คู่มือปฏิบัติงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ภาษาไทย English

นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
 
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ


Untitled Document
โครงการตามหลักสูตรกิจกรรม แสดงโครงการทั้งหมด / แสดงโครงการที่กำลังจะจัด
กิจกรรม ช่วงวันที่
ไม่มีกิจกรรมในรายการนี้

โครงการตามประเภทโครงการ แสดงโครงการทั้งหมด / แสดงโครงการที่กำลังจะจัด
กิจกรรม ช่วงวันที่
จิตสำนึกสาธารณะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
อนุรักษ์ประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมเครื่องอัฐบริขาร 21 ก.ค. 50
ทำบุญหอพัก 14 ก.ค. 50
ปฐมนิเทศคณะ 19 มิ.ย. 50
สานสัมพันธ์น้องพี่ สร้างความดีสู่สังคม ครั้งที่ 2 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 50
กิจกรรมการจัดปรับปรุงห้องสมุด 15 ก.ค. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2550 02 มิ.ย. - 07 ส.ค. 50
โครงการค่ายทักษะชีวิต คุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง รุ่นที่1 07-08 ก.ค. 50
การศึกษากับมิติจิตใจ "ความสุขกับการเรียน" 14 ก.ค. 50
ถวายเทียนพรรษา 15 ก.ค. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 01 มิ.ย. 50
5 ส.และพัฒนาคณะ ประจำปี 2550 15 ก.ค. 50
ไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 14 มิ.ย. 50
น้องใหม่บำเพ็ญประโยชน์ 23 มิ.ย. 50
ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่ ประจำปี 2550 26-28 พ.ค. 50
บริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 80 พรรษา 12 มิ.ย. 50
ไหว้ครู 2550 21 มิ.ย. 50
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2550 12 ส.ค. 50
ฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางลา ผักฉีด ยามู 02 ส.ค. 50
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 30 ก.ค. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 01 มิ.ย. 50
ไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
ทำบุญหอพัก 30 มิ.ย. 50
การศึกษากับมิติจิตใจ"ความสุขกับการเรียนรู้" 14 ก.ค. 50
เปิดโลกกิจกรรม 15 ก.ค. 50
สาสน์รักจากพี่ 21 มิ.ย. 50
ค่ายแลหลังบ้าน 23-24 มิ.ย. 50
ค่ายน้องใหม่ 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 50
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 50
English Camp เพื่อน้อง 10-12 ส.ค. 50
สรรสร้างสามัคคี 04 มิ.ย. - 20 ก.ค. 50
สำรวจพื้นที่เพื่อจัดค่ายศรัตรังสัมพันธ์ 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 50
ค่ายเสริมสร้างเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 13 19-22 ก.ค. 50
รักษ์ศิลป์-ถิ่นไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2550 27 พ.ค. - 17 มิ.ย. 50
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 22 ก.ค. 50
PSU Freshy Rally 30 มิ.ย. 50
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 14 มิ.ย. 50
พิธีกรรมไหว้ครูการแพทย์แผนไทย 16 มิ.ย. 50
พิธีบายศรีสู่ขวัญ (รับน้องใหม่) 16 มิ.ย. 50
ค่ายจิตอาสา 14-15 ก.ค. 50
การศึกษากับมิติจิตใจ ครั้งที่ 4 30 มิ.ย. 50
การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 02 มิ.ย. 50
กิจกรรมวันไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
เหลียวหลังแลหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 50 - 02 ก.พ. 51
สัมมนาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ 03 พ.ค. 50
แบ่งฝัน ปันรอยยิ้ม แด่น้อง 14-15 ก.ค. 50
จุดประกาย 24-26 ส.ค. 50
ตักบาตรวันแม่ 09 ส.ค. 50
ติวน้องต้นกล้าสงขลานครินทร์ 25 ส.ค. - 02 ก.ย. 50
ทำบุญหอพัก 09 มิ.ย. 50
สานสัมพันธ์หอพักชาวมุสลิม 09 มิ.ย. 50
การประชุมเครือข่ายหอพัก จังหวัดสงขลา 21 ก.ย. 50
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยศิลปะและวัฒนธรรม 15-16 ก.ย. 50
กิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมฉลอง 80 พรรษา มหาราชันย์ 04 ก.ย. 50
กิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมฉลอง 80 พรรษา มหาราชันย์ 18 ก.ย. 50
ปฏิบัติธรรม 07-09 ก.ย. 50
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 50
อนุรักษ์ประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน 01 ก.ค. 50
สองมือน้อยสร้างป่าใหญ่ 09 ก.ย. 50
รับเสด็จ ฯ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549 21-22 ก.ย. 50
การศึกษากับมิติจิตใจ 15 ก.ค. 50
กิจกรรม 5 ส คณะศิลปศาสตร์ 07 ก.ย. 50
เฮลตี้ ฟอร์ คิดส์ 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 50
สำรวจค่ายพัฒนาชุมชน 2551 01-02 ก.ย. 50
ส่งยิ้มสู่น้อง 14-16 ก.ย. 50
สัปดาห์รำลึกสืบ นาคะเสถียร 01-07 ก.ย. 50
เด็กเก่งและดีวิถีพุทธ 22 มิ.ย. - 28 ก.ย. 50
สัปดาห์ศาสนา 20-24 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(ร้านชมรมนักศึกษาทุน) 10-19 ส.ค. 50
รับขวัญหอพัก 2550 17 มิ.ย. 50
พัฒนาหอพักครั้งที่1/2550 17 มิ.ย. 50
สัมมนาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมภาคใต้ ประจำปี 2550 15-18 ก.ค. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 50
ค่ายเพชรศรีตรัง ครั้งที่ 5 (ด้านจิตสาธารณะ) 20-25 ต.ค. 50
ชมรมอนุรักษ์ร่วมใจ ใส่ใจธรรมชาติ ' 50 14-16 ต.ค. 50
รอมฎอนสัมพันธ์ ' 50 16 ก.ย. - 12 ต.ค. 50
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 15-16 ก.ย. 50
I LOVE YOU MOM ' 50 06-11 ส.ค. 50
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล 05-09 ก.ค. 50
ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 11 (จ.สุราษฏร์ธานี) 19-23 ต.ค. 50
ค่ายอาสาพัฒนา 4 จอบ ครั้งที่ 5 (จ.ขอนแก่น) 17-27 ต.ค. 50
นมัสการพระศรีสุราษฎร์ 2550 09 มิ.ย. 50
รวมช่อศรีตรัง 50 23 พ.ค. - 01 มิ.ย. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(การแสดงดนตรีลูกทุ่ง) 10-19 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล) 09-19 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(ทำความสะอาด) 10-19 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(การตลาด) 10-19 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(จัดหารายได้) 10-19 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(ออกร้านจำหน่ายอาหาร) 10-19 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(ร้านอาหาร วาริช Sea Food) 10-19 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(งานรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ) 09-21 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(ร้าน Cowboy Pub) 10-19 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม) 10-19 ส.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและการแสดง) 10-18 ส.ค. 50
เศรษฐศาสตร์น้องใหม่บำเพ็ญ 23 มิ.ย. 50
อบรมเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น (ภาพขาว - ดำ) 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 50
ห้องสมุดธรรมะ 07 มิ.ย. - 30 ก.ย. 50
ตักบาตรวันพฤหัสดี 21 มิ.ย. - 30 ก.ย. 50
คืนมัจฉาสู่วารี 27 มิ.ย. - 30 ก.ย. 50
ค่ายอุ่นเครื่องอาสาครั้งที่ 7 25-26 ส.ค. 50
อาสาพาน้องเล่น 28 ก.ค. 50
จัดระเบียบตึกกิจกรรมนักศึกษา 16 ก.ค. - 16 ก.ย. 50
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม 08-09 ก.ย. 50
ไหว้ครูชมรมศิลปะป้องกันตัว 30 มิ.ย. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อการเรียนรู้ตนเองประจำปีการศึกษา 2550 29 พ.ค. - 01 ก.ค. 50
โขนสัญจรเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 08 ก.ย. 50
ค่ายมหิดล 25-26 ส.ค. 50
ค่ายทรัพย์ - พยาบาล 08-09 ก.ย. 50
ช่วยงานบริการรักษาพยาบาลในวันพิธีพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2549 21-22 ก.ย. 50
ประดิษฐ์ด้วยจิตกตัญญู 25 มิ.ย. - 10 ส.ค. 50
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท ครั้งที่ 11 15-21 ต.ค. 50
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15(ออกร้ายจำหน่ายอาหารชมรมพัฒนาการเกษตร) 10-19 ส.ค. 50
ค่ายผู้นำ 4 จอบ ครั้งที่ 5 15-19 ต.ค. 50
ค่ายแสงดาว ภูผา กับอาสาชน 16-25 ต.ค. 50
ติดตั้งระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (Ghost) 29 พ.ค. 50
ปรับปรุงห้องชุมนุมดนตรีสากล คณะวิทยาการจัดการ 05 พ.ค. 50
ค่ายสิงห์สัมฤทธ์ 14-16 ก.ย. 50
แบ่งปันน้ำใจ เชื่อมสายใยพี่สู่น้อง 14-16 ก.ย. 50
รณรงค์และฟื้นฟูภูมิทัศน์สวนสองทะเลและสวนสนอ่อน 14-16 ก.ย. 50
ลูกสงขลาเรียนรู้คู่พัฒนา 15-23 ต.ค. 50
ไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
กีฬา 13 คณะ 10-17 พ.ย. 50
วิทยาการสรรค์สร้างชุมชน ตอน คืนถิ่นอาศัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 25-26 ส.ค. 50
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ครั้งที่ 1 30 เม.ย. 50
ชีวิตใหม่ในใจเธอ 26 พ.ค. 50
วจก. แห่เทียนพรรษา 20 ก.ค. 50
เหลียวหลังแลหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 11 ก.ย. 50
สัปดาห์วันมหิดล 21-27 ก.ย. 50
ค่ายศรีตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 15-22 ต.ค. 50
ค่ายนักอนุรักษ์ ครั้งที่ 12 15-18 ต.ค. 50
อิเล็คทรอนิคส์เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 24-26 ส.ค. 50
ติดตามงานนโยบาย ครั้งที่ 1 03-04 พ.ย. 50
ประชุมวิชาการ student forum 08 พ.ย. 50
ค่าย 5 วิทฯ สานสัมพันธ์คนสิ่งแวดล้อม 16-18 พ.ย. 50
สำรวจค่ายร่วมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ 01 ธ.ค. 50 - 06 ม.ค. 51
กีฬาศรีตรังเกมส์ ปีการศึกษา 2550 10-17 พ.ย. 50
Lift your voice 09-11 พ.ย. 50
วัสดุศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 08-09 ธ.ค. 50
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช 05 ธ.ค. 50
วิทยาการฯ สรรค์สร้างชุมชน ตอน ทำดีเพื่อพ่อ 07-10 ธ.ค. 50
ศรีสง่า วจก. ประจำปีการศึกษา 2550 30 พ.ย. 50 - 02 มิ.ย. 51
รับน้องมาลัยร่วมใจบำเพ็ญ 17-24 มิ.ย. 50
ผนึกสายใยรักครูศิษย์เพื่อจิตอาสา 01 ก.ย. 50
รับเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 21 ก.ย. 50
จัดทำคู่มือระเบียบกิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศึกษา 30 พ.ย. - 30 ธ.ค. 50
อบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัยและสอบใบอนุญาตขับขี่ 08-09 ธ.ค. 50
แบ่งฮิญาบให้น้องใช้ 03-04 พ.ย. 50
ร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน 06-08 ธ.ค. 50
HRM อาสาพัฒนาชุมชน 18-20 ม.ค. 51
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 08 ธ.ค. 50
บริจาคโลหิตนอกสถานที่ 12 ต.ค. 50
ทำบุญเลี้ยงพระหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 01 ก.ย. 50
ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4 08-09 ก.ย. 50
กีฬาศรีตรังเกมส์ 10-17 พ.ย. 50
"เครือข่ายแกนนำเยาวชนต้านภัยเอดส์" 10-11 พ.ย. 50
สื่อการเรียนรู้เพื่อน้อง 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 50
Marketing สัญจรเพื่อสังคม ตอนสรรค์สร้างโลกเขียว 01-02 ธ.ค. 50
ลด ละ เลิก การทุจริตในการสอบ 12-16 ธ.ค. 50
งานไหว้ครูคณะ 14 มิ.ย. 50
งานประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย 16 ส.ค. 50
กีฬา Freshy 07-14 ก.ค. 50
ห้องสมุดนี้ พี่ให้น้อง 08-09 ธ.ค. 50
ป่าไม้ สายน้ำ และ ชายเลน 01-02 มี.ค. 51
พัฒนาตนเอง วินัยนักศึกษาสัญจร 26-29 พ.ย. 50
เหลียวหลังแลหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 25 พ.ย. 50
วันคริสต์มาส 04 ธ.ค. 50
คริสตมาสส่งต่อความรัก 08 ธ.ค. 50
การศึกษากับมิติจิตใจ "จิตกับการเรียน" 19 ม.ค. 51
บริจาคโลหิตนอกสถานที่ 24 ม.ค. 51
ค่ายเพื่อนพ้องสิงห์สัมฤทธิ์สู่ชีวิตความพอเพียง 01-03 ก.พ. 51
ค่ายย่ำดินเอื้อมดาว 01-03 ก.พ. 51
ปันน้ำใจสู่สังคม 27 ม.ค. 51
ร่วมแบ่งบันสานฝันน้อง 02 ก.พ. 51
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม นศ.ปี1 18-20 ม.ค. 51
เยาวชนรักภาษาอังกฤษ 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 50
สัปดาห์สิ่งแวดล้อม 01-07 ธ.ค. 50
รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จเปิดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 14 ม.ค. 51
สานฝันปันรัก 23-25 พ.ย. 50
ศิลปะการเขียนพู่กันจีน 13 ม.ค. 51
ค่ายอาสาพาเยาวชน ครั้งที่ 4 ตอนต้นกล้าในป่าใหญ่ 07-10 ธ.ค. 50
ยุวชนคนช่างพูด ปี 2 19-20 ม.ค. 51
บริจาคโลหิตนอกสถานที่ 15 ม.ค. 51
บริจาคโลหิตนอกสถานที่ 18 ม.ค. 51
บริจาคโลหิตนอกสถานที่ 08 ม.ค. 51
การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 23 ม.ค. 51
การออกหน่วยบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาด จังหวัดปัตตานี 23 ม.ค. 51
บริจาคโลหิต 31 ม.ค. 51
บัณฑิต-นักศึกษาร่วมส่งเสริมพัฒนาองค์กรชุมชนในชนบท 01 เม.ย. - 30 ก.ย. 50
แบ่งปันรอยยิ้ม 08 ก.ค. 50
สันทนาการสานฝันวันเด็ก ปี 2551 11-12 ม.ค. 51
ไหว้ครูดนตรีไทย 02-03 ก.พ. 51
PSU SHOOTING OPEN ครั้งที่ 2 2007 01 ก.ย. - 09 ธ.ค. 50
นาฏรักษ์เพื่อเยาวชน 10 พ.ย. - 02 ธ.ค. 50
ศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา (โขน) 02 มิ.ย. 50 - 29 ก.พ. 51
เปิบ 4 ภาค หลากหลายศิลป์ กินอยู่อย่างไทย 30 พ.ย. 50
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 12 ม.ค. 51
เคมีสัญจร ครั้งที่6 19 ม.ค. 51
ฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 9 19-20 ม.ค. 51
จุลชีววิทยาเพื่อชุมชน 25-26 ส.ค. 50
อบรมบุคลิกภาพกับการทำงาน 07 ก.พ. 51
ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 26-27 พ.ค. 50
รณรงค์ต้านสารเสพติดเทิดพระเกียรติแด่พ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ 80 พรรษา และประกวด ฯ 25 ส.ค. - 01 ก.ย. 50
รวมใจสานฝันเพื่อน้อง 18-20 ม.ค. 51
สัมมนาชมรม 25-26 ม.ค. 51
สัปดาห์วันมหิดล 21-27 ก.ย. 50
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร " Microsoft PowerPoint 2003 " รุ่นที่ 2/2551 09-11 ม.ค. 51
MMSC ดนตรีเพื่อน้อง 16 ก.พ. 51
ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 12-13 ม.ค. 51
วัยใสร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 20 ม.ค. 51
ปัจฉิม "เติมเต็มทักษะชีวิต...ก่อนพิชิตงาน" 16-17 ก.พ. 51
บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 02 ก.พ. 51
วันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 51
ฝึกซ้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ไทย) 05 พ.ย. 50 - 12 ก.พ. 51
สำรวจพื้นที่ค่ายร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 01-02 ธ.ค. 50
สำรวจพื้นที่ค่ายร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2 15-16 ธ.ค. 50
พี่ขับร้องน้องอิ่มใจ 02 ก.พ. 51
งานอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 09 ก.พ. 51
แสงสว่างทางปัญญา 26 ธ.ค. 50
สานสัมพันธ์น้องพี่ Pharm D สร้างคุณค่า นำความดีสู่สังคม 02-03 ก.พ. 51
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 24 ม.ค. 51
ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน เนื่องในงาน " วันรักษ์เกาะฃาม " ครั้งที่ 7 29-30 มิ.ย. 50
Mini Open House Santanakarn 26 ม.ค. 51
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 09 มิ.ย. 50 - 05 ม.ค. 51
สัมมนาชมรมดนตรีไทย 01-02 มี.ค. 51
อบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัยและสอบใบขับขี่ 08-09 ธ.ค. 50
PSU DANCING THERAPHY 12 พ.ย. 50 - 09 ม.ค. 51
ห้องสมุดธรรมะ 15 มิ.ย. 50 - 15 ก.พ. 51
นาฏรักษ์สัญจร 11-13 ม.ค. 51
สัมมนาชมรมภาษาอังกฤษ 09-10 ต.ค. 50
ค่ายสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน 26-27 ม.ค. 51
สัมมนากรรมการชมรม 29 ก.พ. - 01 มี.ค. 51
เหลียวหลังแลหาดใหญ่ ครั้งที่ 4 19 ม.ค. 51
เหลียวหลังแลหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 02 ก.พ. 51
ร้อยความดีเพื่อพ่อ 15 มิ.ย. - 01 ธ.ค. 50
สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2 19-20 ม.ค. 51
คืนมัจฉาสู่วารี 08 พ.ย. 50
คืนมัจฉาสู่วารี 04 ธ.ค. 50
คืนมัจฉาสู่วารี 24 ม.ค. 51
ค่ายภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 03-05 มี.ค. 51
คืนมัจฉาสู่วารี 14 ก.พ. 51
ตักบาตรวันพฤหัสบดี 08 พ.ย. 50 - 14 ก.พ. 51
ค่ายผู้นำสู่ฝันตามรอยพ่อ 11-13 ม.ค. 51
สถานีความรู้ 06 ก.ค. 50 - 10 ก.พ. 51
บอกเล่า ศรัทธา เสริมสร้างสัมพันธ์ 14 มิ.ย. 50 - 20 ก.พ. 51
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้นำนักศึกษา 05-07 มี.ค. 51
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ประจำปี 2550 01-15 มิ.ย. 50
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 14 มิ.ย. 50
การศึกษากับมิติจิตใจ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550 15 ก.ค. 50
วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี '50 07 ส.ค. 50
ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550 01 ก.ย. 50
กิจกรรมวันมหิดล '50 24 ก.ย. 50
ค่ายนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (ต้นรักนิติศาสตร์) 24-26 ต.ค. 50
ค่ายนิติสัมพันธ์ครั้งที่ 2 (ต้นรักนิติศาสตร์) 03-05 มี.ค. 51
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 15 พ.ค. 51
ชุมชนสัมพันธ์ คุณธรรมเพื่อพ่อ 03 ก.พ. 51
พิทักษ์เด็กมินิมาราธอนครั้งที่ 4 18 พ.ย. 50
ค่ายน้องใหม่ ' 50 24-25 พ.ย. 50
ค่ายสีบลูแบ่งทางฝัน 14-16 ธ.ค. 50
แบ่งปันน้ำใจห่วงใยผู้พิการ 13 ม.ค. 51
มื้อนี้เพื่อน้อง 25 ม.ค. 51
ค่ายตาปีศรีตรัง ครั้งที่ 9 (ด้านจิตสาธารณะ) 07-20 มี.ค. 51
บ่มเพาะต้นกล้า 27-29 มี.ค. 51
กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันรพี '50 07 ส.ค. 50
แสดงดนตรีหารายได้สมทบทุนค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 28 12-18 ส.ค. 50
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำเฉลิมพระเกีรยรติ 80 พรรษา มหาราชัน 14-16 ธ.ค. 50
ใบยางสัญจร ครั้งที่ 4 25 ม.ค. 51
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาแกนนำ ด้านจิตตปัญญาศึกษา รุ่นที่ 2 21-23 มี.ค. 51
gen-sciสะพายเป้ ตอน ฝันของเด็ก 03 ก.พ. 51
บำเพ็ญประโยชน์ 11 ส.ค. 50
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 49 15 เม.ย. - 10 พ.ค. 50
เบิกฟ้าวิศวกรรมน้องใหม่สัมพันธ์ 24-29 พ.ค. 50
สายน้ำใจชาวbiotสู่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้า 12 ต.ค. 50
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ) 10 ม.ค. - 12 มี.ค. 51
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ) 19-20 ม.ค. 51
กีฬาสีและงาน Big Cleaning Day 16 ธ.ค. 50
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 12 ม.ค. 51
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 25 ม.ค. 51
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 01-02 มี.ค. 51
น้อมรำลึกพระคุณครู 50 14 มิ.ย. 50
อบรมจริยธรรม 24 พ.ย. 50
แบ่งปันรอยยิ้ม ' 50 26-27 ม.ค. 51
ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง 14 ก.ค. 50
บรรยายพิเศษ เรื่อง จิตกับการเรียน 19 ม.ค. 51
ค่ายสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ต้านยาเสพติด 14-19 ต.ค. 50
สานฝันความห่วงใยจากใจผู้บริหาร 02 ก.พ. 51
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ภาคใต้ 22-24 มิ.ย. 50
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
บำเพ็ญประโยชน์ 2 10 ก.พ. 51
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 12 ม.ค. 51
ลงคะแนนเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 19 ธ.ค. 50
Seed เมล็ดพันธ์ใหม่ของชาวมอ. 28 ก.ค. 50 - 15 ก.พ. 51
Meeting สาขาการจัดการอุตสาหกรรมยาง ' 50 09-10 ธ.ค. 50
กีฬาเกียร์สัมพันธ์ 22-28 ต.ค. 50
Bye Freshy 2007 18 ม.ค. 51
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 14-16 ก.ย. 50
อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 05-09 พ.ย. 50
ทำสมุดเพื่อคณะวิทยาศาสตร์ 17 มี.ค. - 30 ก.ย. 50
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "น้ำกับชีวิต" ครั้งที่ 4 24-27 ต.ค. 50
การสร้างพลังแห่งชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 01-02 ธ.ค. 50
เวทีศิลปวัฒนธรรม มอ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2550 20 พ.ย. 50
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ “บูรณาการการเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้" 02 ก.พ. 51
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 12 ม.ค. 51
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 51
วิศวะเคมีร่วมใจ ปลูกป่า สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 11-13 ส.ค. 50
บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 17 พ.ย. 50
ปลูกต้นไม้ ณ คลอง ร.1 (หาดใหญ่ใน) 05 ธ.ค. 50
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2550 05 ธ.ค. 50
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2550 02-03 มิ.ย. 50
โครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์เมืองตรัง ประจำปีการศึกษา 2550 25-27 พ.ค. 50
โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 21 มิ.ย. 50
โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 24 มิ.ย. 50
โครงการตามรอยพระราชปณิธาน 1 คน 1 ต้นทานตะวัน 16 มิ.ย. 50
โครงการ Cleaning Day เมืองตรัง 23 มิ.ย. 50
โครงการต้นกล้าต้นน้อย ครั้งที่ 3 06-08 ก.ค. 50
โครงการสร้างสีเขียว สร้างร่มเงาใน มอ. 07 ก.ค. 50
โครงการหอพักน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ห้องพักน่าชื่นชม 01 ก.ค. - 20 ก.ย. 50
โครงการรำลึก 7 ปี อาสา 19 ก.ค. 50
โครงการชวนน้องตักบาตร 30 ก.ค. 50
โครงการค่ายสานสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 1/2550 12 ส.ค. 50
โครงการพัฒนาวัดนาป้อ 12 ส.ค. 50
โครงการอบรมจริยธรรม 18 ส.ค. 50
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ 17-19 ส.ค. 50
โครงการชวนน้องตักบาตร ครั้งที่ 4 21 ส.ค. 50
โครงการบำเพ็ญประโยชน์หอพัก 30 ส.ค. 50
โครงการต้อนรับเดือนรอมฏอน 08 ก.ย. 50
โครงการกีฬาอุดมศึกษาจังหวัดตรัง 15 ก.ย. 50
โครงการชวนน้องตักบาตร ครั้งที่ 3 19 ก.ย. 50
โครงการค่ายสร้างศรีตรัง-ประดู่แดง 16-25 ต.ค. 50
โครงการ ม.อ.วิชาการ 2550 21-22 พ.ย. 50
โครงการค่ายสานสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 2/2550 05 ธ.ค. 50
โครงการพัฒนาสำนักสงฆ์ 05 ธ.ค. 50
โครงการนั่งสมาธิ 31 ธ.ค. 50
โครงการอบรมจริยธรรมสัมพันธ์น้องพี่ 18-20 ม.ค. 51
ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ประสานงานด้านการจัดหาโลหิต 01-02 ก.พ. 51
โครงการปลูกป่าชายเลน 19 ม.ค. 51
โครงการสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 3 25-27 ม.ค. 51
กิจกรรมบรรยายพิเศษ "ปี 2008 ฉันต้องดูดี" โดยคุณม้า อรนภา กฤษฎี 30 ม.ค. 51
โครงการค่ายจริยธรรมอิสลาม โรงเรียนบ้านกาแบง จ.สตูล 05-07 ต.ค. 50
กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 08 พ.ย. 50
กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ รอบชิงชนะเลิศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23-25 ม.ค. 51
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการหนีภัย 14 ก.ค. 50
โครงการ “สานสัมพันธ์ชุมชน” 15 ก.ย. 50
"สืบสานประเพณีสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ประจำปี 2551 " 25 เม.ย. 51
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 19 พ.ค. 51
ค่ายเกลียวเชือกสัมพันธ์ 03-14 มี.ค. 51
ค่ายพัฒนาชุมชน 05-22 มี.ค. 51
ด้วยจิตกตัญญู 26 พ.ค. 51
ธนาคารความดี 26 พ.ค. 51
บริจาคโลหิต ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา 25 เม.ย. 51
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 50 15-30 เม.ย. 51
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ 07-08 มี.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย Green Campus) 30 พ.ค. 51
ประชุมกลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษา 04 มิ.ย. 51
ศรีสง่า วจก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ 06 มิ.ย. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย เกมคำนวณเกรด การเรียนอย่างชาญฉลาด) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย ชีวิตพอเพียง Need and Want) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย รู้ตัวรู้คิดไม่ผิดวินัย) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย การบริหารเวลา การเรียน ความรัก) 30 พ.ค. 51
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 19 พ.ค. 51
ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน 06 มิ.ย. 51
โครงการตามรอยพระราชปณิธาน 24-25 พ.ค. 51
ร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ 2551 31 พ.ค. 51
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 19 มิ.ย. 51
พัฒนาและสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับเทศบาลตำบลกะทู้ 01 มี.ค. 51
ร่วมพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว 11 เม.ย. 51
โครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์เมืองตรัง ปีการศึกษา 2551 24-25 พ.ค. 51
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 30 ต.ค. 50 - 31 ม.ค. 51
ไหว้ครูและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2551 12 มิ.ย. 51
ประชุมเชียร์ประจำปี 2551 02-13 มิ.ย. 51
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
เอื้ออาทรบริการรถโดยสาร 18-29 มิ.ย. 50
สานใจล้านดวงทดแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2551 10 ก.ค. 51
โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 14 มิ.ย. 51
เอื้ออาทรบริการรถโดยสาร ประจำปีการศึกษา 2551 23-27 มิ.ย. 51
ส่งเสริมวินัย ขับขี่ปลอดภัยใช้รถใช้ถนนถูกกฎจราจร ครั้งที่ 2 ( 2551 ) 05 ก.ค. 51
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 14 มิ.ย. 50
กีฬา Freshy 07-14 ก.ค. 50
ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2551 (วันที่ 24 พ.ค.2551) 24 พ.ค. 51
ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน 26 เม.ย. - 02 พ.ค. 51
อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ ครั้งที่ 1 27 ม.ค. 51
อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ ครั้งที่ 2 02-03 ก.พ. 51
อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ ครั้งที่ 3 19 พ.ค. 51
รักแม่ รักษาป่า 20 มิ.ย. 51
โครงการค่ายน้องใหม่เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 3 11-13 ก.ค. 51
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 12 มิ.ย. 51
จัดทำคู่มือระเบียบกิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศึกษา 21-29 พ.ค. 51
บริจาคโลหิต พ.ค. - มิ.ย. 51 23-24 มิ.ย. 51
บริจาคโลหิต เม.ย.51 25 เม.ย. 51
บริจาคโลหิต พ.ค. 51 01 พ.ค. 51
MAGIC DREAM แบ่งฝันปันน้อง 12 ก.ค. 51
การเรียนรู้ด้วยจิตที่เป็นสุข 31 พ.ค. 51
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
ไหว้ครู 12 มิ.ย. 51
เปิดโลกกิจกรรม 22 มิ.ย. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 30 พ.ค. 51
ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหอพักนักศึกษา ปี2551 14-15 พ.ค. 51
เปิดโลกกิจกรรม 27 มิ.ย. 51
กิจกรรมตามการร้องขอของมหาวิทยาลัย(ช่วยงานมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงานด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) 03 ก.ค. 51
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
วจก. แห่เทียนพรรษา 16 ก.ค. 51
พิธีวันไหว้ครูและพิธีรับเสื้อกาวน์ 12 มิ.ย. 51
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย 14 มิ.ย. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 30 พ.ค. 51
พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
จุดประกายเหลืองทอง ครั้งที่ 1 15 มิ.ย. 51
ไหว้ครู 12 มิ.ย. 51
5 ส.และพัฒนาคณะ 13 ก.ค. 51
ศึกษามิติกับจิตใจ 12 ก.ค. 51
หล่อเทียนพรรษาครบรอบ ๓๓ ปี วจก. 14 ก.ค. 51
สานใจล้านดวงทดแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2551 27 ส.ค. 51
หอพักคือบ้านร่วมสร้างร่วมดูแล 16 ส.ค. 51
การศึกษากับมิติจิตใจ "การเรียนรู้ด้วยจิตที่เป็นสุข" 13 ก.ค. 51
การใช้สติ 09 มิ.ย. 51
ไหว้ครู 2551 19 มิ.ย. 51
สอนน้องร้องเพลงรุ่นที่10 ปี2551(1) 05-16 มิ.ย. 51
สอนน้องร้องเพลงรุ่นที่10 ปี2551(3) 05-16 มิ.ย. 51
สอนน้องร้องเพลงรุ่นที่9 ปีการศึกษา2550 (3) 07-15 มิ.ย. 50
รับน้องมหาวิทยาลัย 2551 21 มิ.ย. 51
รับขวัญหอพัก2551 29 มิ.ย. 51
ทำบุญหอพัก 2551 29 มิ.ย. 51
พัฒนาหอพัก 1/2551 29 มิ.ย. 51
ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2551 (วันที่ 25 พ.ค.2551) 25 พ.ค. 51
ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2551 (วันที่ 26 พ.ค.2551) 26 พ.ค. 51
บริจาคโลหิต 15 ก.ค. 51
บริจาคโลหิต 01 ก.ค. 51
ประหยัดน้ำช่วยไทย ประหยัดไฟช่วยชา่ติ 01 พ.ย. 50 - 29 ก.พ. 51
ถวายเทียนพรรษา 13 ก.ค. 51
รักน้องใหม่ ตอน พี่ชวนน้องบริจาคโลหิตเพื่อพ่อของแผ่นดิน 17 มิ.ย. 51
อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2551 26 ก.ค. 51
สานสัมพันธ์น้องพี่ดนตรีสากล 22 มิ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการแบ่งฝัน ปันรอยยิ้ม แด่น้อง 06 ก.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายแลหลังบ้าน 21-22 มิ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายจุดประกาย 20 มิ.ย. - 22 ก.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการทุนนี้พี่ให้น้องเรียน 13 ก.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการจุดประกายฝันจากจันทร์ ครั้งที่ 5 04-08 พ.ค. 51
ค่ายเติมสีโรงเรียนสวย 20-22 มิ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายน้องใหม่ "อาสาเพาะรัก" 18-20 ก.ค. 51
MGT. GREEN MARKET ตลาดนัดสีเขียวลดโลกร้อน 17-20 ส.ค. 51
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 12 มิ.ย. 51
ม.อ.ตรังร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี 12 ส.ค. 51
แสดงดนตรีหาทุนสนับสนุนค่ายอาสาฯ งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 17-24 ส.ค. 51
แสดงดนตรีหาทุนสนับสนุนค่ายอาสาฯ ห้างลีการ์เด้นส์ พลาซ่า 26-27 เม.ย. 51
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี 09 ส.ค. 51
ทำบุญหอพัก 21 มิ.ย. 51
การศึกษากับมิติจิตใจ 12 ก.ค. 51
ถวายเทียนพรรษา 9 วัด 12 ก.ค. 51
สานสัมพันธ์ครู-ศิษย์ Advisor & Advisee 13 ก.ค. 51
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 09-10 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการลูกพระบิดา จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง รุ่นที่ 1 12 ก.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง (ปี 2) 18-20 ก.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายครูสะตอ 09 ส.ค. 51
เดินรณรงค์การแต่งกายนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 ส.ค. 51
ปลุกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10 ส.ค. 51
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2551 12 ส.ค. 51
ช่วยงานคณะวิเทศศึกษา ในการขนย้ายครุภัณฑ์ 14 ส.ค. 51
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 07-11 ก.ค. 51
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา 06-07 ก.ค. 51
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา 08-11 ก.ค. 51
TA - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 51
เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วม 30 พ.ค. - 12 มิ.ย. 51
Healthy for kids 2 12 ก.ค. 51
บอร์ดสัมพันธ์สานใจชาวหอ 04 มิ.ย. - 30 ก.ย. 50
สองมือน้อย คอยช่วยชาติ 04 มิ.ย. - 30 ก.ย. 50
ห้องธรรมะ ชำระจิตใจ 01 พ.ย. 50 - 29 ก.พ. 51
เศรษฐกิจพอเพียง ประหัยัดน้ำประหยัดไฟ เพื่อพ่อหลวง 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 50
ธรรมะสานใจ 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 50
ประหยัดน่ำประหยัดไฟฟ้า 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 50
พัฒนาห้องพระ ห้องละหมาด 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 50
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่น้ำไฟ 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 50
โครงการ"ทำดีเพื่อแม่" 12 ส.ค. 51
สำรวจค่าย 11-13 ก.ค. 51
ค่ายเทิดทูนพระคุณแม่ (I do love mom camp) 08-10 ส.ค. 51
บริจาคโลหิต 22 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายเสริมสร้างเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 14 07-10 ก.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายครูสะตอ 09 ส.ค. 51
คืนมัจฉาสู่วารี ครั้งที่ 1 26 มิ.ย. 51
คืนมัจฉาสู่วารี ครั้งที 2 17 ก.ค. 51
วันรักษ์เกาะขาม ครั้งที่ 8 28 มิ.ย. - 17 ก.ค. 51
โครงการเวียนเทียน 06 ส.ค. 50
โครงการกิจกรรมรับน้องใหม่ 02-07 มิ.ย. 50
โครงการจัดเตรียมแก้วที่ระลึกงาน มอ.วิชาการ 12 พ.ย. 50
โครงการจัดซุ้มวันมอ.วิชาการ ชมรมบัญชีอาสาฯ 19 พ.ย. 50
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 14 มิ.ย. 51
ทำบุญหอพัก 12 ก.ค. 51
ฟื้นฟูภูมิทัศน์หาดสมิหลา 31 ส.ค. 51
สานสัมพันธ์ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 13 ก.ย. 51
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2551 02-13 มิ.ย. 51
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ 12 มิ.ย. 51
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี'51 07 ส.ค. 51
อบรมภาวะความเป็นผู้นำแก่นักศึกษา โดย ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 08 ก.ย. 51
การเรียนกับงานหารายได้พิเศษ 11 ก.ค. 51
เปิดบ้านวัยใสเพื่อวัยรุ่น 30 พ.ย. 50
ค่ายอบรมจริยธรรม muslim first step 11-13 ก.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการอาสาพาเยาวชน 08-10 ส.ค. 51
โครงการค่ายน้องใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 22-24 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี 2551 12 ส.ค. 51
บัณฑิต-นักศึกษาร่วมส่งเสริมพัฒนาองค์กรชุมชน 24 ส.ค. 51
กิจกรรมเวทีสัญจรสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามาตรการค้ามนุษย์ 15 ส.ค. 51
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2551 17-20 ส.ค. 51
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 20 ก.ค. 51
โครงการต้อนรับรอมฎอน 23 ส.ค. 51
ประชุมเชียร์คณะวิทยาศาสตร์ 02-13 มิ.ย. 51
กิจกรรมสาธิตการพิจารณาคดีความ-ศาลจำลอง ในงานนิติ-ม.อ.วิชาการ 18-19 ส.ค. 51
พิธีไหว้ครู ในโครงการสานสัมพันธ์รับขวัญน้อง 14 มิ.ย. 51
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุร้ายในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16 15-24 ส.ค. 51
โครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์1,000รูป 13 ก.ค. 51
ค่ายนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (ค่ายต้นรักนิติศาสตร์) 29-31 ส.ค. 51
พัฒนานักศึกษาแกนนำจิตตปัญญาศึกษา รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 21-23 มี.ค. 51
รักน้องใหม่ ตอน พี่ชวนน้องพัฒนาคณะ 22 มิ.ย. 51
ฝ่ายรักษาความสะอาด(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 16) 15-25 ส.ค. 51
ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่16) 14-24 ส.ค. 51
ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ 04-07 เม.ย. 51
กีฬาน้องใหม่ 28 มิ.ย. - 05 ก.ค. 51
ฝ่ายอาคารสถานที่ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 16 14-25 ส.ค. 51
ฝ่ายประเมินผลงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 16 14-26 ส.ค. 51
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2551 12 ส.ค. 51
บริจาคโลหิต 09 ก.ย. 51
กีฬาเฟรชชี่ 28 มิ.ย. - 05 ก.ค. 51
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2551 23-24 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายสะพายกล้องส่องนก (เยาวชน) 29-31 ส.ค. 51
เวทีสัญจร 14 ส.ค. 51
หอพักน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ห้องพักน่าชื่นชม ครั้งที่ 4 01 ก.ค. - 05 ก.ย. 51
ปฏิบัติธรรมนำชีวิต 13-14 ก.ย. 51
ตักบาตรอิ่มบุญ 03 ม.ค. 51
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนครั้งที่2/2551 13 ก.ย. 51
ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันมหิดล ประจำปี 2551 24 ก.ย. 51
กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2551 24 ก.ย. 51
ค่ายทรัพย์-พยาบาล 29-31 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายส่งยิ้มสู่น้อง 05-07 ก.ย. 51
กิจกรรมรับเสด็จ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2550 21 ก.ย. 51
ประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 06 ก.ย. 51
การศึกษากับมิติจิตใจ ประจำปี 2551 13 ก.ค. 51
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 31 ส.ค. 51
ม.อ. วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551 18-20 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการ Englisf Camp เพื่อน้อง 11-13 ก.ค. 51
สานสัมพันธ์น้องพี่ สร้างความดีสู่สังคม 13-14 ก.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการร่วมรำลึกงานสืบ นาคะเสถียร 01-07 ก.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการ PSU Young Ambassador VIII 30 ส.ค. - 05 ก.ย. 51
ค่ายมหิดล ปีการศึกษา 2551 13-14 ต.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการลูกพระบิดา จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง รุ่นที่ 2 23 ส.ค. 51
รับ-ส่งเสด็จฯเนื่องในวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2550 21-22 ก.ย. 51
ศรีตรังช่อใหม่ 51 02-13 มิ.ย. 51
น้อมรำลึกพระคุณครู 2551 12 มิ.ย. 51
ค่ายอมยิ้ม ประจำปี 2551 01-10 มี.ค. 51
สัปดาห์เภสัช ปี 2550 16-17 มิ.ย. 50
รับ-ส่งเสด็จ เนื่องในวโรกาสงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2551 22 ก.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการพัฒนาทักษะและปรับเทคนิคทางดนตรีไทย ครั้งที่ 3 09 มิ.ย. - 03 ก.ย. 51
สดุดีวันแม่ 12 ส.ค. 51
พัฒนาชุมชนขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 06 ก.ย. - 06 ต.ค. 51
วันไหว้ครู 12 มิ.ย. 51
เปิดประตูสู่บ้านใหม่ ' 51 28-29 มิ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการสัปดาห์วันมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 ก.ย. 51
ร้อยดวงใจชาว ม.อ.ขอทำดีเพื่อแม่ ' 51 07 ก.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการอาสามัคคุเทศก์งาน มอ.วิชาการ 17 - 20 สิงหาคม 2551 17-20 ส.ค. 51
นมัสการพระธาตุศรีสุราษฎร์ 2551 15 มิ.ย. 51
โครงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม 13-14 ก.ย. 51
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาแกนนำจิตตปัญญาศึกษา รุ่นที่ 2 12-14 ก.ย. 51
รู้หวันที่พันป่า 13 ต.ค. 51
HRM อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๒ 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 51
คืนป่า คืนน้ำ คืนชีวิต 02 พ.ย. 51
Big cleaning อาคารสโมสรนักศึกษา 06 เม.ย. 51
ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2551 02-14 มิ.ย. 51
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 16 06 ก.ค. 51
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม ด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2551 29-31 ส.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อการเรียนให้รู้ตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 20-25 พ.ค. 51
โขนสัญจรเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3 25-27 ส.ค. 51
พาหมอมาหาหมา ' 51 07-13 ก.ค. 51
ปลูกป่าชายเลนคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ 12-13 ต.ค. 51
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 13-14 ก.ย. 51
โครงการรอมฏอนที่รัก 1 01-30 ก.ย. 51
โครงการรอมฏอนที่รัก 2 01-30 ก.ย. 51
โครงการรอมฏอนที่รัก 3 01-30 ก.ย. 51
โครงการรอมฏอนที่รัก 4 01-30 ก.ย. 51
โครงการรอมฏอนที่รัก 5 01-30 ก.ย. 51
โครงการรอมฏอนที่รัก 6 01-30 ก.ย. 51
โครงการรอมฏอนที่รัก 7 01-30 ก.ย. 51
โครงการรอมฏอนที่รัก 8 01-30 ก.ย. 51
โครงการรอมฏอนที่รัก 9 01-30 ก.ย. 51
โครงการรอมฏอนที่รัก 10 01-30 ก.ย. 51
ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 2 24-27 ต.ค. 50
ค่ายดูนกครั้งที่ 1 09 ก.พ. - 10 พ.ค. 51
ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ 14 พ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายนักอนุรักษ์ครั้งที่13 12-16 ต.ค. 51
ศรีตรังรวมพลังอนุรักษ์ต้นน้ำตาปี 22-24 ส.ค. 51
งานตาปีศรีสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2551 24 เม.ย. - 03 พ.ค. 51
กิจกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ม.อ. 31 ต.ค. - 01 พ.ย. 51
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 2551 12 ส.ค. 51
กิจกรรมแสดงความยินดีกับเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์นิคมธรรมมาวาส 21 มิ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการจัดการความรู้(KM workshop) ความสำเร็จของการรับน้องใหม่และประชุม 24-26 ต.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง รุ่นที่ 3 02 พ.ย. 51
วางพวงมาลาเนื่องในวัน "มหิดล" 51 24 ก.ย. 51
การถ่ายวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ' 51 22 ก.ย. 51
งานถวายผ้าทอดกระฐินพระราชทาน 01 พ.ย. 51
จัดทำสมุดคณะและขายของน้องใหม่ 01 ธ.ค. 50 - 30 มิ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการสโมสรสัมพันธ์ 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการอบรมเทคนิคการถ้ายภาพเบื้องต้น 30-31 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู้คู่พัฒนา ครั้งที่ 6 16-25 ต.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 13 ต.ค. - 21 พ.ย. 51
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท ครั้งที่ 12 11-16 ต.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการผู้นำค่ายเยาวชน 03-07 มี.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน 09-29 มี.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการลานบ้านริมควน 14 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 09-10 ก.พ. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 28-29 มิ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 09-10 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 23-24 ส.ค. 51
เปิดกระปุกออมสิน ครั้งที่ 5 05 พ.ค. 51
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 15 พ.ย. 51
สานใจล้านดวงทดแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2551 19 พ.ย. 51
ลูกพระบิดา จิตอาสาเพื่อน้องครั้งที่ 1 02 มิ.ย. - 21 ก.ค. 51
หยดนี้อุทิศแด่...พ่อ ' 51 06 ก.ค. 50 - 21 ม.ค. 51
บริจาคโลหิต 03 พ.ย. 51
บริจาคโลหิต 18 พ.ย. 51
สุนทรียสนทนา ศิลปะแห่งชีวิต 14-16 พ.ย. 51
กีฬาอำเภอ ประจำปี 2551 13 ก.ค. 51
ตักบาตรประจำวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 13 มิ.ย. 51
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 19 มิ.ย. 51
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551 26 มิ.ย. 51
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 03 ก.ค. 51
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. 2551 10 ก.ค. 51
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2551 17 ก.ค. 51
ค่ายอาสาพัฒนา 4 จอบ ครั้งที่ 6 20-25 ต.ค. 51
ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ 4 จอบ ครั้งที่ 6 12-16 ต.ค. 51
ส่งเสริมด้านจริยธรรมและกฎหมาย 11 ก.ย. 51
ม.อ.วิชาการ (ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ) 11-12 พ.ย. 51
รณรงค์ต้านสารเสพติดและ PSU Mr. & Miss Freshmen Awards 2008 กิจกรรมที่ 3 การประกวดฯ 06 ก.ย. 51
มอ.วิชาการ ประจำปี 2551 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 18-20 ส.ค. 51
สืบสานศิลปการแสดงมโนราห์ 05 ก.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการลอยกระทง 11-12 พ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายตุลา 51 ปณิธานหิ่งห้อย ร้อยใจคนอาสา 14-26 ต.ค. 51
ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 16 12-24 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการ 5 วิทยาเขต ร่วมกันสานสัมพันธ์คนสิ่งแวดล้อม 14-16 พ.ย. 51
จริยธรรมนำชีวิต THE BEGIN FOR GOOD LIFE 12 ธ.ค. 51
วิทยาการฯ สรรค์สร้างชุมชน ตอน วจก.เรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 04-07 ธ.ค. 51
พัฒนาหอวันแม่ 12 ส.ค. 51
ค่ายมหิดล 13-14 ก.ย. 51
สาระความรู้ทางธรรม 02 มิ.ย. - 30 ก.ย. 51
รณรงค์ประหยัดพลังงาน 02 มิ.ย. - 30 ก.ย. 51
แยกขยะรีไซเคิล 02 มิ.ย. - 30 ก.ย. 51
กิจกรรม 5 ส 02 มิ.ย. - 30 ก.ย. 51
แต่งกายดีสมศักดิ์ศรีลูกพระบิดา 01-31 ธ.ค. 51
ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 04 ธ.ค. 51
กิจกรรมสืบสานศิลปการแสดงและเพลงพื้นบ้าน 26 ก.ค. 51
กิจกรรมสืบสานวิถีชีวิตชุมชน(อาหารพื้นบ้านและการแต่งกายชุดไทย) 23 ส.ค. 51
พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม 2551 05 ธ.ค. 51
กายงามเชิดชูนามลูกรพีศรีตรัง 05 พ.ย. - 20 ธ.ค. 51
ตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของชุมชนบ้านปลักธง 01 ส.ค. - 30 ต.ค. 51
ปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติด 01 ส.ค. - 30 ต.ค. 51
พัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง ชุมชนบ้านปลักธง 01 ส.ค. - 30 ต.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายมนต์รักษ์เกาะลันตา 13-21 ต.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายห้องสมุดเคลื่อนที่ 28-30 พ.ย. 51
พัฒนาจิต ครั้งที 1 11-12 ต.ค. 51
พัฒนาจิต ครั้งที่2 01 พ.ย. 51
ตักบาตรวันแม่ 07 ส.ค. 51
คืนมัจฉาสู่วารี 01 ส.ค. - 30 ก.ย. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน 2551 20 มิ.ย. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2551 27 มิ.ย. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2551 04 ก.ค. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2551 11 ก.ค. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2551 18 ก.ค. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2551 25 ก.ค. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2551 15 ส.ค. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2551 22 ส.ค. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2551 29 ส.ค. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2551 05 ก.ย. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2551 12 ก.ย. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2551 19 ก.ย. 51
ฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน ประจำวันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2551 26 ก.ย. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน 2551 20 มิ.ย. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2551 27 มิ.ย. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2551 04 ก.ค. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2551 11 ก.ค. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2551 18 ก.ค. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2551 25 ก.ค. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2551 15 ส.ค. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2551 22 ส.ค. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2551 29 ส.ค. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2551 05 ก.ย. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2551 12 ก.ย. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2551 19 ก.ย. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2551 26 ก.ย. 51
82 ต้นกล้า ถวายพ่อหลวง ร่วมลดพลังงาน ร่วมลดโลกร้อน 13 ธ.ค. 51
โรงเรียนปราศจากขยะ 12 ธ.ค. 51
mmsc ดนตรีเพื่อน้อง 14 ธ.ค. 51
รักษ์ศิลป์-ถิ่นไทย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551 02-13 มิ.ย. 51
ค่ายวิดยา สร้างดิน ฟื้นป่า เพื่อพ่อหลวง 05-07 ธ.ค. 51
อมรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม 28-30 พ.ย. 51
เวทีศิลปวัฒนธรรม ม.อ.วิชาการ 2551 11-12 พ.ย. 51
อบรมรายวิชาเศรษฐศาสตร์ งาน ม.อ.วิชาการ2551(02) 11-12 พ.ย. 51
ค่ายนักศึกษาแพทย์อาสาสงขลานครินทร์ 09-18 มี.ค. 51
ค่ายจริยธรรม 2551 10-11 ม.ค. 52
โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีการศึกษา 2552 04-29 มี.ค. 52
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2552 15-16 พ.ย. 51
ค่ายอมยิ้ม เทอม 2 11-20 ต.ค. 51
อบรมขับขี่ปลอดภัยรถจักรยานยนต์ 21 ส.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายจิตอาสา 51 06-07 ธ.ค. 51
ค่ายจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่าชายเลน "คืนผืนป่าให้แผ่นดิน" 13 ก.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายสะพายกล้องส่องนก ครั้งที่ 16 21-23 พ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 05 ธ.ค. 51
บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 05 ธ.ค. 51
รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 05 ม.ค. 52
สานสัมพันธ์ปันใจรัก ณ โรงเรียนบ้านคลองหวะ 09 ม.ค. 52
งาน Big Cleaning Day 13 ธ.ค. 51
นักศึกษาช่วยงานราตรีสีบลูประจำปี 2551 13 ธ.ค. 51
คืนชีวิตให้ผืนป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 18-19 ต.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายศรีตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 13-21 ต.ค. 51
ปลูกฝังจริยธรรมนักศึกษา ไม่ทุจริตการสอบ 17 ธ.ค. 51 - 15 ก.พ. 52
สำรวจค่ายฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 27-29 พ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการ spice on tour ตอน spice เพื่อน้อง 14 ก.ย. 51
กีฬาำภายในคณะฯ ปีการศึกษา 2551 01-14 ธ.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 06 ธ.ค. 51
โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง 30 พ.ย. 51
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ.2551 05 ธ.ค. 51
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2551 16 ก.พ. 51
13 กันยาสถาปนาแดนศิลป์ 12 ก.ย. 51
จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116วันสร้างสามัคคี 10 พ.ย. 51
ปลูกต้นศรีตัง1,000ต้น ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกะทู้ 01 ธ.ค. 51
ปลูกต้นไม้1,000 ต้น ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งทอง 01 ธ.ค. 51
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (หาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต) 03 ธ.ค. 51
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต) 07 ธ.ค. 51
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 05 ม.ค. 52
พัฒนามหาวิทยาลัย 28 พ.ค. 51
ค่ายทักษะชีวิต คุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง รุ่นที่2 31 พ.ค. - 01 มิ.ย. 51
กิจกรรมพัฒนาหอพัก (ขนโต๊ะม้าหินอ่อน) 28 มิ.ย. 51
หอพักสะอาด 15 พ.ย. 51
ช่วยงานสำนักวิจัย ม.อ. 19 พ.ย. 51
งานวันเด็กแห่งชาติ 10 ม.ค. 52
อิ่มบุญอุ่นรัก(บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม) 23 พ.ย. 51
ทรัพยารวมใจพัฒนาคณะ 23 พ.ย. 51
ค่ายดูนกครั้งที่ 2 07-08 ก.พ. 52
ค่ายจริยธรรม 10-11 ม.ค. 49
วันเด็กค่ายนักศึกษาแพทย์อาสาสงขลานครินทร์ 10-11 ม.ค. 52
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าชายเลน 06 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายสานฝันปันรัก 17-18 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการพัฒนาทักษะและปรับเทคนิคทางดนตรีไทย ครั้งที่ 4 03-19 ธ.ค. 51
บริจาคโลหิต 20 ม.ค. 52
จิบกาแฟแลงานศิลป์ไหลรินน้ำใจสู่น้อง 15-24 ส.ค. 51
พัฒนาหอวันพ่อ 13 ธ.ค. 51
กิจกรรม 5ส. 01-16 ม.ค. 52
น้อมนำธรรมสู่ชีวิต 05 ม.ค. 52
ไหว้ครู ประจำปี 2551 16 ม.ค. 52
กิจกกรรมวันเด็กกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2551 10 ม.ค. 52
มอ.ร่วมสานฝันตามรอยพ่อ ' 51 16-18 ม.ค. 52
อบรมคุณธรรม "นำธรรมะสู่ชีวิต" 24 ม.ค. 52
บริจาคโลหิต 03 ก.พ. 52
วันเด็ก ประจำปี 2552 10 ม.ค. 52
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16 ธ.ค. 51
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร 23 ธ.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายปันฝันวันเด็ก 10 ม.ค. - 11 ก.พ. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการ PSU Academic camp (วิชาการ สานฝัน ปันรัก) 23-25 ม.ค. 52
ปลูกป่าชายเลน ' 51 30 ม.ค. 52
เวียนเทียนวันมาฆบูชา 09 ก.พ. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการ SHOOTING น้องใหม่ห่างไกลยาเสพติด 31 ม.ค. - 01 ก.พ. 52
นิทรรศการ เมนูสามัญ สานฝันแบ่งปันน้ำใจ 31 ม.ค. 52
เมนูสามัญ สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ 31 ม.ค. 52
สร้างความตระหนักในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง 13 ม.ค. 52
ฟื้นฟูและเยียวยารักษาใจ 03-05 มี.ค. 51
สานใจล้านดวงทดแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 4/ 2551 11 ก.พ. 52
การพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5 ส 18 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายห้องสมุดสัญจรสู่น้องวันเด็ก 10-11 ม.ค. 52
ทำบุญเลี้ยงพระและงานสังสรรค์ปีใหม่ 2552 08 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ 10 ม.ค. 52
งานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 26 ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ 04-10 ธ.ค. 51
แบ่งปันรอยยิ้ม 10 ม.ค. 52
SMART TEEN CLEAN IDOLS 31 ส.ค. - 13 ธ.ค. 51
สานฝันความห่วงใยจากใจผู้บริหาร ระหว่างผู้บริหารพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 17 ม.ค. 52
บริจาคโลหิต 09 ม.ค. 52
คืนมัจฉาสู่วารี 28 ส.ค. 51
คืนมัจฉาสู่วารี 18 ก.ย. 51
คืนมัจฉาสู่วารี 20 พ.ย. - 20 ก.ย. 51
คืนมัจฉาสู่วารี 18 ธ.ค. 51
คืนมัจฉาสู่วารี 22 ม.ค. 52
คืนมัจฉาสู่วารี 04 ก.พ. 52
Christmas in psu 21 พ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายวันเด็ก 09-11 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการตักบาตรวันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2551 04 ธ.ค. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2551 07 พ.ย. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2551 14 พ.ย. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 21 พ.ย. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 28 พ.ย. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2551 05 ธ.ค. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2551 12 พ.ค. 51
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2552 09 ม.ค. 52
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2552 16 ม.ค. 52
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2552 23 ม.ค. 52
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2552 30 ม.ค. 52
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 06 ก.พ. 52
Inner Peace ประจำวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 13 ก.พ. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2551 11 ธ.ค. 51
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 18 ธ.ค. 51
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552 08 ม.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 15 ม.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ม.ค.2552 22 ม.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2551 29 ม.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 05 ก.พ. 52
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 26 มิ.ย. 2551 12 พ.ย. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2 ก.ค. 2551 02 ก.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 10 ก.ค. 2551 10 ก.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 17 ก.ค. 2551 17 ก.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 25 ก.ค. 2551 25 ก.ค. 51
งานวิวาห์ใต้สมุทรจังหวัดตรัง 2552 13-14 ก.พ. 52
งานเปิดฟ้าเมืองตรัง2552 16 ม.ค. 52
โครงการทำความสะอาดบ้านปลาท้องทะเลตรัง2551 06 ธ.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 1 ส.ค. 2551 01 ส.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 9 ส.ค. 2551 09 ส.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 16 ส.ค. 2551 16 ส.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 24 ส.ค. 2551 24 ส.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 30 ส.ค. 2551 30 ส.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 7 ก.ย. 2551 07 ก.ย. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 14 ก.ย. 2551 14 ก.ย. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 22 ก.ย. 2551 22 ก.ย. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 29 ก.ย. 2551 29 ก.ย. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 7 ต.ค. 2551 07 ต.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 14 ต.ค. 2551 14 ต.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 22 ต.ค. 2551 22 ต.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 28 ต.ค. 2551 28 ต.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 5 พ.ย. 2551 05 พ.ย. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 12 พ.ย. 2551 12 พ.ย. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 20 พ.ย. 2551 20 พ.ย. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 27 พ.ย. 2551 27 พ.ย. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 5 ธ.ค. 2551 05 ธ.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 12 ธ.ค. 2551 12 ธ.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 20 ธ.ค. 2551 20 ธ.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 26 ธ.ค. 2551 26 ธ.ค. 51
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2 ม.ค. 2552 02 ม.ค. 52
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 9 ม.ค. 2552 09 ม.ค. 52
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 17 ม.ค. 2552 17 ม.ค. 52
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 24 ธ.ค. 2551 24 ม.ค. 52
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 5 ก.พ. 2552 05 ก.พ. 52
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 12 ก.พ. 2552 12 ก.พ. 52
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2552 10 ม.ค. 52
กิจกรรมการแสดงละครภาควิชา เรื่อง "จริยธรรมของวิศวกร" 12-14 ม.ค. 52
CHRISTMAS IN SONGKHLA 17 ม.ค. 52
พี่ขับร้องน้องอิ่มใจ 01 ก.พ. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการ สืบศิลป์ สานสามัคคี 06-08 ก.พ. 52
ค่ายการผลิต จิตอาสา ครั้งที่ 1 27-29 ธ.ค. 51
พัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Big Cleaning Day) 13 ธ.ค. 51
ต้อนรับวีรชนผู้กล้าหาญใน 3 จังหวัดชายแดน 21 ก.พ. 52
แบ่งปันน้ำใจห่วงใยผู้พิการ ' 51 17 พ.ย. 51
แบ่งปันรอยยิ้ม ' 51 02 ธ.ค. 51
colorful of christmas 2008 17 ธ.ค. 51
5 ส. หอสะอาด 24 พ.ย. - 17 ธ.ค. 51
หนังสือเพื่อน้อง 25-30 ม.ค. 52
ธรรมประจำใจ 01 พ.ย. 51 - 28 ก.พ. 52
รักษ์น้ำ-รักษ์พลังงาน 01 พ.ย. 51 - 28 ก.พ. 52
รักษ์ห้องน้ำ 01 พ.ย. 51 - 28 ก.พ. 52
หนังสือเสียงเพื่อน้อง 13 ธ.ค. 51
รับบริจาคโลหิต 23-24 มิ.ย. 51
รับบริจาคโลหิต 15 ก.ค. 51
รับบริจาคโลหิต 13 ม.ค. 52
รับบริจาคโลหิต 10 ก.พ. 52
ค่าย GEN-SCI สะพานเป้ ตอน แบ่งปันความรู้สู่น้อง 09 ก.พ. 52
อบรมสาธารณภัยในหอพัก 17 ม.ค. 52
Programmer Junior Camp ครั้งที่ 8 20-24 ต.ค. 51
ลานดนตรีสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15-18 ส.ค. 51
ลานดนตรีวันวาเลนไทน์ 13 ก.พ. 52
ลานดนตรีสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15-18 ก.ค. 51
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม(รอบ1) 07 ก.พ. - 08 มี.ค. 52
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม(รอบ2) 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 52
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ' 51 21 ม.ค. 52
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2551 30 มิ.ย. 51
มิตรภาพดีดี LCB และ IT Sciences ' 51 17 ม.ค. 52
น้ำใจในบ้านเรา 05 ก.พ. 52
ค่ายนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 (ต้นรักนิติศาสตร์) 02-04 มี.ค. 52
แสดงดนตรีหาทุนสนับสนุนค่ายวิดยา สร้างดิน ฟื้นป่า เพื่อพ่อหลวง 30 พ.ย. 51
กีฬาศรีตรังเกมส์ 22-29 พ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการดนตรีไทยเพื่อน้อง 19 มิ.ย. - 23 พ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการไหว้ครูดนตรีไทย 17-18 ม.ค. 52
พัฒนาคุณภาพชีวิต ' 51 24-25 พ.ย. 51
อุ่นไอรัก ' 51 07 ก.พ. 52
สานสัมพันธ์ชาว มอ. สู่ชุมชน ' 51 22-25 ต.ค. 51
ต้นไม้พูดได้ ' 51 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 52
วิศวกรรมโรดโชว์ 16 ธ.ค. 51 - 13 ก.พ. 52
ค่ายวิศวกรรมแต่งแต้มสีสันโรงเรียนเพื่อน้อง 16 ธ.ค. 51 - 14 ก.พ. 52
สายใยรักจากพี่สู่น้อง 22 พ.ย. 51 - 09 ก.พ. 52
ปลูกหญ้าแฝก สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง 18 พ.ย. 51 - 01 ก.พ. 52
วิศวะเคมีร่วมใจ ปลูกป่า สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 14-15 มิ.ย. 51
เชื่อมสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่ RIM ' 51 13 ก.ย. 51
ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7 17-18 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 14 ก.พ. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการไหว้ครูดนตรีไทย 17-18 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการจัดระเบียบตึกกิจกรรมนักศึกษา 21 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย ในโครงการ แสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ 30 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการ ค่ายพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง 04-07 ธ.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายคุณตา - คุณยาย 17-18 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการเยาวชนคนรักภาษาอังกฤษ 05-07 ธ.ค. 51
โครงการสัมมนาชมรมธุรกิจเพื่อสังคม 07 ก.พ. 52
วิศวะเคมีร่วมใจ ปลูกป่า สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 30 ม.ค. - 01 ก.พ. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายวิดยาสร้างดินฟื้นป่าเพื่อพ่อหลวง 05-07 ธ.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายผู้นำสู่ฝันตามรอยพ่อ 30 ม.ค. - 01 ก.พ. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการสัมมนาชมรมดนตรีไทย 01 มี.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการค่ายเยาวชนคนช่างพูด ปี 3 ตอน เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว 31 ม.ค. - 01 ก.พ. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการสานใจ สานฝัน สานสัมพันธ์คนบำเพ็ญ 05-14 มี.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะ ในโครงการอนุรักษ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 23-25 ม.ค. 52
รักน้องใหม่ ตอน พี่ชวนน้องบริจาคโลหิตเพื่อพ่อของแผ่นดิน 17 มิ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการวันเด็กแห่งชาติ 10 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 29 รอบที่ 1 13-17 ต.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 29 รอบที่ 2 20-24 ต.ค. 51
เปิดโลกกิจกรรม 17-19 มิ.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการถวายเทียนพรรษาทางน้ำ 9 วัด 05 ก.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการจุลชีววิทยาเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 31 ม.ค. - 01 ก.พ. 52
ถวายพระพรวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า ' 51 31 มี.ค. 52
ถวายพระพรในวันจักรี ' 52 06 เม.ย. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการห้องเรียนสีเขียว 18 ม.ค. 52
ค่ายตาปีศรีตรัง ครั้งที่10 (ด้านจิตสาธารณะ) 08-18 มี.ค. 52
เปิดประตูสู่โลกใต้ทะเล ครั้งที่ 6 02-05 มี.ค. 52
พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 24-25 พ.ย. 50
พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาปีที่ 2 17-18 พ.ย. 50
เฉดม่วงบำเพ็ญ 24 พ.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายเยาวชนเคมี ครั้งที่ 17 17-20 ต.ค. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการเคมีสัญจร ครั้งที่ 7 25 ม.ค. 52
แบ่งปันรอยยิ้ม 51 06-10 มี.ค. 52
ICT เพื่อเด็กไทย 10 ม.ค. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ICT 08-09 ก.พ. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการICT ร่วมใจปลูกป่าชายเลน 05-02 ธ.ค. 51
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552 22 เม.ย. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการTOT Young Club 11-12 ธ.ค. 51
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวัสดุศาสตร์ 06 ก.พ. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการวัสดุศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 3 22-23 พ.ย. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวัสดุศาสตร์ 07 มิ.ย. 51
เรื่องจริงที่ผู้หญิงควรรู้ 07 ก.พ. 52
ความรักทำให้คนตาบอด 30 ส.ค. 51
พัฒนาศักยภาพศิลลปะการสื่อสาร 07-08 มี.ค. 52
วันเด็ก ประจำปี2551 12 ม.ค. 51
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 ม.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.ค. 52
Big Cleaning อาคารสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2552 29 มี.ค. 52
GotoKnow Forum 25 พ.ค. 52
5ส. ICT POWER 09 เม.ย. 52
ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2552 01-12 มิ.ย. 52
บายศรีสู่ขวัญ (พาสเจอร์ไรซ์เดย์) ประจำปี 2552 13 มิ.ย. 52
ระลึกพระคุณครูและพบอาจารย์ที่ปรึกษา 11 มิ.ย. 52
จัดบอร์ดยกย่องและเชิดชูอาจารย์ตัวอย่างเนื่องในวันครู 19-23 ม.ค. 52
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2552 10 ม.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 24 พ.ค. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 27-28 ก.พ. 52
ค่ายเขียนเฉลวด้วยห้วใจ สร้างน้องใหม่ด้วยปัญญา 22-24 พ.ค. 52
น้องใหม่บำเพ็ญประโยชน์ 20 มิ.ย. 52
เอื้ออาทรบริการรถโดยสาร ประจำปีการศึกษา 2552 18-19 พ.ค. 52
ศรีสง่า วจก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 09 มิ.ย. 52
ไหว้ครู 11 มิ.ย. 52
เอดส์โลก 01 ธ.ค. 51
ตักบาตรวันไหว้ครู 11 มิ.ย. 52
กล่องดำ 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 51
ธรรมประจำใจ 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 51
รักษ์น้ำ-รักษ์พลังงาน 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 51
รักษ์ห้องน้ำ 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 51
ห้องน้ำสวยด้วยมือเรา 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 51
สานสายใยเมล็ดพันธุ์แห่งน้ำใจ ' 52 26-28 พ.ค. 52
โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 14 มิ.ย. 52
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
ใจเดียว 10-12 ก.ค. 52
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 20 มิ.ย. 52
ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระครบรอบ 80ปีสวรรคตพระบรมราชชนก 29 มิ.ย. 52
ค่ายจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษาที่ 2551 07 ก.พ. 52
ค่ายอาสาพัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2551 15-24 ต.ค. 51
ก้าวแรก...ปันฝัน สานสัมพันธ์รอยยิ้ม 11 ก.ค. 52
บริการตรวจเอกซเรย์ปอด เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2550 24 ก.ย. 50
พัฒนาห้องชุมนุมดนตรีไทย 15 ก.ค. 52
ร่วมพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 12 ก.ค. 52
น้ำใจงาม นามHRM 11 ก.ค. 52
การศึกษากับมิติจิตใจ ประจำปี 2552 11 ก.ค. 52
รับบริจาคอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 16 ก.ค. 52
ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 10-12 ก.ค. 52
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2552 20 มิ.ย. 52
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2552 03 ก.ค. 52
ฟังบรรยาย การศึกษากับมิติจิตใจ หัวข้อ ความสำเร็จที่ยั่งยืน 11 ก.ค. 52
บริการตรวจเอกซเรย์ปอด เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2551 24 ก.ย. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 29-19 พ.ค. 52
เศรษฐศาสตร์ร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ปีการศึกษา 2551 25 มิ.ย. 51
สัมมนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 07-08 พ.ค. 52
ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ อบต.นาเกลือ 02 มี.ค. 52
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2552 01-09 มิ.ย. 52
ลูกรพีร้อยมาลัยสักการะพระบิดา ครั้งที่ 1 01 มิ.ย. 52
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ 11 มิ.ย. 52
การศึกษากับมิติจิตใจ "ยิ่งกว่าอัจฉริยะ" 18 ก.ค. 52
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าชายเลนครั้งที่2 04 ก.ค. 52
บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๔ ปี คณะวิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 52
บริจาคโลหิต 31 มีนาคม 2552 31 มี.ค. 52
กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญฯในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 30 พ.ค. 52
พิธีไหว้ครู 11 มิ.ย. 52
ถวายเทียนพรรษา 9 วัด 27 มิ.ย. 52
สานสัมพันธ์วันรับขวัญน้อง (กีฬาสัมพันธ์) 15 มิ.ย. 52
5 ส.และพัฒนาคณะ 19 ก.ค. 52
ทรัพยารวมใจพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 18 ก.ค. 52
การศึกษากับมิติจิตใจ ปี 52 19 ก.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายอัจฉริยะรุ่นเยาว์ทางคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1 09-13 มี.ค. 52
โครงการ"เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจหลักธรรม สร้างสรรค์เมืองคนดี" 52 24 มิ.ย. 52
โครงการสืบสานปณิธานหลวงปู่ สู่อารยธรรมศรีวิชัย ' 52 20-22 มิ.ย. 52
กิจกรรมเพื่อการทดสอบ 5 13-15 ส.ค. 52
ค่ายน้องใหม่ 51(ด้านบำเพ็ญประโยชน์) 12-14 ต.ค. 51
ค่ายน้องใหม่ 51(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 12-14 ต.ค. 51
ตักบาตรประจำเดือน ' 51 11 ก.ค. 51 - 12 ก.พ. 52
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 51 13 ก.ค. 51
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "คืนความเขียวขจีให้แผ่นดิน" 52 11 ส.ค. 52
กีฬาสีบลูเกมส์ 8/2550 (ด้านบังคับเลือก) 08-10 ธ.ค. 50
สานใจล้านดวงทดแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่1/2552 19 ส.ค. 52
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 28 ม.ค. 52
แสดงดนตรีเปิดหมวกสมทบทุนค่ายอาสาฯ 19-23 ส.ค. 52
วิทยาการสรรค์สร้างชุมชน ตอน วจก. ร่วมใจปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 29 ส.ค. 52
กีฬาเฟรชชี่ 27 มิ.ย. - 04 ก.ค. 52
สายใยกล้ามะกอก 31 พ.ค. - 12 มิ.ย. 52
30 ปี เภสัชศาสตร์ สร้างคุณค่า นำความดีสู่สังคม 31 ม.ค. - 01 ก.พ. 52
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำครั้งที่ 2 17-19 ก.ค. 52
เพาะกล้าดอกปีบ 01-12 มิ.ย. 52
ฟุตซอลประเพณีทันตะสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2552 19 ก.ค. 52
น้องใหม่บำเพ็ญ 21 มิ.ย. 52
รำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
ฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม หลักการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 21-23 ส.ค. 52
ไหว้ครู 11 มิ.ย. 52
ฟื้นฟูป่าชายเลนทะเลตรัง 14-15 มี.ค. 52
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 16-19 ส.ค. 52
พี่น้องพร้อมใจพัฒนาคณะ 20 มิ.ย. 52
สานฝัน สานใจ น้องใหม่บำเพ็ญ 13 มิ.ย. 52
ม.อ. วิชาการ (จัดนิทรรศการทางวิชาการ) 16-19 ส.ค. 52
ม.อ. วิชาการ (ประเมินผล) 16-19 ส.ค. 52
ม.อ. วิชาการ (ตลาดนัดหลักสูตร) 18-19 ส.ค. 52
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2552 27 มิ.ย. 52
กีฬาสีน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2552 20 มิ.ย. 52
ปันหัวใจพี่ให้น้อง 30 ส.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ขบวนพาเหรด) 05-08 ก.ค. 52
ไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ) 05-08 ก.ค. 52
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์และนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 16-19 ส.ค. 52
สานรักษ์ 20 ส.ค. 50
ลูกพระบิดา จิตอาสาเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 08 มิ.ย. 52
ลูกพระบิดา จิตอาสาเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 09-12 มิ.ย. 52
อบรมโครงการน้ำทิพย์ปันนำใจให้กาชาด ' 52 29 ส.ค. 52
งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 17 14-23 ส.ค. 52
เปิดโลกกิจกรรม ณ ลานดอกเข็ม 07 ส.ค. 52
พัฒนนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3/2552 18 ก.ค. 52
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้านชีวิตกับการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ 14 ส.ค. 52
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 : เสริมวัยใส ไล่ตามฝัน 13 ส.ค. 52
พัฒนนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2/2552 23-24 พ.ค. 52
กิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1/2552 20-21 มิ.ย. 52
งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 17 (ฝ่ายสถานที่) 10-26 ส.ค. 52
งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 17 (ฝ่ายจราจร) 10-23 ส.ค. 52
มหกรรมของขวัญเพื่อน้อง 28 ส.ค. 52
สานสัมพันธ์ Advisee & Advisor 22 ส.ค. 52
น้อมนำธรรมสู่ชีวิต (ดูจิตชั่วพริบตา) 05 ก.ย. 52
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 11 ส.ค. 52
ทำบุญเลี้ยงพระของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) 06 ก.ย. 52
ร้านชั้นปี 2 งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 17 14-23 ส.ค. 52
ประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 12 ก.ย. 52
V-Cheer ผู้นำเยาวชน คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 1 19-21 มิ.ย. 52
V-Cheer ผู้นำเยาวชน คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 2 03-05 ก.ค. 52
V-Cheer ผู้นำเยาวชน คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 3 09-11 ก.ค. 52
V-Cheer ผู้นำเยาวชน คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 4 03-05 ก.ย. 52
บริจาคโลหิต (8 กันยายน 2552 ) 08 ก.ย. 52
Healthy for kids ตอน ตะแบก ภูผา ฟ้าสวย 21-23 ส.ค. 52
บริจาคโลหิต (2-3 กันยายน 2552 ) 02-03 ก.ย. 52
ค่ายคุณธรรมวันแม่ (I do love mom camp) 07 ส.ค. - 09 ก.ย. 52
ตรวจสารเสพติด ' 52 18 พ.ค. 52
สัมมนาชมรมพุทธศาสน์ 04-05 ก.ค. 52
สานสัมพันธ์นักศึกษา-อาจารย์ 28 ส.ค. 52
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 77 พรรษา มหาราชินี 11 ส.ค. 52
ร่วมรำลึกงานสืบ นาคะเสถียร 01-07 ก.ย. 52
วันแม่ 11 ส.ค. 52
ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน 09-29 มี.ค. 52
ผู้นำค่ายเยาวชน 02-06 มี.ค. 52
บริจาคโลหิต (9 กรกฎาคม 2552 ) 09 ก.ค. 52
รักษาโลกกับพี่หมอ 12 ก.ย. 52
ค่ายพัฒนาชุมชน รวมพลสร้างโฮมสเตย์ ฮาเฮเดินป่า ตามหาซาไก 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 52
นำร่อง นักศึกษาไทยคืนใจให้ท้องถิ่น 29 ส.ค. 52
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23-25 มิ.ย. 52
ค่ายพัฒนาชุมชน 2552 07-21 มี.ค. 52
ค่ายจุดประกายฝัน 19-21 มิ.ย. 52
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16-19 มิ.ย. 52
ค่ายเติมสีสู่ฝัน 10 ก.ค. 52
ต้นกล้าในสายน้ำ ' 52 28-30 ส.ค. 52
วันมหิดล 24 ก.ย. 52
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 52
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนบ้านทุ่งรี 08 ส.ค. 52
SIFE CAMP สรรค์สร้างรายได้เพื่อน้อง 12-14 มิ.ย. 52
จิตอาสา 08-09 ส.ค. 52
ค่ายเสริมสร้างเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 15 06-09 ส.ค. 52
ค่ายห้องสมุดนี้...พี่ให้น้อง ปี3 14-16 ส.ค. 52
โต้วาทีน้องใหม่ ครั้งที่ 15 11-15 ก.ค. 52
กิจกรรมเตรียมงานวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 ก.ย. 52
กิจกรรมจัดเก็บสถานที่หลังเสร็จสิ้นงานวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 26 ก.ย. 52
เมล็ดพันธุ์ใหม่คนพันธุ์อาสา ' 52 15-16 ส.ค. 52
ค่ายน้องใหม่ 26-28 มิ.ย. 52
ค่ายชมรมคริสเตียน 07-09 ส.ค. 52
จัดระเบียบตึกกิจกรรมนักศึกษา 05-13 มิ.ย. 52
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 22 มิ.ย. - 27 ก.ย. 52
ถวายมหาสังฆทาน 9 วัด 20 ก.ย. 52
รับเสด็จฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 (ฝ่ายพิธีการ) 22-23 ก.ย. 52
สำรวจค่ายสโมสรสัมพันธ์ 23 ส.ค. 52
รวมพลคนอาสาฯภาคใต้ 52 04-06 ก.ย. 52
สุขภาพดีแบบแผนไทย 21 ก.ค. 52
สืบสานภูมิปัญญาแพทย์แผยไทยให้น้อง 21 ก.ค. 52
แพทย์แผนไทยร่วมใจปลูกฝังคนไทยใช้สมุนไพรใกล้ตัว 21 ก.ค. 52
ถวายพวงมาลาเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหา มหาราชินี" 52 12 ส.ค. 52
คืนบ้านให้สัตว์ป่า คืนต้นกล้าสู่แผ่นดิน ' 52 12-13 ก.ย. 52
ค่ายห้องสมุดนี้...พี่ให้น้อง ปี3 12-13 ก.ย. 52
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี '52 07 ส.ค. 52
น้อมนำธรรมสู่ชีวิต (สติ สมาธิในการเรียนและในชีวิตประจำวัน) 02-04 ก.ย. 52
วางพวงมาลาวันมหิดล'52 24 ก.ย. 52
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2552 17-18 ต.ค. 52
ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ' 52 23 ต.ค. 52
ค่าย NIC แบ่งปันความรู้สู่เยาวชน 21-22 พ.ย. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 52 19 มิ.ย. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 52 26 มิ.ย. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 52 03 ก.ค. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 52 10 ก.ค. 52
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 52 17 ก.ค. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 52 24 ก.ค. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 52 07 ส.ค. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 52 14 ส.ค. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 52 21 ส.ค. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 52 28 ส.ค. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 4 กันยายน 52 04 ก.ย. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2550 08 มิ.ย. 50
Inner Peace ประจำวันที่ 11 กันยายน 52 11 ก.ย. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 18 กันยายน 52 18 ก.ย. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 25 กันยายน 52 25 ก.ย. 52
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนมิถุนายน 2552 24 มิ.ย. 52
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 23 ก.ค. 52
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนสิงหาคม 2552 27 ส.ค. 52
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนกันยายน 2552 17 ก.ย. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2552 18 มิ.ย. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2552 25 มิ.ย. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2552 02 ก.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2552 09 ก.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2552 16 ก.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552 23 ก.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552 06 ส.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2552 13 ส.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 20 ส.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2552 27 ส.ค. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2552 03 ก.ย. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552 10 ก.ย. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2552 17 ก.ย. 52
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2552 24 ก.ย. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2551 30 พ.ค. 51
คืนวัยใสสู่วัยชรา 13 ก.ย. 52
SHARE LOVE SHARE MUSIC 25 พ.ย. 52
นิทานเพื่อน้อง ON TOUR 05-20 พ.ย. 52
5ส"ชาวICTร่วมใจพัฒนาต้อนรับบัณฑิต" 18-19 ก.ย. 52
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อต้อนรับบัณฑิต 18-19 ก.ย. 52
พาหมอมาหาหมา ' 52 19 ก.ค. 52
แบ่งปันน้ำใจ เป็นผู้ให้ในสังคม 20 พ.ย. 52
ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 13 13-17 ต.ค. 52
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 02 ต.ค. 52
นิทรรศการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 16-19 ส.ค. 52
ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ 03 ธ.ค. 51
ประชุมเชียร์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 01-12 มิ.ย. 52
บรรจุน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใต้ 10-11 พ.ย. 52
กีฬาสีบลูเกมส์ครั้งที่ 9 2551(บังคับเลือก) 01-14 ธ.ค. 51
ถวายดอกไม้จันทร์ พิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพี่นาง 17 พ.ย. 51
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล 2552 24 ก.ย. 52
ค่ายรวมพลคนอาสา 04-06 ก.ย. 52
ปลูกป่าเทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2552 25 ก.ย. 52
รักษ์ทาง รักษ์ถิ่น 18 ส.ค. 52
ค่ายอุ่นเครื่องอาสา V.1 ปี 2552 24 ก.ค. 52
เฉลิมพระเกียรติ 12สิงหา มหาราชินี 2552 12 ส.ค. 52
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 10 ธ.ค. 52
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 13 ค่ายตามรอยศรัทธาพระบิดา 20-24 ต.ค. 52
หอพักสัญจร 2552 28-29 ส.ค. 52
โครงการค่ายสร้าง ตอน "ช่อม่วงลุยคอน" 17-29 ต.ค. 52
คณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่พระภิกษุ และสามเณร 09 มี.ค. 52
คณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายอาสาสมานฉันท์คนพันธ์อา(ภาคฤดูร้อน) 19 มี.ค. - 10 เม.ย. 52
บอกข่าวเล่าต่อ 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 52
หอพักรักษ์โลก 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 52
งานพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 14 พ.ย. 52
"ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" 24 พ.ย. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2552 07 มิ.ย. 52
ถวายพานพุ่มและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ณ เทศบาลเมืองกะทู้ 11 ส.ค. 52
ทำบุญหอพักและพัฒนาหอพักประจำปี 2552 13 มิ.ย. 52
ร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญฯ 2552 06 มิ.ย. 52
Big Cleaning Day หอพัก : สู้หวัด 2009 24 ก.ย. 52
พัฒนาจิตนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 2 22-23 ต.ค. 52
บอกเล่าศรัทธา เสริมสร้างสมพันธ์ ครั้งที่ 1 30 มิ.ย. 52
บอกเล่าศรัทธา เสริมสร้างสมพันธ์ ครั้งที่ 2 07 ส.ค. 52
บริจาคโลหิต ประจำวันที่ 17 พ.ย. 2552 17 พ.ย. 52
ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่8 31 ต.ค. - 01 พ.ย. 52
พัฒนาเทิดไท้องค์ราชินี 30 ส.ค. 52
ธรรมะติดปีก 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 52
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน: สานสัมพันธ์ชุมชน 07-08 พ.ย. 52
ค่ายศรีตรังสัมพันธ์ครั้งที่ 3 10-21 ต.ค. 52
ค่ายตุลา 52 ขอบรุ้ง ณ คุ้งฟ้า 13-25 ต.ค. 52
วันเด็กแห่งชาติ 2552 10 ม.ค. 52
1 ต้น 1แรง 1กิจกรรม 18 ม.ค. 52
ม.อ.ภูเก็ตสื่อใจ สานสายใยรักแม่ 10 ส.ค. 52
ทัวร์บุญ 5 วัด 20 ก.ย. 52
ตักบาตรประจำสัปดาห์ 20 ส.ค. - 17 ก.ย. 52
ฝึกพระกรรมฐานทุกวันศุกร์ 21 ส.ค. - 18 ก.ย. 52
สหกรณ์ออมยิ้ม 27-28 พ.ย. 52
พลังอาสา พลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ (Supervisor) 30 ก.ย. - 21 พ.ย. 52
เหลียวหลังแลหาดใหญ่ 12 ส.ค. - 13 ก.ย. 52
จิตอาสานักศึกษาทุนครั้งที่ 4 03 ธ.ค. 52
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 11 มิ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 52 : นิทรรศการและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา 24-25 พ.ย. 52
สานสัมพันธ์นักศึกษามุสลิม 20-21 มิ.ย. 52
ฝึกซ้อมขับร้องเพลงประสานเสียง PSU.CHORUS 19-23 ต.ค. 52
ปันน้ำใจสู่น้องชายแดนใต้ 07-12 ธ.ค. 52
แสดงดนตรีหาทุนสนับสนุนค่ายbioสัญจร 08-15 ธ.ค. 52
รับเสด็จสมเด็จพระราชชนนีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน 10 ธ.ค. 52
พัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Big Cleaning Day) 28 พ.ย. 52
COE เพื่อสังคม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552 29-30 ส.ค. 52
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ภาคใต้ 28-30 ส.ค. 52
ร่วมใจปลูกป่าชายเลน 05 ก.ย. 52
อุตสาห-ร่วมแรง การผลิต-ร่วมมือ สร้างป่าชายเลน 31 ส.ค. - 12 ก.ย. 52
ค่ายการผลิต จิตอาสา ครั้งที่ 2 10-15 ต.ค. 52
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม(สวนสายน้ำ) 10-12 ก.ค. 52
รวมช่อศรีตรัง ผูกพันเลือดสีบลู 2552 : สานสัมพันธ์ วันรับช่อศรีตรัง และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 13 มิ.ย. 52
รวมช่อศรีตรัง ผูกพันเลือดสีบลู 2552 : รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 20 มิ.ย. 52
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 : ทำบุญตามประเพณีทางศาสนา 28 พ.ค. 52
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 : ตามรอยพระราชปณิธาน (10 คน 1 ต้นศรีตรัง) 28 พ.ค. 52
วันพ่อ 01-05 ธ.ค. 52
การเรียนรู้สู่เส้นทางวิชาชีพบัญชี 27 พ.ย. 52
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ชีวิตการทำงาน 04 ธ.ค. 52
Big Cleanning Day หอพัก : เตรียมความพร้อมด้านที่พัก กีฬาแห่งชาติ "ตรังเกมส์" 08 ส.ค. 52
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2552 01-14 มิ.ย. 52
ถวายพระพรชัย 5 ธันวา มหาราช ' 2552 05 ธ.ค. 52
จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช ' 2552 05 ธ.ค. 52
ปลูกต้นไม้ 9 ล้านกล้า 80 พรรษา มหามงคล ' 2552 16 ธ.ค. 52
สัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 01-07 ธ.ค. 52
ปฏิบัติธรรมชมรมพุทธศาสน์ ประจำปีการศึกษา 2552 06-08 ธ.ค. 52
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 02 พ.ย. 52
ค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 13-19 ต.ค. 52
แลเหลียวหลังสงขลา 28-29 พ.ย. 52
นักศึกษากับงานบัณฑิตอาสา 14 ธ.ค. 52
พลังอาสา พลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ (Supervisor) 22-23 พ.ย. 52
พลังอาสา พลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ (Supervisor) 21 พ.ย. 52
ค่ายยุวศิลป์ รุ่นที่ 16 07 เม.ย. - 01 พ.ค. 52
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09 พ.ย. 52
ค่ายวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2 11-20 ต.ค. 52
ทัศนศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2552 04-06 ก.ค. 52
ปลูกป่าชายเลน แด่แม่ของแผ่นดิน 15-16 ส.ค. 52
งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 17 ร้านคาวบอยผับ 14-23 ส.ค. 52
เลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่เด็กตาบอด ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 15 ก.ย. 52
ปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 12 ก.ย. 52
ค่ายทรัพย์-พยาบาล ปี 52 28-30 ส.ค. 52
งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 17 (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและการแสดง) 13-23 ส.ค. 52
สายใยอันดามัน 21-22 พ.ย. 52
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท "เฉิดแสงแรงฝัน กลางระวีตะวัน ช่อศรีตรังส่องใส"(ด้านจิตสาธารณะ) 24 ต.ค. - 01 พ.ย. 52
โครงการค่ายนัองใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 28-30 ส.ค. 52
กิจกรรม Walk Rally 24 พ.ค. 52
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับวิศวกร 01 ส.ค. - 30 ก.ย. 52
ค่ายน้ำหนุน กลางขุนเขา 10-18 ต.ค. 52
งานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 24 พ.ย. 52
วันเด็กแห่งชาติ 2553 09 ม.ค. 53
กีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2552 14-21 พ.ย. 52
งานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 27 (ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์) 06-12 ธ.ค. 52
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2553 15 ม.ค. 53
ค่ายเสริม สาน สร้าง 04-06 ธ.ค. 52
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 06 ม.ค. 53
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 07 ม.ค. 53
บริจาคโลหิต ประจำวันที่ 8 ม.ค.53 08 ม.ค. 53
ค่ายอาสาพาเยาวชน ตอน สายธารแห่งศรัทธา 04-07 ธ.ค. 52
ดนตรีไทยช่วยลดโลกร้อน 06 ก.พ. 53
HRM อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓ 29-31 ม.ค. 53
ปันน้ำใจสู่ชุมชน 18-22 ม.ค. 53
โครงการทุกความดีถวายพ่อหลวง : พัฒนาทัศนียภาพบริเวณหอพัก 17 ม.ค. 53
คนดีศรี วจก. สู่สังคม 16 ม.ค. 53
งานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 27 (ฝ่ายสถานที่) 06-12 ธ.ค. 52
งานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 27 (ฝ่ายสวัสดิการ) 06-12 ธ.ค. 52
วันเด็ก 09 ม.ค. 53
งานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 27 (ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย) 06-12 ธ.ค. 52
มื้อนี้เพื่อน้อง 29 พ.ย. 52
ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง 29 ต.ค. 52
สอนน้องร้องเพลง รุ่นที่ 11 (ความมีวินัย) 05-14 มิ.ย. 52
หอสวยด้วยมือเรา 29 พ.ย. 52
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "5ธันวามหาราช"2552 05 ธ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 2552 10-14 พ.ค. 52
ใบขับขี่จักรยาน ' 52 09 ม.ค. 53
ต้นรัก รักษ์ป่า รักษ์น้ำ 27 พ.ย. 52
สานสัมพันธ์ปันใจรัก ณ โรงเรียนวัดโคกเมา 08 ม.ค. 53
น้ำใจงามนาม HRM ตอน หาดสวย เลใส 30 ม.ค. 53
คอมพิวเตอร์พี่สู่น้อง 30-31 ม.ค. 53
โอกาสที่คุณเคยได้..ใกล้เวลาส่งต่อแล้ว 27 ม.ค. 53
นักศึกษาช่วยงานคณะฯ ในการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนภาคใต้ ปีการศึกษา 2553 13 ม.ค. 53
สานสายใยรวมใจคนอนุรักษ์ ' 52 09-10 ม.ค. 53
Cultural Exchange 2010 28 ม.ค. 53
วันเกิด Club 25 of thailand trang 27 ส.ค. - 27 ก.ย. 52
หอพักน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ห้องพักน่าชื่นชม ครั้งที่ 5(2552) 01 ส.ค. 52 - 17 ม.ค. 53
เคมีรวมใจสานสายใยเพื่อแม่ 12 ส.ค. 52
สานใจล้านดวงทดแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 5/ 2552 03 ก.พ. 53
ห้องเรียนเพื่อน้อง 31 ธ.ค. 52 - 02 ม.ค. 53
กิจกรรมทักษะสังคมวิชาการในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22-24 ม.ค. 53
แสดงดนตรีหาทุนสนับสนุนค่ายBioสัญจร (ครั้งที่ 2) 12 ม.ค. 53
แสดงดนตรีหาทุนสนับสนุนค่ายBioสัญจร (ครั้งที่3) 14 ม.ค. 53
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 09 ม.ค. 53
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 14 พ.ย. 52
แสดงดนตรีหาทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 30 06-13 ก.ย. 52
ค่ายห้องสมุดเคลื่อนที่ 15-17 ม.ค. 53
ไปวัดไปวา ไหว้พระ 9 วัด ขอพรพระปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 17 ม.ค. 53
สำรวจค่ายครั้งที่ 1 “80 ปี สวรรคต สืบสานปณิธานพระบิดา” 12-13 ธ.ค. 52
เพลินคิดจิตอาสาbiotechเพื่อน้อง 17 ม.ค. 53
สายโลหิต ดวงจิตศิลป์ 04 ก.พ. 53
เติมฝันให้น้อง:การจัดกิจกรรมวันเด็กให้ชุมชนไม้เรียง ปี 2553 09 ม.ค. 53
ICTเพื่อเด็กไทย 09 ม.ค. 53
V - Cheer ผู้นำเยาวชน คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา กิจกรรมช่วงที่ 1 10-24 ต.ค. 52
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อชาวเฮติ 30 ม.ค. 53
กายงาม ใจงาม 01-08 ก.พ. 53
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 09 ม.ค. 53
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 09 ม.ค. 53
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 09 ม.ค. 53
โครงการค่ายพุทธัมม สิกขาธัมมตามหลักพระไตรปิฎก 11-12 ก.พ. 53
โครงการต้อนรับรอมาฏอน 2552 15 ส.ค. 52
โครงการเมาลิดิลนบี 2552 10 ธ.ค. 52
โครงการห้องเรียนเพื่อน้อง 2552 31 ธ.ค. 52 - 02 ม.ค. 53
โครงการจริยธรรม 23 ม.ค. 53
จัดทำเกียรติบัตรนักกิจกรรม 19 ก.พ. 53
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 22-24 ม.ค. 53
โครงการสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 5 15-17 ม.ค. 53
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่1 17-24 ม.ค. 53
สานต่อ...ธารน้ำใจสู่เย็นศิระ 23 ม.ค. 53
เรียนรู้การสื่อสารด้วยความกรุณา 20-21 มี.ค. 53
บำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาและบุคลากร 28 ธ.ค. 52
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 09 ม.ค. 53
พัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม 03-05 มี.ค. 53
ร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นพระธาตุศรีสุราษฎร์(เขาท่าเพชร) ประจำปี 2552 27 มี.ค. 53
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ 31 มี.ค. 53
ค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 1 20-26 มี.ค. 53
ค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 2 20-26 พ.ค. 53
กีฬาหอพักนักศึกษา ' 52 29 พ.ย. 52
ทำบุญหอพัก 27 มิ.ย. 52
สาธารณภัยในหอพัก 18 ก.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการใบยางสัญจร ครั้งที่ 6 23 ม.ค. 53
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการอาสาสมัครสอนนักเรียนในค่ายเน็ตเดย์คอมพิวเตอร์แคมป์ ครั้งที่ 4 17 ม.ค. 53
มิตรภาพดีดี LCB และ IT Sciences ' 52 15 ส.ค. 52
หนังสือเสียงเพื่่อน้อง 24 ม.ค. 53
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22-24 ม.ค. 53
กลุ่มเซลล์ สามัคคีธรรม นำชีวิต (9 มิถุนายน 2552) 09 มิ.ย. 52 - 02 ก.พ. 53
มอบคอมพิวเตอร์มือสองสู่สังคม 18 ธ.ค. 52
Big Cleaning Day 18 ก.ย. 52
Big Cleaning Day ห้องปฏิบัติการ วท.108 19 มี.ค. 53
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 21 เม.ย. - 02 พ.ค. 52
ไฟประดับหน้าหอพัก 30 ธ.ค. 52
ห้องน้ำลั่นล้า 01 พ.ย. 52 - 28 ก.พ. 53
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 09 ม.ค. 53
กลุ่มเซลล์ สามัคคีธรรม นำชีวิต (15 กันยายน 2552) 15 ก.ย. 52
กลุ่มเซลล์ สามัคคีธรรม นำชีวิต (3 พฤศจิกายน 2552) 03 พ.ย. 52
โครงการธารน้ำใจไร้พรมแดน 09 ก.พ. 53
ม.อ.ภูเก็ตวิจัยครั้งที่ 2 (พิธีเปิด) 18 พ.ย. 52
ผูกเข็ม ติดเน็กไท เทิดไท้พระบิดา 04 มิ.ย. 52
วันไหว้ครู 2552 18 มิ.ย. 52
รับน้องใหม่วิทยาเขตภูเก็ต 52 20 มิ.ย. 52
รับขวัญน้องใหม่ 52 20 มิ.ย. 52
กีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 10 2552 (บังคับเลือก) 01-12 ธ.ค. 52
วันเด็กแห่งชาติ 2553 09 ม.ค. 53
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา 2553 21 ม.ค. 53
คนละต้นลดมลพิษ 30 ม.ค. 53
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553 23 เม.ย. 53
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือคณะฯ ในการเตรียมสถานที่เพื่อจัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 12 10 ก.พ. 53
เลือกตั้งคณะกรรมการหอพัก ' 52 16 ก.ค. 52
I Love You Mom ' 52 10 ส.ค. - 11 เม.ย. 52
นิทานเพื่อน้อง ' 52 26 ธ.ค. 52
ส่งรัก ส่งยิ้ม ' 52 10 ม.ค. 53
บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ ' 52 15-16 ธ.ค. 52
สร้างรัก สานฝัน ปันสายใยน้อง ' 52 28 ธ.ค. 52
สายใยริมรั้ว ' 52 16-17 ม.ค. 53
ทำบุญตักบาตรหอพัก ' 52 05 ก.พ. 53
ตามรอยเมืองคนดี ' 52 06 ก.พ. 53
ตามรอยพระพุทธบาท นมัสการพระธาตุวัดถ้ำเสือ ' 52 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 53
ละครสะท้อนสังคม ' 52 04 ก.พ. 53
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 30 รอบที่ 1 12-16 ต.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 30 รอบที่ 2 19-23 ต.ค. 52
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการวัสดุศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 4 23 ม.ค. 53
จุดเทียนประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 19 มิ.ย. 52 - 28 ก.พ. 53
ค่ายเติมฝันปันรักวันเด็ก ครั้งที่ 2 08-10 ม.ค. 53
พุทธมหาสังฆทาน 31 ม.ค. 53
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษามหาราชา 04 ธ.ค. 52
กลุ่มเซลล์ สามัคคีธรรม นำชีวิต (1 ธันวาคม 2552) 01 ธ.ค. 52
ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีกับสำนักงานพัฒนาสังคมฯสุราษฎร์ธานี 05 พ.ค. 53
ค่ายศรีตรัง ทาสี จากพี่สู่น้อง 22-24 ม.ค. 53
ร่วมจิตอาสากับสภากาชาดไทย 27 พ.ย. 52 - 09 ก.พ. 53
คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า 06-07 ก.พ. 53
สานฝันความห่วงใยจากใจผู้บริหาร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 01 ก.พ. 53
พัฒนาซอยพิเศษ ' 52 06 มิ.ย. 52
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ' 52 19 ม.ค. 53
ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552 02 พ.ย. 52
แบ่งปันรอยยิ้ม ' 52 01-05 มี.ค. 53
หัวใจผูกกัน 30 เม.ย. - 01 พ.ค. 53
ค่ายสิงห์สัมฤทธิ์ ตอน สิงห์สร้างฝาย 16-18 ก.ค. 53
ชีวิตใหม่ในใจเธอ 29 พ.ค. 53
ค่ายตาปีศรีตรัง ครั้งที่ 11 " 52 (จิตสำนึกสาธารณะ) 04-14 มี.ค. 53
ปัจฉิมนิเทศ 30 ม.ค. 53
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 09 ม.ค. 53
บำเพ็ญประโยชน์ 05-06 ก.ย. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 13 พ.ย. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 20 พ.ย. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 27 พ.ย. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2552 04 ธ.ค. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2552 11 ธ.ค. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2552 18 ธ.ค. 52
Inner Peace ประจำวันที่ 8 มกราคม 2553 08 ม.ค. 53
Inner Peace ประจำวันที่ 15 มกราคม 2553 15 ม.ค. 53
Inner Peace ประจำวันที่ 22 มกราคม 2553 22 ม.ค. 53
Inner Peace ประจำวันที่ 29 มกราคม 2553 29 ม.ค. 53
Inner Peace ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 05 ก.พ. 53
Inner Peace ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 12 ก.พ. 53
ค่ายวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6 01-05 มี.ค. 53
ค่ายจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (สาขาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 05 มี.ค. 53
หนูรักษ์โลก 30-31 ม.ค. 53
โครงการรับช่อศรีตรังสู่บ้านหลังใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าหอ ประจำปีการศึกษา 2553 22-23 พ.ค. 53
บายศรีสู่ขวัญ 14 มิ.ย. 53
ไหว้ครู 17 มิ.ย. 53
รับน้องใหม่ 2553 (ม.อ.รับน้องใหม่ เติมหัวใจให้สังคม-ปลูกรักษ์แทนป่า ปลูกกล้าแทนคุณ 1) 04 มิ.ย. 53
ด้วยจิตกตัญญู 29 พ.ค. 53
สารวัตรหอพัก 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 52
รณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ลูกพระบิดารู้ค่าน้ำ-ไฟ 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 52
ห้องน้ำสวยด้วยมือเรา 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 52
กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ ปีการศึกษา 2553 05 มิ.ย. 53
โครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์เมืองตรัง ประจำปีการศึกษา 2553 29-30 พ.ค. 53
สำรวจพื้ืนที่เพื่อจัดค่ายร่วมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2 15 ม.ค. 53
กิจกรรมทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ปีการศึกษา 2553 02 มิ.ย. 53
สานสัมพันธ์น้องพี่ Pharm D สร้างคุณค่า นำความดีสู่สังคม 30-31 ม.ค. 53
วันไหว้ครู 17 มิ.ย. 53
กิจกรรมวันเด็กและสาธิตการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ 09 ม.ค. 53
พัฒนาตนเอง กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 21-23 พ.ย. 51
แบ่งฝัน ปันรัก 11-13 มิ.ย. 53
บริจาคโลหิต ประจำวันที่ 22 มิ.ย.53 22 มิ.ย. 53
น้องใหม่บำเพ็ญประโยชน์ 2553 17 ก.ค. 53
เพาะกล้าพยาบาลจำเป็น 17 พ.ค. 53
ค่ายพัฒนาชุมชน 2553 03-20 มี.ค. 53
วัดสะอาด ใจบริสุทธิ์ 26 มิ.ย. 53
5 ส.และพัฒนาคณะฯ 26 มิ.ย. 53
กิจกรรมปฏิญานตนและเชิญธงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 01 มิ.ย. 53
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 17 มิ.ย. - 17 ก.ค. 53
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 23 ม.ค. - 07 ก.พ. 53
บริจาคโลหิต ประจำวันที่ 11-12 พ.ค. 2553 11-12 พ.ค. 53
ประชุม กยศ. 13 ก.ค. 53
ตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี วจก. 16 ก.ค. 53
35 ปี วจก. ร่วมใจทำความดีบริจาคโลหิต 16 ก.ค. 53
รับบริจาคอาหารแห้งเนื่องในวันครบรอบสถาปนา คณะ วจก. 16 ก.ค. 53
ความรู้สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2553 13 ก.ค. 53
วันบริจาคโลหิตโลก ปี 2553 14 มิ.ย. 53
งานแถลงข่าวโครงการ “M-150 Ideology 2010 โซลาร์เซลล์เพื่อชุมชนพอเพียง 17 มิ.ย. 53
อนุรักษ์ประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องอัฐบริขาร 11 ก.ค. 53
ตกแต่งเทียนพรรษา 16 ก.ค. 53
หล่อเทียนพรรษาครบรอบ 35 ปี วจก. 16 ก.ค. 53
เทียนพรรษาสามัคคี 19 ก.ค. 53
ร่วมใจทำบุญ 09 ก.ค. 53
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 09 ก.ค. 53
อนุรักษ์การละเล่นแบบไทย 16 ก.ค. 53
ร่วมใจสร้างบุญครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ 16 ก.ค. 53
ดนตรีไทยร่วมบุญแห่เทียนพรรษา 19 ก.ค. 53
แสงเทียนพรรษา ส่องนำพา HRM 16 ก.ค. 53
ชวนกันมาหล่อเทียนพรรษา เฮฮาปาลูกโป่ง 16 ก.ค. 53
แห่เทียนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 19 ก.ค. 53
วจก. อาสาพัฒนาลานวัด 19 ก.ค. 53
ชวนน้องทำบุญ สมทบทุนหล่อเทียนพรรษา 16 ก.ค. 53
สิงห์ปลูกป่า ยิงเมล็ดพันธุ์พืช 17 ก.ค. 53
เข้าพรรษา วจก ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง 19 ก.ค. 53
จัดทำป้ายรณรงค์และถังขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม 17 ก.ค. 53
ร่วมใจทำความดีในวันเข้าพรรษา 19 ก.ค. 53
วิทยาการจัดการรู้คุณค่า เข้าพรรษาใส่ใจพัฒนาวัด 19 ก.ค. 53
ค่ายสิงห์สัมฤทธิ์ ตอน EM Ball อนุรักษ์น้ำ 16-18 ก.ค. 53
ร้อยใจไทย สานไมตรี with mmsc 16 ก.ค. 53
สืบสานวัฒนธรรม ร่วมใจกับ NIC 19 ก.ค. 53
Marketing ร่วมใจหล่อเทียนพรรษา 16 ก.ค. 53
Marketing รวมธรรมนำใจแห่เทียนพรรษา 19 ก.ค. 53
35 ปี วจก. ร่วมใจสร้างบุญ 16 ก.ค. 53
เขาตังกวนชวนเรียนรู้ คู่คุณธรรม 10 ก.ค. 53
ทะเลสวย ด้วยมือเรา 10 ก.ค. 53
กิจกรรมพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 04 ก.ค. 53
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนตุลาคม 2552 01 ต.ค. 52
กิจกรรม Big Cleaning Day 10 ก.ค. 53
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 01 พ.ย. 52
ค่ายอมยิ้ม (ตอนสานฝัน ปันโอกาส) 01-11 มี.ค. 53
แห่เทียนพรรษาทำความดี 19 ก.ค. 53
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย 04 พ.ค. 53
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย 26 เม.ย. 53
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย 07 ส.ค. 52
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย 04 ธ.ค. 52
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย 13 มี.ค. 53
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการYoung ICT Camp 2 02-05 เม.ย. 53
เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2553 " เยาวชนไทยทำดี ... ไม่มียั้ง " 09 ส.ค. 53
เศรษฐศาสตร์ค้น... คนต้นแบบ 01 ม.ค. - 17 มิ.ย. 53
วันไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ 17 มิ.ย. 53
เศรษฐศาสตร์อาสา... ต้นกล้าเพื่อสังคม 28 ธ.ค. 52 - 20 ม.ค. 53
มอบทุนการศึกษา (ในวันไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2553 17 มิ.ย. 53
ค่ายเศรษฐศาสตร์สานฝันแบ่งปันสู่ชุมชน ครั้งที่ 6 28 ก.พ. - 06 มี.ค. 53
งานพลังกลุ่มและความสุข 27-30 พ.ย. 52
พิธีไหว้ครูและพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ 17 มิ.ย. 53
คอนเสิร์ต Fun&Fund คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 02 ก.ค. 53
5ส ชาว IT ร่วมใจพัฒนา ครั้งที่ 1 07 ก.ค. 53
บุคลากรร่วมใจพัฒนาโรงเรียน 14 พ.ค. 53
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 02-04 เม.ย. 53
ลูกเสือทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ 01 ต.ค. 52
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1 30 ม.ค. 52
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 01 พ.ค. 52
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3 01 ส.ค. 52
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4 27 ต.ค. 52
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5 28 ม.ค. 53
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6 07 เม.ย. 53
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 07 ธ.ค. 52
ศุกร์ สุขใจ 06 ส.ค. 53
กิจกรรมค่ายทรัพย์-พยาบาล ประจำปี 2553 17-19 ก.ย. 53
ค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 28 รอบที่ 2 22-26 ต.ค. 50
แบ่งฝัน..ปันรอยยิ้ม.. แด่น้อง 26 มิ.ย. 53
สังเกตการณ์ประชุมเชียร์ 29 พ.ค. - 19 มิ.ย. 53
Cleaning Day เพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา 26 มิ.ย. 53
ค่ายสัมพันธ์เหมืองแร่และวัสดุ 07-08 พ.ย. 52
โครงการค่ายน้องใหม่เพื่อการพัฒนาครั้งที่5 02-04 ก.ค. 53
บริจาคโลหิต 21 ส.ค. 51 - 16 ก.ย. 52
ลูกพระบิดา จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 12 ส.ค. 53
ค่ายครูสะตอ 27 มิ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมนำชีวิต 27-29 ส.ค. 53
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2553 23 ก.ค. 53
บริการวิชาการแก่ชุมชนแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 22 ก.ค. 53
ค่ายมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553 28-29 ส.ค. 53
เล่านิทานเสริมสร้างจินตนาการให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา 29 ส.ค. 53
จากกระดาษสู่สิ่งประดิษฐ์ปันน้ำใจสู่สังคม 09 ก.ย. 53
ลุยโคลน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ 04-05 ก.ย. 53
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค. 53
งานเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 20-2553(แต่งชุดไทย) 04-05 ก.ย. 53
ปลูกป่าชายเลน 24 ก.ค. 53
ฝ่ายจราจร พาหนะ และรักษาความปลอดภัย (งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18) 13-22 ส.ค. 53
ฝ่ายจัดหารายได้ (งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18) 13-22 ส.ค. 53
ลานธรรมสู่ปัญญา 03-05 ก.ย. 53
ฝ่ายสถานที่ (งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18) 13-22 ส.ค. 53
เทคโนโลยีวัสดุร่วมใจเก็บขยะชายหาดแหลมสมิหลา 26 มิ.ย. 53
ค่ายวิทยาการฯ สรรค์สร้างชุมชน ตอน ฅ.คน คนขอลุย 17-19 ก.ย. 53
สิงห์อาสาพัฒนาวัด 11 ก.ย. 53
สร้างสรรค์สิ่งเรียนรู้สู่น้อง 11 ก.ย. 53
พรรษานี้ ถวายความดี แด่พ่อหลวง 19 ก.ค. 53
ห้องสมุดสานรักวันแม่ 12 ส.ค. 53
ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร 18 ก.ย. 53
ค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 28 รอบที่ 1 15-19 ต.ค. 50
รับน้องบำเพ็ญประโยชน์ภาควิชาพืชศาสตร์ 19 ก.ย. 53
ตัวแทนฝึกซ้อม รายงานตัวบัณฑิต ประสานงาน การเตรียมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 08-09 ก.ย. 53
ทำบุญและพัฒนาหอพัก 2553 03 ก.ค. 53
คนดีสู่สังคม(1) 26 พ.ค. 53
คนดีสู่สังคม (2) 27 พ.ค. 53
แบ่งฮิญาบให้น้องใช้ 23-24 ม.ค. 53
ทำบุญถวายหลอดไฟฟ้า 23 ก.ค. 53
สานสายใยหัวใจเขียวมะกอก 08-18 มิ.ย. 53
สานสัมพันธ์น้องพี่ สร้างความดีสู่สังคม ปี 5 14-15 ส.ค. 53
Big Cleaning Day สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 08 ก.ค. 53
ปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย 2553 01 ก.ค. 53
ต้นกล้าในสายน้ำ 53 10-11 ก.ค. 53
คืนบ้านให้สัตว์ป่า คืนต้นกล้าสู่แผ่นดิน 2553 14-15 ส.ค. 53
สำรวจค่าย 2553 03-04 ก.ค. 53
นิทานภาษาอังกฤษสอนน้อง 2553 04 ก.ย. 53
บริจาคโลหิต ประจำวันที่ 17 กันยายน 2553 17 ก.ย. 53
ปฏิบัติธรรมชมรมพุทธศาสน์ 16-18 ก.ค. 53
ไหว้ครูดนตรีไทย 17-18 ก.ค. 53
พลิกความคิดชีวิตเปลี่ยน 29-30 ต.ค. 53
ลูกพระบิดา อาสาช่วยน้อง 28-29 ส.ค. 53
สันทนาการใจร่วมรักและห่วงใยผู้สูงอายุ 21 ส.ค. 53
ค่ายจุดประกาย 23-25 ก.ค. 53
ร่วมรำลึก สืบ นาคะเสถียร 01-07 ก.ย. 53
สัมมนาชมรมพุทธศาสน์ 10-11 ก.ค. 53
ค่ายน้องใหม่ 53 25-27 มิ.ย. 53
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ 23 ก.ย. 53
กิจกรรมวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2553 24 ก.ย. 53
ศิลปศาสตร์-นิติศาสตร์ ถือประโยชนืของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 ก.ย. 53
วันดอกบัวบาน ประจำปี 2553 08-14 ก.ย. 53
คนสร้างฝาย ค่ายสร้างคน 2553 04-05 ก.ย. 53
ร้อยใจห่วงใยผู้ป่วยแห่งอาคารเย็นศิระ 15 ก.ย. 52
ปันรัก..สู่คนชราแห่งจงฮั้ว 11 ก.ย. 52
ค่ายคุณธรรมวันแม่ (I do love mom Camp) 13-15 ส.ค. 53
ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา 04 ก.ย. 53
เติมสีโรงเรียนสวย ครั้งที่ 3 09-11 ก.ค. 53
ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปี 4 20-22 ส.ค. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อการเรียนให้รู้ตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553 24-29 พ.ค. 53
วัน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of Mankind" 24 ก.ย. 53
ฝ่ายรักษาความสะอาด (งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18) 13-22 ส.ค. 53
ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช 04 ก.ย. 53
อุ่นไอรักจากพี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2553 22 พ.ค. 53
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 2553 15 มิ.ย. - 04 ต.ค. 53
จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 52
ค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 3 19-27 ต.ค. 53
จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 05 ธ.ค. 52
ต้นรัก รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ครั้งที่ 2 18 ต.ค. 53
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อต้อนรับบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 08-12 ก.ย. 53
ITน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชชนกและบำเพ็ญประโยชน์ 24 ก.ย. 53
Big Cleaning Day วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 11 ส.ค. 53
Healthy for Kids ตอน สายน้ำ ภูผา ฟ้าใส 20-22 ส.ค. 53
ค่ายนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (ต้นรักนิติศาสตร์) 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 53
5 ส. คณะศิลปศาสตร์ 03 ก.ย. 53
บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย 20 ก.ย. 53
ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2553 28 ส.ค. 53
บรรยายจิตอาสา โดยมูลนิธิฉือจี้ 11 ส.ค. 53
ค่ายมหิดล 28-29 ส.ค. 53
ร่วมเขียนเรียงความเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ สำคัญอย่างไร 01-15 ต.ค. 53
ร่วมจัดบอร์ดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
ร่วมบริจาคโลหิตในวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2553 24 ก.ย. 53
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา มหาราชินี 11 ส.ค. 53
ค่ายจิตอาสา 28-29 ส.ค. 53
บริจาคโลหิต ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2553 23 ส.ค. 53
บริจาคโลหิต ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2553 30 ส.ค. 53
ม.อ. ภูเก็ตสื่อใจ สานสายใยรักแม่ ครั้งที่ 2 09 ส.ค. 53
ถวายดอกไม้จันทร์ พิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพี่นาง (2) 17 พ.ย. 51
อบรมและฝึกซ้อมการเกิดอัคคีภัย บจม.ธนาคารกรุงเทพ 18 ต.ค. 53
ลูกพระบิดา จิตอาสา : สำนึกรักบ้านเกิด 18 ต.ค. 53
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2553 : แพคของบริจาค ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง 03 พ.ย. 53
กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กะทู้ 04 พ.ย. 53
กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หาดป่าตอง 04 พ.ย. 53
อาสาสมัครคัดแยกสิ่งของ(ห้างคาร์ฟูร์ ป่าตอง)เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 05 พ.ย. 53
จิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 53
มาช่วยลดขยะกันเถอะ 2553 12 มี.ค. - 21 พ.ค. 53
บรรจุน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 03-06 พ.ย. 53
บำเพ็ญประโยชน์วันมหิดล53 24 ก.ย. 53
เตรียมงาน ม.อ.วิชาการ′53: ช่วยงานประชาสัมพันธ์เตรียมเอกสาร 04 พ.ย. 53
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2553 : แพคของบริจาค ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง 04 พ.ย. 53
เปิดเทอมใหม่ หัวใจอิ่มบุญ 12 พ.ย. 53
กิจกรรมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (คัดแยกสิ่งของ) 04-05 พ.ย. 53
ม.อ.ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2553 01-12 พ.ย. 53
กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในมหาวิทยาลัยและ อื่นๆ 03 พ.ย. 53
ช่วยอุทกภัย 09 พ.ย. 53
อิ่มบุญ อุ่นใจ 12 พ.ย. 53
ค่ายสร้างคนบนผืนป่า ครั้งที่ 3 15-17 ม.ค. 53
ฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 11 23-24 ม.ค. 53
ทัศนศึกษาและบริจาคของแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว 25 ก.ค. 52
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย จังหวัดภาคใต้ ปี 2553 (3 วัน) 05-07 พ.ย. 53
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย จังหวัดภาคใต้ ปี 2553 (2 วัน) 05-06 พ.ย. 53
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย จังหวัดภาคใต้ ปี 2553 (1 วัน) 05 พ.ย. 53
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2553 06-15 มิ.ย. 53
กิจกรรมติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2553 17 พ.ย. 53
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 2 10 พ.ย. 53
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 3 17 พ.ย. 53
ค่ายน้องใหม่ 2553 16-18 ต.ค. 53
สร้างฝายในหลวง(จิตสาธารณะฯ-รอบเช้า) 17 พ.ย. 53
สร้างฝายในหลวง(จิตสาธารณะฯ-รอบบ่าย) 17 พ.ย. 53
พัฒนาซอยพิเศษ 2553 13 มิ.ย. 53
รับน้องใหม่ 2553 (บำเพ็ญประโยชน์ ณ หาดป่าตอง - ปลูกรักษ์แทนป่า ปลูกกล้าแทนคุณ 2) 04 มิ.ย. 53
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (2) 2553 26-31 พ.ค. 53
ธรรมขวัญหอพักและพัฒนาหอพัก 03 ก.ค. 53
เก็บขยะ รักษ์หาดป่าตอง 10 ส.ค. 53
สร้างฝายในหลวง แห่งที่ 3 15-16 ต.ค. 53
อบรมสัมมนา หัวข้อ เยาวชนไทยทำดี ไม่มียั้ง ด้วยการบริจาคโลหิต 21 มิ.ย. 53
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 4 22 พ.ย. 53
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 5 24 พ.ย. 53
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 6 26 พ.ย. 53
วจก. ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน 19 พ.ย. 53
การแข่งขันบาสเก็ตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEABA CUP 2007 (STAFF) 14-20 ต.ค. 50
บริจาคโลหิต ประจำวันที่ 15 พ.ย. 2553 15 พ.ย. 53
บริจาคโลหิต ประจำวันที่ 1-3 พ.ย. 2553 01-03 พ.ย. 53
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมนักศึกษา 19 พ.ย. 53
กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี (2) 06 พ.ย. 53
งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทรายขาว 20-21 พ.ย. 53
เดิน-วิ่งการกุศลพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (จิตสาธารณะ) 21 พ.ย. 53
ซ่อมคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 1 20 พ.ย. 53
ร่วมไปบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ประสบอุทกภัย 12 พ.ย. 53
น้ำ(ท่วม)ใจ วจก. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 27 พ.ย. 53
วจก. ร่วมฟื้นฟูกำลังใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
M-CLUB ร่วมใจช่วยหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
ACC ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
Marketing ร่วมใจบรรเทาภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
มอบน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อผู้ประสบภัย 27 พ.ย. 53
ดนตรีไทยช่วยภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
NIC สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน 27 พ.ย. 53
ปันน้ำใจพี่ให้น้อง 27 พ.ย. 53
ไอทีร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
POLICY ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
MMSC ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 27 พ.ย. 53
HRM ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
Local ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
บอกเล่าศรัทธา เสริมสร้างสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 15 ก.ค. - 16 ก.ย. 53
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 10 พ.ค. - 31 ส.ค. 53
เข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 04-06 ธ.ค. 53
ใจเติมใจ...ปันรอยยิ้มสู่ชุมชน 13 พ.ย. 53
วจก. อาสาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 27-28 พ.ย. 53
Give Me Five 03-04 ธ.ค. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 01 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 01 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 01 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 01 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 01 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2553 01 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2553 01 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 2 กันยายน 2553 01 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 9 กันยายน 2553 01 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 16 กันยายน 2553 01 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 24 กันยายน 2553 01-24 ก.ย. 53
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนมิถุนายน 2553 23 มิ.ย. - 15 ก.ย. 53
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 23 มิ.ย. - 15 ก.ย. 53
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนสิงหาคม 2553 23 มิ.ย. - 15 ก.ย. 53
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนกันยายน 2553 23 มิ.ย. - 15 ก.ย. 53
กิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัยเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2553 24 พ.ย. 53
The 12th IMT-GT Varsity Carnival 24-29 พ.ย. 53
กายงาม ใจงาม 17 พ.ย. 53 - 28 ก.พ. 54
ขวดใสเติมหัวใจให้สังคม 01 พ.ย. 53 - 09 ก.พ. 54
พี่ LOCAL รักน้องโรงเรียน 04 ธ.ค. 53
สีสันสรรค์สร้างรอยยิ้ม 10-11 ธ.ค. 53
YPC ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 27 พ.ย. 53
ทำบุญตักบาตร-วันเข้าพรรษา 21 ก.ค. 53
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ′53 07 ส.ค. 53
ปันน้ำใจ สร้างสายใย จากใจพี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2553 11 ก.ย. 53
คืนบ้านให้สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 04 ก.ย. 53
กิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราป่าคลอก 27 พ.ย. 53
วิศวะสร้างสรรค์ ปันรักสู่สังคม ปีการศึกษา 2553 30 ก.ย. 53
ชายหาดสวยด้วยใจศรีตรัง 05 ก.ย. 53
ยิ้มไหว้ ให้เกียรติกัน ปีการศึกษา 2553 03 ก.ค. - 30 ก.ย. 53
ปันรัก ปันน้ำใจ คืนยิ้มละไมสู่สังคม ปีการศึกษา 2553 17 มิ.ย. - 18 ต.ค. 53
ย้อนรอยศิลปะและวิศวกรรมบ้านโบราณทะเลสาบสงขลา ปีการศึกษา 2553 17 มิ.ย. - 01 ต.ค. 53
ขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร ปีการศึกษา 2553 17 มิ.ย. - 01 ต.ค. 53
ค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 31 รอบที่ 1 18-22 ต.ค. 53
ค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 31 รอบที่ 2 25-29 ต.ค. 53
แต้มสี ตีเส้น เน้นวินัย 21 พ.ย. 53
วางพวงมาลาวันมหิดล′53 24 ก.ย. 53
ลูกรพีพัฒนาตลาดศรีตรัง 24 ก.ย. 53
ทาสีเส้นจราจรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 24 ก.ย. 53
ทำบุญหอพัก (อิสลาม) 13 มิ.ย. 52
ธรรม...ส่องใจ 11 ธ.ค. 53
รั้วรอบ...ขอบวัด 11 ธ.ค. 53
ซ่อมคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 2 27 พ.ย. 53
โครงการเปิดฝันให้วัยใส ร่วมใจกับวัยทีน 01 ธ.ค. 53
สองมือศิลป์ฯจิตอาสา เพิ่มชีวาลงนที ประจำปีการศึกษา 2553 27 พ.ย. 53
สองมือศิลป์สรรสร้างโลกสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2553 27 พ.ย. 53
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553 : ด้านจิตสำนึกสาธารณะ 02 ธ.ค. 53
โครงการค่ายสร้าง ตอน อาสาตะลุยเมืองลุง 09-16 ต.ค. 53
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ป่าคลอก 04 ธ.ค. 53
ขอร่วมทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน เราไม่ทิ้งกัน 04-05 ธ.ค. 53
Big Cleaning Day ภาควิชาฟิสิกส์ 11 ก.ค. 53
พัมนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเพื่อเด็กด้อยโอกาส 11-12 ธ.ค. 53
พัฒนาชุมชนและอบรมจริยธรรม ณ โรงเรียนเกาะโหลน ปีการศึกษา 2551 (ด้านจิตอาสา) 24-25 ม.ค. 52
นักศึกษาช่วยงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบ 08-09 ธ.ค. 53
นักศึกษาช่วยงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา 09 ธ.ค. 53
นักศึกษาช่วยงานปรับปรุงสนามฟุตบอล 12 ธ.ค. 53
ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 14 21-28 ต.ค. 53
ทอดกฐินสามัคคี ครั้งที่ 1 14 พ.ย. 53
Flag Parade of "Phuket Carnival at Patong 2010" event (Transferred to Social Consciousness) 15 ธ.ค. 53
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2553 (ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) 05 ธ.ค. 53
โครงการผู้ประสานงานศูนย์สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 29 19 ส.ค. 53
โครงการผู้ประสานงานศูนย์สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 29 13-14 พ.ย. 53
ปลูกป่าบริเวณรอบหอพักนักศึกษาเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระเกียรติครบรอบ 83 พรรษา 27 พ.ย. 53
Music Therapy for Healthy mind by MMSC 30 ธ.ค. 53
COKE Project 15-16 ม.ค. 54
เติมสีสวย 14-16 ม.ค. 54
รณรงค์รักษาความสะอาดเทศบาลนครหาดใหญ่ 04 ธ.ค. 53
นักแสดงและผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ประจำปี 2553 (ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) 14-15 ธ.ค. 53
ค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 19-28 ต.ค. 53
ผู้เข้าร่วมชมการแสดงงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ประจำปี 2553 (ด้านจิตสาธารณะ) 15 ธ.ค. 53
พัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Big Cleaning Day) ประจำปี 2553 28 พ.ย. 53
ต้นรักทำดีเพื่อพ่อ 05 ธ.ค. 53
Big Cleaning คณะนิติศาสตร์ 18-20 ม.ค. 54
สำนึกดี มีจิตสาธารณะ 14 ม.ค. 54
ชาวคอมพ์ร่วมใจบริจาคโลหิต 02 ธ.ค. 53
ฟื้นฟูโรงเรียนใหม่ มอบหัวใจให้น้อง 20 พ.ย. 53
ค่ายตุลา 53 "ภูเขาเปื้อนดาว อาสาเปื้อนดิน" 20-30 ต.ค. 53
ค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู้คู่พัฒนา ครั้งที่ 8 18-26 ต.ค. 53
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนที่ประสบวาตภัย "สานฝันปันรอยยิ้ม" 30 ธ.ค. 53 - 03 ม.ค. 54
งานไตรกีฬา ลากูน่า วันที่ 4 ธันวาคม 2553 จุดลงทะเบียน(ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) 04 ธ.ค. 53
งานไตรกีฬา ลากูน่า วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ให้น้ำนักวิ่ง(ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) 05 ธ.ค. 53
งานไตรกีฬา ลากูน่า วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ให้น้ำนักปั่นจักรยาน(ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) 05 ธ.ค. 53
งานไตรกีฬา ลากูน่า วันที่ 5 ธันวาคม 2553 เขียนหมายเลข(ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) 05 ธ.ค. 53
กิจกรรม "เหนือเกล้าหนึ่งในดวงใจ" สะพานหิน (จิตสำนึกสาธารณะ 6 ชม.) 25 ธ.ค. 53
สอนน้องใหม่ใช้ชีวิต 07-18 มิ.ย. 53
อาสาสมัครซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ณ มูลนิธิตะวันฉาย(1) 20 พ.ย. 53
อนุรักษ์สานฝัน ปันน้ำใจ 2553 11 ธ.ค. 53
Inner Peace ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
Inner Peace ประจำวันที่9 กรกฎาคม 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
Inner Peace ประจำวันที่16 กรกฎาคม 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
Inner Peace ประจำวันที่23 กรกฎาคม 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
Inner Peace ประจำวันที่13 สิงหาคม 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
Inner Peace ประจำวันที่20 สิงหาคม 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
Inner Peace ประจำวันที่27 สิงหาคม 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
Inner Peace ประจำวันที่3 กันยายน 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
Inner Peace ประจำวันที่10 กันยายน 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
Inner Peace ประจำวันที่17 กันยายน 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
Inner Peace ประจำวันที่24 กันยายน 2553 02 ก.ค. - 24 ก.ย. 53
โครงการงานเทศกาลอาหารฮาลาล ประจำปี 2553 13-14 ธ.ค. 53
โครงการขยะมีค่า ปีการศึกษา 2553 01 มิ.ย. 53 - 04 มี.ค. 54
โครงการเตรียมงานเทศกาลอาหารฮาลาล 2553 ด้านจิตสำนึก 14 ธ.ค. 53
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2553 ครั้งที่ 1 10 ม.ค. 54
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2553 ครั้งที่ 2 12 ม.ค. 54
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2553 ครั้งที่ 3 17 ม.ค. 54
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2553 ครั้งที่ 4 19 ม.ค. 54
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2553 ครั้งที่ 5 24 ม.ค. 54
สบายสมาธิกับธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2553 ครั้งที่ 6 26 ม.ค. 54
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมเนื่องในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ 2554 10-12 ม.ค. 54
ม.อ.ภูเก็ตวิจัย 2553 ครั้งที่ 3 (ช่วยบริการอาหารเครื่องดื่ม ห้องอาหารครัวนครินทร์) 18 พ.ย. 53
ม.อ.ภูเก็ตวิจัย 2553 ครั้งที่ 3 (ช่วยบริการอาหารเครื่องดื่ม ห้องอาหารครัวนครินทร์) 19 พ.ย. 53
กิจกรรมวันเด็ก 2553 08 ม.ค. 54
สานสัมพันธ์ชาว ม.อ.สู่ชุมชน 2553 28-31 ต.ค. 53
ขนส่งสิ่งของบิณฑบาตรไปส่งที่วัดเก็ตโฮ่ 12 ม.ค. 54
Big Cleaning อาคารสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2553 29 พ.ค. 53
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 10 มิ.ย. 53
วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2553 : คนใจดี ออมฝัน ปันให้น้อง 24 ก.ย. 53
วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2553 : Tum-D Diary 24 ก.ย. 53
วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2553 : Food for Thought Movies 24 ก.ย. 53
วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2553 : ทำความสะอาดมัสยิดมาลีกียะห์ 24 ก.ย. 53
นักศึกษาช่วยเตรียมงาน ม.อ.ภูเก็ตวิจัยครั้งที่3 พ.ศ.2553 (16พ.ย.53) 16 พ.ย. 53
กิจกรรมวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ (ยอวาที) (จิตสำนึกสาธารณะ) 12 ม.ค. 54
staff วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 สาขาวิชาการจัดการบริการ 08 ม.ค. 54
โครงการโขนสหวิทยาเขต กลุ่มผู้มาช่วยงานทั่วไป(ด้านการบำเพ็ญประโยชน์) 12-16 ม.ค. 54
โครงการโขนสหวิทยาเขต ชุดพรหมมาสตร์ ส่วนของนศ.ช่วยงานสังคม (ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) 12-16 ม.ค. 54
ชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลกะทู้ลีกคัพ (จิตสาธารณะ) 15 ม.ค. 54
สื่อเพื่อน้อง ทำดีเพื่อสังคม 14 ม.ค. 54
ทำดีก็ดูดี 15 ม.ค. 54
กิจกรรมโครงการ 33 ปีวาริชศาสตร์ 04-05 ธ.ค. 53
สิ่งเล็กๆ ที่เรีกว่ารัก 03 ม.ค. 54
วิทยาการฯสรรค์สร้างชุมชน ครั้งที่ ๘ ตอน ของขวัญเปื้อนฝุ่น 15-16 ม.ค. 54
การจัดประชุมสัมมนาย่อยชมรมอนุรักษ์ในภาคใต้ (จิตสาธารณะ) 14-16 ม.ค. 54
กิจกรรมสร้างฝายในหลวง รอบเช้า วันที่ 24 กันยายน 53 24 ก.ย. 53
กิจกรรมสร้างฝายในหลวง รอบบ่าย วันที่ 23 กันยายน 53 23 ก.ย. 53
กิจกรรมสร้างฝายในหลวง รอบเช้า วันที่ 23 กันยายน 53 23 ก.ย. 53
กิจกรรมสร้างฝายในหลวง รอบบ่าย วันที่ 22 กันยายน 53 22 ก.ย. 53
กิจกรรมสร้างฝายในหลวง รอบเช้า วันที่ 22 กันยายน 53 22 ก.ย. 53
สัมมนาสภานักศึกษา 5 วิทยาเขต 03-05 ก.ย. 53
กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย เภสัชกรรวมใจ ยาปลอดภัยในบ้าน 04 ธ.ค. 53
นักศึกษาช่วยเตรียมงานด้านเทคนิคและงานเอกสาร ม.อ.ภูเก็ตวิจัย2553 ครั้งที่ 3 15 พ.ย. 53
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.ภูเก็ตวิจัย2553 ครั้งที่ 3 (จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม) 19 พ.ย. 53
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย 13 พ.ย. 53
2011 National Children′s day : IAC and CIP booths 08 ม.ค. 54
กิจกรรมร่วมงานวันเด็ก ณ เกาะพระทอง จ.พังงา 08 ม.ค. 54
ธรรมะบนดอย 28 ม.ค. 54
HRM อาสาพัฒนาชุมชน ตอน รั้วนี้เพื่อน้อง 21-23 ม.ค. 54
นักศึกษาช่วยงานขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน กองกิจการนักศึกษา 21 ม.ค. 54
ฟังบรรยาย"มหัศจรรย์แห่งการให้" ในงานเปิดกระปุกออมสิน ครั้งที่ 7 23 ม.ค. 54
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12 ม.ค. 54
จัดทำใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 22 ม.ค. 54
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21 ม.ค. 54
เปิดโลกใต้ทะเล เครือข่ายเยาวชนไทยพิทักษ์มรดกทะเลไทย รุ่นที่ 2 28-30 ม.ค. 54
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) ปีการศึกษา 2553 12 ม.ค. - 12 ก.พ. 54
กิจกรรมพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15 ม.ค. 54
Cultural Exchange Between Korea and Thailand (ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) 21 ม.ค. 54
นักศึกษาช่วยงานติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบ (1) 26 ม.ค. 54
รวมพลังอาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2554 27 ม.ค. 54
รับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2553 07-19 มิ.ย. 53
สร้างจิตสำนึกลูกพระบิดาไม่ทุจริตการสอบ 01 ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54
นักศึกษาช่วยงานติดตั้งไวนิลโครงการรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบ(1) 28 ม.ค. 54
ปรับปรุงสนามแบดมินตัน 2553 28-29 ส.ค. 53
สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 31 ส.ค. 53
ITเพื่อเด็กไทย 08 ม.ค. 54
เรารักพ่อ 2553 01-04 ธ.ค. 53
I Love you Mom 2010 09 ส.ค. 53
Music Therapy 2010 25 ส.ค. 53
กิจกรรมเชียร์กีฬาบาสเก็ตบอล สนามกีฬาสะพานหิน (ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) 30 ม.ค. 54
พุทธรรมกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้สร้างสรรคืด้วยปัญญา (ทำงานเป็นก็เป็นสุข 3) 21-30 ม.ค. 54
ขนย้ายเก้าอี้ 07 มิ.ย. 53
อบรมเครือข่ายชุมชนรักษาหาดทราย 24-25 ต.ค. 53
โครงการสายรหัส สานฝัน ที่โรงเรียนบ้านนาใน 19 ม.ค. 54
รณรงค์การแต่งกายนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 04 ก.พ. 54
ปลูกต้นตระกูล 24 ก.ย. 53
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่วัดเก็ตโฮ่ (ด้านจิตสาธารณะ) 06 ก.พ. 54
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 (staff) 08 ม.ค. 54
ปัจฉิมนิเทศ 08 มี.ค. 53
โครงการ คืนความสะอาดให้กับธรรมชาติ 28 ม.ค. 54
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้องในชนบท 20-22 ต.ค. 53
กิจกรรมถนนสีขาว 21 พ.ย. 53
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ม.ค. 54
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21 ม.ค. 54
สัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 01-07 ธ.ค. 53
สานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ณ หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี 21-23 ม.ค. 54
โครงการค่ายน้องใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4-2553 16-18 ก.ค. 53
โครงการ ปลูกป่า 5 ธันวา 500 ต้น 04-05 ธ.ค. 53
โครงการธรรมะเพื่อน้อง ถวายพ่อหลวง 14-16 ม.ค. 54
ส่งรัก ส่งยิ้ม 2553 15-16 ม.ค. 54
Preparation of International Food Fair (Public Mind) 01-02 ก.พ. 54
ฺBirthday Party: Celebrating children’s birthday in February and March 12 ก.พ. 54
พิธีกรการแสดงศิลปวัฒนธรรม ม.อ.5วิทยาเขต ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 2553 15 ธ.ค. 53
สานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2553 21-23 ม.ค. 54
English Day 2553 : My Impressive Teacher(คุณครูที่ฉันประทับใจ) 14 ม.ค. 54
เรียนรู้ชีวิตด้วย "จิตปัญญา" 22-23 ม.ค. 54
บัตรอวยพรแทนใจวันปีใหม่ 30 พ.ย. 53
วจก. อาสา ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ 15-16 ม.ค. 54
กิจกรรมปาฐกถา และสนทนาธรรมโดยท่าน ว.วชิรเมธี 13 ก.พ. 54
อบรมสมาชิกชุมนุมโรโบติกส์เพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์ซูโม่ 24 มิ.ย. - 16 ส.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประเพณีประจำปีการศึกษา2553 10-22 ม.ค. 54
โครงการกีฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์เชื่อมสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 15 ม.ค. 54
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 04 ก.พ. 54
spice on tour เพื่อน้อง 16 ม.ค. 54
โครงการแข่งขันฟุตบอลระหว่างภาควิชาประจำปีการศึกษา2553 06-15 ก.ย. 53
บรรยายพิเศษความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการประกอบตัวถังไอซีและหลักการคิดและการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ 07 ม.ค. 54
โครงการทัศนศึกษาแร่และหินพื้นที่อ.ละงูจังหวัดสตูล 05 ก.พ. 54
โครงการทัศนศึกษาเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ 06 ก.พ. 54
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา มหาราชา 03 ธ.ค. 53
กิจกรรมลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 12 ก.พ. 54
V-CHEER เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 16-24 ต.ค. 53
V-CHEER เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 29-31 ต.ค. 53
V-CHEER เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 26-28 พ.ย. 53
V-CHEER เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 09-12 ธ.ค. 53
V-CHEER เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 01-02 ม.ค. 54
สานสายใยรัก ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง(วันเด็ก′54) 07 ม.ค. 54
International Food Fair 2011 (จิตสำนึกสาธารณะ) 02 ก.พ. 54
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาวัดกับชมรมพระพุทธศาสนา 29 ม.ค. 54
ค่ายสื่อภาษาจากใจพี่โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษานานาชาติ 28-30 ม.ค. 54
เข้าร่วมฟัง ปาฐกถา-สนทนาธรรม โดย ท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง "รัก:คำยอดฮิต-มีพิษหรือมีคุณ" 13 ก.พ. 54
โครงการ Pretty boy and girl for donation วันที่ 4 กย 2553 04 ก.ย. 53
โครงการ Pretty boy and girl for donation วันที่ 5 กย 2553 05 ก.ย. 53
Green University (กิจกรรม PSU Stop Global Warning) 13-14 ม.ค. 54
Green University (กิจกรรม ม.อ.สุขขี ถูกสี ถูกถัง) 13 ม.ค. - 03 ก.พ. 54
Green University (กิจกรรม ธนาคารขยะ) 10-26 ม.ค. 54
Green University (กิจกรรม สื่อรณรงค์ การประหยัดน้ำและไฟภายในมหาวิทยาลัย) 14 ม.ค. 54
Green University (กิจกรรม Miracle Paper) 20 ม.ค. 54
กิจกรรม Road show ของมหาวิทยาลัย ในงาน Street show 16-18 ธ.ค. 53
สานใยรักสู่บ้านพักคนชรา เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง: กรณีศึกษาผู้สูงอายุมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 19-20 ก.พ. 54
นิทรรศการอาหารฮาลาล 09 ม.ค. 54
ค่ายมนต์รักษ์มดตะนอย 24-30 ต.ค. 53
ค่ายอาสาพาเยาวชน 03-06 พ.ย. 53
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี4 11 ก.พ. 54
โครงการ Save Phuket Save our Planet 12 ก.พ. 54
สำรวจค่ายร่วมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ "ร้อยแรงใจ สานสายใยคนบำเพ็ญ" 11-12 ธ.ค. 53
เปิดประตูสู่บ้านใหม่ 2553 09-11 ก.ค. 53
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 4 ก.ย 2552 งานผ้อต่อ (จิตสาธารณะ) 04 ก.ย. 52
โครงการบริจาคโลหิต 14 ก.พ. 54
ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 14 ม.ค. 54
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานนักศึกษาชั้นปีที่3 14-15 ม.ค. 54
บริษัทโตโยต้ามอบอุปกรณ์สาธิตระบบไฮบริดเพื่อการศึกษา 19 ม.ค. 54
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 12 ธค 2552 ตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ 12 ธ.ค. 52
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 20 ธค 2552 ตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ 12 ธ.ค. 52
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 20 ธค 2552 ตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ (จิตสาธารณะ) 12 ธ.ค. 52
นักศึกษาช่วยงานจัดทำเอกสารงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา 25 ก.พ. 54
คนสร้างสรรค์บทประพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ "หัวข้อ ความภาคภูมิใจในความเป็นสงขลาครินทร์" 25 ก.พ. - 04 มี.ค. 54
ปันน้ำใจช่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะฯ 25 ก.พ. 54
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 5 กย 2553 งานผ้อต่อ (จิตสาธารณะ) 05 ก.ย. 53
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 5 มค 2554 งานกาชาด (จิตสาธารณะ) 05 ม.ค. 54
ค่ายศรีตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 19-24 ต.ค. 53
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 15 ธค 2553 (จิตสาธารณะ) 15 ธ.ค. 53
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 25 พย 2553 (จิตสาธารณะ) 25 พ.ย. 53
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 4 ธค 2553 (จิตสาธารณะ) 04 ธ.ค. 53
ค่ายอมยิ้ม (ตอนสายธาร สานใจ) 18-28 ต.ค. 53
จิตอาสาอำนวยความสะดวกในการจอดรถของผู้ร่วมงานเกษตรภาคใต้ ประจำปี 2553 13-22 ส.ค. 53
คืนกล้าป่าชายเลน 08-09 ม.ค. 54
สัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2553 (ภานในคณะฯ) 16 มี.ค. 53
สัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2553 (นอกสถานที่) 17-19 มี.ค. 53
เติมฝันปันรักวันเด็ก ครั้งที่ 3 07-09 ม.ค. 54
ค่ายสานฝันปันรัก 14-16 ม.ค. 54
สายใยอันดามัน ครั้งที่ 2 (จากภูเขา...สู่ทะเล) 10-12 ธ.ค. 53
ทัวร์โรงงาน(ปี3) 14 ก.พ. 54
ITเพื่อเด็กไทย 08 ม.ค. 54
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 08 ม.ค. 54
ตักบาตรในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ (ด้านจิตสำนึกสาธารณะ) 12 ม.ค. 54
อบรมสาธารณภัยในหอพัก 13 ก.พ. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากยศ./กรอ.และการชำระคืนกองทุน 09 ก.พ. - 09 มี.ค. 54
จูงมือน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 22-28 ต.ค. 53
สัมมนาชมรมการศึกษาเพื่อสังคม 27-28 ม.ค. 54
ทำบุญตักบาตร 07 มี.ค. 54
เคมีสัญจร ครั้งที่ 9 12 ก.พ. 54
การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 25 ก.พ. 54
Byenior 25 ก.พ. 54
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 08 ม.ค. 54
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์ ครั้งที่ 1 อำเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา 12-13 มี.ค. 54
ค่ายอนุรักษ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 14-16 ม.ค. 54
พี่ขับร้อง น้องอิ่มใจ ปี4 12 ก.พ. 54
ค่ายนิติสัมพันธ์ครั้งที่ 6 (ต้นรักนิติศาสตร์) 06-08 มี.ค. 54
พุทธศาสน์รวมใจ สวดมนต์เพื่อแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2553 18 ม.ค. 54
พุทธศาสน์รวมใจ สวดมนต์เพื่อแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2553 25 ม.ค. 54
พุทธศาสน์รวมใจ สวดมนต์เพื่อแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2553 01 ก.พ. 54
พุทธศาสน์รวมใจ สวดมนต์เพื่อแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2553 08 ก.พ. 54
พุทธศาสน์รวมใจ สวดมนต์เพื่อแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2553 15 ก.พ. 54
ตักบาตรวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553 11 พ.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2553 18 พ.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2553 25 พ.ย. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2553 09 ธ.ค. 53
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2553 06 ม.ค. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2553 13 ม.ค. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2553 20 ม.ค. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2553 27 ม.ค. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2553 03 ก.พ. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2553 10 ก.พ. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2553 17 ก.พ. 54
พัฒนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 07 มี.ค. 54
ช่วยงานในกองกิจการนักศึกษา 17 มี.ค. 54
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 25 พ.ย. 53 - 09 ก.พ. 54
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนธันวาคม 2553 25 พ.ย. 53 - 09 ก.พ. 54
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนมกราคม 2554 25 พ.ย. 53 - 09 ก.พ. 54
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 25 พ.ย. 53 - 09 ก.พ. 54
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 05 พ.ย. 53
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 12 พ.ย. 53
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 19 พ.ย. 53
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 26 พ.ย. 53
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 03 ธ.ค. 53
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 10 ธ.ค. 53
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 07 ม.ค. 54
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 14 ม.ค. 54
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 21 ม.ค. 54
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 04 ก.พ. 54
Inner Peace ประจำปีการศึกษา 2553 11 ก.พ. 54
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภายใต้ MOU Addendum 2010 07-20 มี.ค. 53
บอกเล่าศรัทธาเสริมสร้างสัมพันธ์ 2 01 ก.ย. 53 - 20 ก.พ. 54
ของหายได้คืน ชื่นชมคนดี 14 มิ.ย. 53 - 05 ก.พ. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 15 มิ.ย. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 29 มิ.ย. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 06 ก.ค. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 13 ก.ค. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 20 ก.ค. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 27 ก.ค. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 10 ส.ค. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 17 ส.ค. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 24 ส.ค. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 31 ส.ค. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 07 ก.ย. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 28 ก.ย. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 02 พ.ย. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 09 พ.ย. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 16 พ.ย. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 23 พ.ย. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 30 พ.ย. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 07 ธ.ค. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 28 ธ.ค. 53
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 11 ม.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 18 ม.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 25 ม.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 01 ก.พ. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต 08 ก.พ. 54
รอมฎอนเดือนแห่งความประเสริฐ 10 ส.ค. - 08 ก.ย. 53
รณรงค์ต้านสารเสพติดและประกวดดาว&เดือน PSU 2009 ตอนพนุวัฒนธรรมภาคใต้ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 14 ส.ค. 52
ทำบุญหอพัก (อิสลาม) 21 ก.ค. 53
รับบริจาคเงินสบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 18 มี.ค. 54
รับบริจาคเงินสบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 21 มี.ค. 54
รับบริจาคเงินสบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 23 มี.ค. 54
ค่ายยุวชนคนช่างพุด ปี 5 ตอน "ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง" 28-30 ม.ค. 54
IQRA DAY อ่านยกกำลัง 2 21-22 ม.ค. 54
พัฒนาหน่วยงานราชการประจำเดือน 29 พ.ย. 52
สายใยริมรั้ว 2553 23 ม.ค. 54
เหลียวหลังแล ม.อ. 2553 23 ม.ค. 54
ลดโลกร้อนมาปลูกป่าจาก 2553 06 ก.พ. 54
Stand by ม.อ.วิชาการ 2553 24-26 ส.ค. 53
Stand by วันอังคารและวันเสาร์ 2553 24 ส.ค. - 18 ก.ย. 53
Meeting สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 2553 29 ม.ค. 54
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 14 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 26-30 ต.ค. 53
งานวันเด็กแห่งชาติปี 2554 08 ม.ค. 54
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่น 13-14 พ.ย. 53
โครงการ"กีฬาเคมีสัมพันธ์ครั้งที่12" 22-23 ม.ค. 54
โครงค่ายคุณธรรมจริยธรรม"ปูนอีนทรีเติมเต็มธรรมะสู่วิศวะม.อ.ครั้งที่1" 21 พ.ย. 53
โครงการทัศนศึกษาด้านวิศวกรรมโยธานอกสถานที่ 25-27 พ.ย. 53
โครงการ"เตรียมตัวเป็นวิศวกรแบบมืออาชีพ:เตรียมความเข้าใจในพื้นฐานที่สำคัญ" 11 ม.ค. 54
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานนักศึกษาชั้นปีที่2 29 ม.ค. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4(งานเลี้ยง) 11 ก.พ. 54
โครงการInWProgramII 20 ส.ค. 53 - 21 ม.ค. 54
จุลสารและวารสารอันนูร 15 พ.ย. 53 - 15 ม.ค. 54
หนูรักษ์โลก 31 ธ.ค. 53 - 02 ม.ค. 54
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจำภาคการศึกษา3/2553 05 มี.ค. 54
อบรมจริยธรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประจำปี2554 01 ก.พ. 54
BUDDY for Reitaku U. students [8-27 March 2011] 08-27 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [8 March 2011] 08 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [9 March 2011] 09 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [10 March 2011] 10 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [11 March 2011] 11 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [12 March 2011] 12 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [13 March 2011] 13 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [14 March 2011] 14 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [15 March 2011] 15 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [16 March 2011] 16 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [17 March 2011] 17 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [18 March 2011] 18 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [19 March 2011] 19 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [20 March 2011] 20 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [21 March 2011] 21 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [22 March 2011] 22 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [23 March 2011] 23 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [24 March 2011] 24 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [25 March 2011] 25 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [26 March 2011] 26 มี.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [27 March 2011] 27 มี.ค. 54
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น 25 มี.ค. 54
Music Therapy(บำบัดโรคด้วยดนตรี) 24 พ.ค. - 30 ก.ค. 53
นักศึกษาช่วยงานรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคม 2554 23 มี.ค. 54
นักศึกษาช่วยงานรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ญี่ปุ่น วันที่ 25 มีนาคม 2554 25 มี.ค. 54
ขายของน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 25 พ.ค. - 03 มิ.ย. 54
จิตอาสาพัฒนาชุมชนจันทร์วิโรจน์ ครั้งที่ 2 02-03 เม.ย. 54
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดินถล่ม อ.ชัยบุรี จ. สุราษฎร์ธานี 02-03 เม.ย. 54
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดินถล่ม อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช 05-06 เม.ย. 54
ทำบุญตักบาตร 21-25 มี.ค. 54
ช่วยเตรียมงานโครงการวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 08 เม.ย. 54
อบรมIHPTการเขียนแบบวัสดุ3มิติด้วยโปรแกรมSolidEdge.ST 26-30 ต.ค. 53
โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลปีการศึกษา2553 10 ก.พ. 54
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโครงงานนักศึกษา 15-17 มี.ค. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 11 ก.พ. 54
นักศึกษาช่วยกิจกรรมผู้ประสบภัยทำท่วมภาคใต้ร่วมกับบริษัททีโอที 09-11 เม.ย. 54
นักศึกษาช่วยงานบรรจุสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 09 เม.ย. 54
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ) 08 ม.ค. 54
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 08 ม.ค. 54
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 08 ม.ค. 54
ส่งเสริมการบริจาคโลหิต นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11 ม.ค. - 29 มี.ค. 54
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 08 ม.ค. 54
ร่วมจิตรวมใจน้องใหม่บานบุรี ตอน พัฒนาคณะ 27 มิ.ย. 53
โครงการค่ายการผลิตจิตอาสาครั้งที่3 14-18 ก.ย. 53
อบรมIHPTการใช้โปรแกรมMicrosoftExcelขั้นAdvance 18 ต.ค. 53
อบรมการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 19 เม.ย. 54
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 19 เม.ย. 54
ไว้อาลัย ส่งกำลังใจและรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ 25 มี.ค. 54
รณรงค์หนุ่มสาว ก้าวสวย ด้วยรักบริสุทธิ์ 27 เม.ย. 54
ช่วยจัดทำฐานข้อมูลหนังสือ/นิตยสาร/วารสาร ประจำห้องชุมนุมวิชาการ 28-29 เม.ย. 54
ช่วยจัดทำเอกสารในโครงการ"วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง"นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2554 28 เม.ย. 54
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ดินถล่ม ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 01 เม.ย. 54
ระดมทุน ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯจ.นครศรีธรรมราช 05 เม.ย. 54
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ดินถล่ม จ.สุราษฎร์ธานี 06 เม.ย. 54
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ดินถล่ม ต.พะนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 02 เม.ย. 54
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ดินถล่ม ณ แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช 02 เม.ย. 54
ช่วยงานเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลเข้าระบบกิจกรรมนักศึกษา2553 25 เม.ย. 54
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา2554 14-17 มี.ค. 54
โครงการIHPTอบรมเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านวิศวกรรม(ระบบIndustrialPumps) 01 มี.ค. 54
โครงการIHPTอบรมเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านวิศวกรรม(ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศเบื้องต้น) 02 มี.ค. 54
โครงการค่ายชีวิตรวมหมู่เรียนรู้วัฒนธรรมสังคมไทยในสถาบันทักษิณคดีศึกษา(ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4) 12-13 ก.พ. 54
โครงการIHPTอบรมเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านวิศวกรรม(ระบบpiping) 03 มี.ค. 54
โครงการIHPTอบรมเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านวิศวกรรม(ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม) 04 มี.ค. 54
โครงการIHPTอบรมการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางช่าง 07-11 มี.ค. 54
การแข่งขันโครงการหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เตะฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2554(THAILANDHUMANOIDROBOTSOCCERCHAMPIONSHIP2011) 17-22 มี.ค. 54
หัวใจผูกกัน ครั้งที่ ๒ 30 เม.ย. - 01 พ.ค. 54
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 20-21 ม.ค. 54
วันเด็กแห่งชาติ(ของหน่วยงานต้นสังกัด) 05-10 ม.ค. 54
วันเด็กแห่งชาติ(ของหน่วยงานต้นสังกัด) 08-10 ม.ค. 53
วันเด็กแห่งชาติ(ของหน่วยงานต้นสังกัด) 10 เม.ย. 52
วันพ่อแห่งชาติ(หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา) 02-05 ธ.ค. 53
วันแม่แห่งชาติ(หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา) 10-12 ส.ค. 53
วันลอยกระทง(หน่วยงานต้นสังกัด) 19-21 พ.ย. 53
วันลอยกระทง(หน่วยงานต้นสังกัด) 01-02 พ.ย. 52
วันปีใหม่(หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึก) 22 ธ.ค. 53 - 01 ม.ค. 54
วันปีใหม่(หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึก) 31 ธ.ค. 51 - 01 ม.ค. 52
วันผู้สูงอายุวันครอบครัวแห่งชาติ(วันสงกรานต์) 08-13 เม.ย. 53
วันปิยมหาราช(หน่วยงานต้นสังกัด) 23 ต.ค. 53
โครงการปลูกป่าตามแนวทางพระราชดำริ 22 ส.ค. 53
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ 03 ธ.ค. 53
โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง 22 ต.ค. 53
เตรียมงานปฐมนิเทศนักศึกษาและช่วยงานคีย์ข้อมูลนักศึกษา 10 พ.ค. 54
โครงการแข่งขันฟุตบอลรวมพลคนรักในหลวง(หน่วยงานต้นสังกัด) 19 เม.ย. - 10 พ.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(หน่วยงานต้นสังกัด) 11-12 พ.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาสิงค์ตำบลสานสัมพันธ์(หน่วยงานต้นสังกัด) 15-17 พ.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.สานสัมพันธ์(หน่วยงานต้นสังกัด) 01 มิ.ย. 53
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(หน่วยงานต้นสังกัด) 11-12 พ.ค. 53
โครงการแข่งขันวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์หลังสวนมาราธอน(หน่วยงานต้นสังกัด) 26-27 มิ.ย. 53
โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติเขาแดงมินิมาราธอนต้านยาเสพติด(หน่วยงานต้นสังกัด) 12 ส.ค. 53
กิจกรรมการแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ์(หน่วยงานต้นสังกัด) 24-25 ก.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสะเตงนอกคัพปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 10 มี.ค. 53
โครงการแข่งฟุตบอลต้านยาเสพติดสะเตงนอกคัพ 22 มี.ค. 54
กิจกรรมการแข่งขันวิ่ง"ล่องเรือแลนกมินิมาราธอนและฟันรัน(หน่วยงงานต้นสังกัด) 05-07 พ.ค. 53
ประเพณีแห่พระแข่งเรือปี2552(หน่วยงานต้นสังกัด) 05-09 พ.ค. 52
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้นำท้องถิ่นอบจ.คัพครั้งที่6ปี2552(หน่วยงานต้นสังกัด) 20 เม.ย. - 20 พ.ค. 52
โครงการวันเสาร์สุขสันต์ร่วมเดินและปั่นจักรยาน(หน่วยงานต้นสังกัด) 25 มี.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 20 ก.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.บางขันคัพประจำปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 27 เม.ย. - 07 พ.ค. 53
โครงการขอเชิญรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา(หน่วยงานต้นสังกัด) 10 ก.ย. 53
โครงการฝึกอบรมอาชีพกรีดยาง(หน่วยงานต้นสังกัด) 12-18 พ.ค. 52
โครงการส่งเสริมสาธิตพลังงานทดแทน(หน่วยงานต้นสังกัด) 13 ม.ค. 54
โครงการร่วมรักษ์คลองอู่ตะเภา(หน่วยงานต้นสังกัด) 03 ธ.ค. 53
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(หน่วยงานต้นสังกัด) 22-24 ธ.ค. 53
กิจกรรมการดำเนินกิจกรรม5ส(หน่วยงานต้นสังกัด) 10 ม.ค. 54
โครงการจัดกิจกรรม"วันเทศบาล"(หน่วยงานต้นสังกัด) 23 เม.ย. 52
โครงการอบต.พบประชาชน(หน่วยงานต้นสังกัด) 19 มี.ค. - 27 เม.ย. 53
กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 04-05 ส.ค. 53
โครงการขอช่างโยธาฯค่าซ่อมแซมบ้านพัก/ห้องน้ำอาคารที่ทำการและคนพิการ/ระบบคูระบายน้ำ(หน่วยงานต้นสังกัด) 14 ก.พ. 54
โครงการจัดงานFULLMOONDAYครั้งที่1(หน่วยงานต้นสังกัด) 25-26 ม.ค. 52
กิจกรรมการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา(หน่วยงานต้นสังกัด) 14-16 ส.ค. 52
โครงการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่53(หน่วยงานต้นสังกัด) 12-14 ส.ค. 53
โครงการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่53(หน่วยงานต้นสังกัด) 12-14 ส.ค. 53
กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 04-05 ส.ค. 53
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(หน่วยงานต้นสังกัด) 13 ก.ค. 52
กิจกรรมงานเทศกาลมหกรรมของดีทะเลน้อยอาหารอร่อยที่ตำบลพนางตุงปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 01-07 มี.ค. 53
กิจกรรมงานมหกรรม"อาหารดีรสชาติอร่อยที่ทะเลน้อย-พัทลุง"(หน่วยงานต้นสังกัด) 10-16 มิ.ย. 53
โครงการน้ำชายามเช้า(หน่วยงานต้นสังกัด) 12 พ.ย. 52
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 06-21 พ.ค. 53
กิจกรรมงานมหกรรมไก่ฆอและภาคใต้ครั้งที่10ปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 01-03 มิ.ย. 53
กิจกรรมงานประเพณีประจำปี 21-27 ก.ย. 52
กิจกรรมงานประเพณีเอาข้าวขึ้นฉางประจำปี2552(หน่วยงานต้นสังกัด) 17 มิ.ย. 52
กิจกรรมลานวัฒนธรรมปี2553"ถนนคนเดินลานดนตรีลานศิลปะลานวัฒนธรรมสานรักครอบครัว"(หน่วยงานต้นสังกัด) 25 เม.ย. 53
กิจกรรมอบต.ประการังเข้าร่วมต้อนรับในพิธีการมอบถุงยังชีพพระราชทาน(หน่วยงานต้นสังกัด) 19 ม.ค. 54
กิจกรรมโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก(หน่วยงานต้นสังกัด) 23 ก.ย. 53
กิจกรรมจัดงานประเพณีลาซังแห่โต๊ะชุมพุก(หน่วยงานต้นสังกัด) 12-13 พ.ค. 53
กิจกรรมโครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและต่อต้านยาเสพติด(หน่วยงานต้นสังกัด) 13-19 ม.ค. 53
กิจกรรมโครงจัดงานวันสำคัญตามวัฒนาธรรมท้องถิ่นประจำปี2553(วันตรุษจีน)(หน่วยงานต้นสังกัด) 01-14 ก.พ. 53
กิจกรรมงานวัฒนธรรมเดือน5ตำบลท่าข้ามประจำปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 53
โครงการการแข่งขันกีฬาอบต.บางกล่ำคัพครั้งที่11ประจำปี2554(หน่วยงานต้นสังกัด) 23-24 เม.ย. 54
โครงการแข่งว่าวประเพณีตำบลบางกล่ำประจำปี2554(หน่วยงานต้นสังกัด) 12-13 มี.ค. 54
กิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลาครั้งที่15ประจำปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 06-07 พ.ย. 53
โครงการประเพณีชักพระตำบลบางกล่ำประจำปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 24 ต.ค. 53
จัดงานวันปิยมหาราช(หน่วยงานต้นสังกัด) 23 ต.ค. 53
จัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(หน่วยงานต้นสังกัด) 05 ธ.ค. 53
โครงการอยู่เวรยามรักษาการณ์ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่(หน่วยงานต้นสังกัด) 31-03 ธ.ค. 53
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(หน่วยงานต้นสังกัด) 08 ม.ค. 54
โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงตำบลบางกล่ำประจำปี2553(หน่วยงานต้นสังกัด) 21 พ.ย. 53
กิจกรรมประเพณีลากเรือพระ(หน่วยงานต้นสังกัด) 24 ต.ค. 53
กิจกรรมวันปิยมหาราช(หน่วยงานต้นสังกัด) 23 ต.ค. 53
พันธสัญญาเด็กยุคใหม่ใส่ใจรีไซเคิล 14 ม.ค. 54
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 29 มี.ค. - 30 เม.ย. 54
ประชุมคณะบดีและคณะกรรมการบริหารบุคลมหาวิทยาลัย (ปลูกต้นไม้) 11 พ.ค. 54
Trio Night of Finland -Japan-Thailand 24-25 มี.ค. 54
โครงการนำเสนอผลงานการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553 09 พ.ค. 54
โครงการถนนสายวัฒนธรรม(ถ.ถลาง) 08-10 ก.พ. 54
การแสดงศิลปะไทยยุทธ์ รุ่นที่ 2 05 ธ.ค. 53 - 08 ก.พ. 54
งานเปิดฤดูการท่องเที่ยว 2553 15 ธ.ค. 53
โครงการนิทรรศการภาพถ่ายเยอรมัน 23 ส.ค. 53
แบ่งปันรอยยิ้ม 2553 06-10 มี.ค. 54
ค่ายตาปีศรีตรัง ครั้งที่ 12 2553 07-17 มี.ค. 54
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 27 เม.ย. 54
ช่วยเหลือชุมชนจันทร์วิโรจน์ 07-10 มิ.ย. 54
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 27 พ.ค. 54
กิจกรรมพัฒนาวัดโคกนาว 07-09 มิ.ย. 54
STAFF ขายเสืิ้อ รวมใจม.อ.ภูเก็ต เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย 11 มิ.ย. 54
โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ตะกร้อลอดห่วงประจำปี2554 13 มี.ค. - 24 พ.ค. 54
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทยจำกัด 26-28 เม.ย. 54
โครงการคืนป่าสู่เยาว์พี่น้องเหมืองดุ 25-26 ก.ย. 53
โครงการMiningCamp2553 18-22 ต.ค. 53
โครงการค่าเคาะผลึกครั้งที่1 14-18 ต.ค. 53
โครงการCOESummerCamp2011(สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต) 23-25 พ.ค. 54
โครงการCOESummerCamp2011(วิทยาเขตหาดใหญ่ 01-03 มิ.ย. 54
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด(หน่วยงานต้นสังกัด) 03-06 ส.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน"บ้านพรุเกมส์"ครั้งที่43 02 ต.ค. - 31 ธ.ค. 53
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 21 พ.ย. 53
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด 04-06 ส.ค. 53
โครงการความร่วมมือในการออกใบอนุญาตขับเคลื่อนที่ให้กับประชาชน(หน่วยงานต้นสังกัด) 06 พ.ย. 53
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 08 ม.ค. 54
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 02 พ.ย. 53
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(หน่วยงานต้นสังกัด) 23 มี.ค. 54
กิจกรรมประเพณีสงกราณต์และรดน้ำผู้สูงอายุ 13-15 เม.ย. 54
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาในเขตตำบลนาทราย 14-16 ส.ค. 53
กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายฯ 01 ม.ค. - 30 ก.ย. 53
โครงการอบรมศึกษาดูงานของผู้สูงอายุประจำปีพ.ศ.2554 15-16 มี.ค. 54
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 05 พ.ค. 54
การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 05 ธ.ค. 53
งานวันมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน 04-07 มี.ค. 54
โครงการค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่นเสริมสร้างความสมานฉันท์ 02 มี.ค. 54
แข่งขันฟุตบอลประเพณีชุมชนเทศบาลตำบลโคกหล่อ 06 พ.ค. 54
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชประจำปี2553 04-07 ธ.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่ต้านภัยยาเสพติดปีพ.ศ.2554 20-27 เม.ย. 54
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่ต้านภัยยาเสพติดปีพ.ศ.2553 16 มี.ค. - 07 เม.ย. 53
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554 08 ม.ค. 54
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่ต้านภัยยาเสพติดปีพ.ศ.2552 17 มี.ค. - 07 เม.ย. 52
การแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอำเภอตะโหมด 23 ก.พ. - 13 มี.ค. 52
การจัดงานวนเด็กแห่งชาติประจำปี2553 08 ม.ค. 53
การจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกราณต์ประจำปี2554 09 เม.ย. 54
โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาอนุบาลเยาวชนและประชาชนประจำปี2554 29 มี.ค. - 10 เม.ย. 54
โครงการท้องถิ่นบูรณาการปลูกต้นตาลต้นไผ่สัญลักษณ์ความเป็นระโนด 10-14 พ.ค. 54
การจัดงานวันกตัญญู 09 เม.ย. 53
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 54
การจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย 24 มี.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอบต.โคกทราย 19 เม.ย. - 06 พ.ค. 54
โครงการบัณฑิตน้อย 31 มี.ค. 54
โครงการอบรมพุทธบุตร 01-02 เม.ย. 53
โครงการปลุกป่่าชุมชน 20 ก.พ. 53
โครงการเสริมสร้างวินัยมีจิตอาสาพัฒนาจริยธรรม 30-01 เม.ย. 54
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ 06 เม.ย. 54
โครงการถนนคนเดิน 06-08 พ.ค. 54
โครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ 01-30 เม.ย. 54
โครงการมอบวุฒิบัตรของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31 มี.ค. 54
การจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23 มี.ค. 54
การจัดการแข่งขันฟุตบอลน้ำน้อยคัพเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งที่1 01 พ.ค. - 05 มิ.ย. 54
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัยในเขตพื้นที่ตำบลเกาะเปียะ 02 พ.ย. 53
กิจกรรมเพณีลอยกระทงประจำปี2553 21 พ.ย. 53
การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเกาะเปียะคัพครั้งที่12 26 มี.ค. - 09 เม.ย. 53
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2553 09 ม.ค. 53
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554 08 ม.ค. 54
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2554 30 ธ.ค. 53 - 03 ม.ค. 54
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 53
กิจกรรมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯ 05 ธ.ค. 53
การจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี 06 เม.ย. 54
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2552 02 พ.ย. 52
การจัดงานวันเด็กประจำปี2553 09 ม.ค. 53
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลดอนประดู่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553 11 เม.ย. 53
การแข่งขันกีฬาประดู่เกมส์ครั้งที่7 14-30 มิ.ย. 53
การจัดงานบัณฑิตน้อยประจำปี2553 31 มี.ค. 53
โครงการงานสภาวัฒนธรรมประจำตำบลท่าข้ามประจำปี2554 18-20 เม.ย. 54
โครงการฉลองซังข้าวประจำปี2554 15 ก.พ. 54
โครงการวันด็กประจำปี2554 08 ม.ค. 54
โครงการอนุรักษ์ประเพณีลากพระเดือน11ตำบลท่าข้ามประจำปี2553 24 ต.ค. 53
โครงการปลูกต้นชบาเฉลิมพระเกียรติ 09 พ.ย. 53
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน 22-23 ก.ค. 53
โครงการวันผู้สูงอายุ 13-15 เม.ย. 54
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ปี2554 29 ธ.ค. 53
โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยประจำปี2554 11 มี.ค. 54
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2554 18 มี.ค. 54
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลโคกหล่อประจำปี2554 24 มี.ค. - 01 เม.ย. 54
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2554 09 เม.ย. 54
โครงการกิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปี2554 21 มี.ค. 54
โครงการการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี2554 02 เม.ย. 54
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี2552 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 52
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี2552 01-12 มิ.ย. 52
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารชุมชน 22-24 ก.ย. 52
การจัดการแข่งแขันกีฬาท่าเรือสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่5ประจำปี2553 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 53
การจัดงานบัณฑิตน้อยประจำปี2553 28 ก.พ. 53
การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 03 ต.ค. 53
การจัดงานวันเมาลิดและเข้าสุนัตประจำปีพ.ศ.2553 13 มี.ค. 53
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาสีทองรุ่นที่1/2552 01-05 เม.ย. 52
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 26 พ.ค. 54
การจัดการแข่งขันกีฬาอบต.ดาโต๊ะต้านภัยยาเสพติดประจำปี2554 12 เม.ย. 54
การจัดการสืบสานประเพณีลองกระทงตำบลเขาแดงประจำปี2552 02 พ.ย. 52
โโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553 06-21 พ.ค. 53
โครงการสำรวจดูแลแก้ไขพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและแหล่งน้ำธรรมชาติปี2551 07-08 ส.ค. 51
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 29 มี.ค. 54
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ 29 เม.ย. 54
การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัสน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก 19 ต.ค. 53
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพ.ศ.2553 05-06 ธ.ค. 53
โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันคัพ(ต้านยาเสพติด)ครั้งที่8ประจำปีพ.ศ.2554 21-30 เม.ย. 54
โครงการบ้านธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดสงขลา 15 ธ.ค. 53
การจัดตั้งและขยายผลศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 19 พ.ค. 53
โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ประจำปี2553 29 ก.ย. 53
พิธีอันเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโรง 11 มี.ค. 53
โครงการรวมพลังถวายความภักดีเนื่องในโอกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่60 05 พ.ค. 53
การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯประจำปี2553 05 ธ.ค. 53
โครงการถวายพระพรออนไลน์5ธันวาคม2553 29 พ.ย. - 07 ธ.ค. 53
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554 07 ม.ค. 54
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดครั้งที่10 16-30 เม.ย. 54
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมมหาราชา 05 ธ.ค. 53
โครงการงานวันผู้สูงอายุ 14 เม.ย. 54
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมประจำปี2552 05 ธ.ค. 52
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมประจำปี2553 05 ธ.ค. 53
โครงการจัดกิจกรรมBigCleaningDay12สิงหามหารชินี 10 ส.ค. 53
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554 08 ม.ค. 54
โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยประจำปี2554 28-29 มี.ค. 54
การจัดงานวันเด็กประจำปี2553 09 ม.ค. 53
จัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงูครั้งที่5 26-30 ม.ค. 54
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2552 09 ม.ค. 52
วันพ่อแห่งชาติ 05 ธ.ค. 52
วันอาชูรอ 26 ก.พ. 52
งานวันผู้สูงอายุ 14 เม.ย. 52
วิ่งคืนป่ากับวิศวฯ ม.อ. ครั้งที่ 1 (งานด้านสวัสดิการ) 12 มิ.ย. 54
วิ่งคืนป่ากับวิศวฯ ม.อ. ครั้งที่ 1 (ฝ่ายสำรวจเส้นทาง) 12 มิ.ย. 54
เสริมสร้างจิตสำนึก 28 พ.ค. 54
ด้วยจิตกตัญญู 28 พ.ค. 54
ค่ายอมยิ้ม เทอม 7 ตอน บ้านพูนสุขสันต์ ร่วมกันอาสา 07-16 มี.ค. 54
ค่ายสิงสัมฤทธิ์ ตอน สิงห์น้อยพอเพียง 15-17 ก.ค. 54
คนดีศรี วจก.สู่สังคม 12 ก.พ. 54
ทรัพยารวมใจพัฒนาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2554 26 มิ.ย. 54
โครงการประชุมผู้ปกครองรอบโควต้าและรับตรง 07 พ.ค. 54
บริจาคโลหิต " โครงการ ประชาชนชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน " 23 มิ.ย. 54
ค่ายร้อยแรงใจ สานสายใยคนบำเพ็ญ 06-18 มี.ค. 54
Practical Orientation for ISPP Bacth 7 01 มี.ค. 54
IAC Correspondence via e-mail or facebook, 1-10 Feb. 01-10 ก.พ. 54
โครงการค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 6 07-09 ม.ค. 54
โครงการอบรมจิตสำนึกต้านภัยสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2554 18 มิ.ย. 54
ไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 16 มิ.ย. 54
ไหว้ครูภาควิชาจุลชีววิทยา 16 มิ.ย. 54
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในภาคใต้ 26-28 มิ.ย. 54
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในภาคใต้ 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 54
รับขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2554 25 มิ.ย. 54
หล่อเทียนพรรษาครบรอบ๓๖ปี วจก. 05 ก.ค. 54
บริจาคโลหิตทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน 12 ก.ค. 54
สานสายใยหัวใจเขียวมะกอก 07-17 มิ.ย. 54
โครงการค่ายน้องใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5-2554 08-10 ก.ค. 54
โครงการค่ายสร้างคนบนผืนป่า ครั้งที่ 4-2553 04-06 ก.พ. 54
5 ส.และพัฒนาคณะฯ 10 ก.ค. 54
5 ส.และพัฒนาคณะฯ 10 ก.ค. 54
น้อมนำธรรมสู่ชีวิต 15 ก.ค. 54
วิ่งคืนป่ากับวิศวฯ ม.อ. ครั้งที่ 1 (เตรียมพื้นที่ปลูกป่า) 08 พ.ย. - 09 มิ.ย. 54
วิ่งคืนป่ากับวิศวฯ ม.อ. ครั้งที่ 1 (ปลูกป่า) 12 มิ.ย. 54
โครงการทัศนศึกษาภาคสนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสปป.ลาว 06-19 มี.ค. 54
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา1/2554 09 มิ.ย. 54
โครงการกิจกรรรมสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี2554 25 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่2 16 มิ.ย. 54
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี 16 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่1(สน.ตรง)และชั้นปีที่2 10 มิ.ย. 54
ไหว้ครูภาควิชาฯประจำปีการศึกษา2554 16 มิ.ย. 54
บรรยายพิเศษเพื่อแนะนำโครงการ"M-150IDEOLOGY2011" 22 มิ.ย. 54
บรรยายพิเศษหลักสูตร“ConstructionMaterialsforSustainableBuilding” 05 ก.ค. 54
IHPTการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์QCAD 01-03 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่2 23 มิ.ย. 54
ประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 08 มิ.ย. 54
กิจกรรมบรรเลงดนตรีไทยพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
นักศึกษาช่วยงานโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปี 2554 08 ก.ค. 54
พิธีวันไหว้ครูและพิธีรับเข็มติดเสื้อกาวน์ 16 มิ.ย. 54
อนุรักษ์ประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและอัฐบริขาร 02 ก.ค. 54
วจก. แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2554 08 ก.ค. 54
ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหอพักนักศีกษาปีการศึกษา 2554 26 มิ.ย. 54
ร่วมบุญร่วมกุศล 36 ปี วจก. 14 ก.ค. 54
บริจาคโลหิต 36 ปี 87 พรรษา 14 ก.ค. 54
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 30 เม.ย. - 01 พ.ค. 54
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มข.-มช. ครั้งที่ 20 11-19 มี.ค. 54
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่นพพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 พ.ค. 54
น้องใหม่ร่วมใจพัฒนาคณะ ตอน บำเพ็ญประโยชน์ 25 มิ.ย. 54
ค่ายจุดประกาย 24-26 มิ.ย. 54
ค่ายน้องใหม่ 24-26 มิ.ย. 54
เข้าร่วมเดินขบวนถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ปี 2524 15 ก.ค. 54
ค่ายแลหลังบ้าน 09-10 ก.ค. 54
ดอกเข็มบานสู่ลานชุมชน 18-19 มิ.ย. 54
แด่ครูผู้ไร้ลม ปีการศึกษา 2553 07 ส.ค. 53
แด่ครูผู้ไร้ลม ปีการศึกษา 2554 06 ส.ค. 54
ค่ายมหิดล 28-29 ส.ค. 53
สอนน้องใหม่ใช้ชีวิต ประจำปีการศึกษา 2554 06-17 มิ.ย. 54
ค่ายหนังสือเดินทาง ครั้งที่ 3 07-08 พ.ค. 54
ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 ก.ค. 53
ลูกพระบิดา จิตอาสา (12 สิงหา) ฟื้นฟูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยวัดชลธารประสิทธิ์หลังน้ำท่วม 12 ส.ค. 54
ค่ายจิตอาสา 16-17 ก.ค. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2554 11 ก.ค. 54
บริจาคโลหิต 24-30 มิ.ย. 54
อบรมการเงินและขั้นตอนการใช้เงินในการทำกิจกรรมนักศึกษา (เหรัญญิกกลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษา) 09 ก.ค. 54
เวียนเทียนด้วยหัวใจ ใส่ใจพระพุทธศาสนา 16 ก.ค. 54
ฝึกสมาธิ เสริมสร้างสติและปัญญา รุ่นที่ 1 13-15 พ.ค. 54
เทศกาล 5ส เปิดบ้านร่วมด้วยช่วยกันและBig Clearning Day 22 ส.ค. 54
เปิดหมวกขอรับบริจาคสมทบทุนค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 32 12-21 ส.ค. 54
วิทยาการฯ สรรค์สร้างชุมชน ครั้งที่ ๙ ตอน สีสันลานสกา 02-04 ก.ย. 54
ห้องเรียนของหนู 03 ก.ย. 54
ต้อนรับเดือนรอมอฎอน ปี 2554 02 ส.ค. 54
นักศึกษาช่วยงานปรับปรุงพื้นสนามกีฬา 06 ส.ค. 54
จิตอาสา "สร้างบ้านดิน"(วันที่ 25 มิถุนายน 2554) 25 มิ.ย. 54
จิตอาสา "สร้างบ้านดิน" (วันที่ 9 กรกฏาคม 2554 รอบที่ 1) 09 ก.ค. 54
จิตอาสา "สร้างบ้านดิน" (วันที่ 9 กรกฏาคม 2554 รอบที่ 2) 09 ก.ค. 54
ช่วยงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2554 15-16 ส.ค. 54
สวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์ (งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
สายใยดนตรี พี่สู่น้อง 2553 13 มี.ค. 54
ภาษาอังกฤษสัญจร 2553 06-10 มี.ค. 54
เสวนา พี่ชำระหนี้ น้องได้เรียน 16 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554 (ค่ายการเรียนเพื่อรู้ตนเอง ช่วงที่ 2) 23-28 พ.ค. 54
พี่ทรัพยาพาน้องเที่ยวชมนิทรรศการ(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
ร้านค้าภาควิชาธรณีศาสตร์(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
ค่ายเสริมสร้างเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 11-14 ส.ค. 54
ฝ่ายประเมินผล(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
ค่ายเติมสีโรงเรียนสวย ครั้งที่ 4 15-17 ก.ค. 54
ฝ่ายประชุมสัมมนาและฝึกอบรม(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
ฝ่ายรักษาความสะอาด(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ๗๙ พรรษามหาราชินี 11 ส.ค. 54
ฝ่ายพิธีการ(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554 18 ก.ค. 54
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 15-17 ก.ค. 54
ภาษาฯอาสาปันน้ำใจ 27 ส.ค. 54
ฝ่ายสถานที่งานเกษตร(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
กิจกรรม 5 ส "ชาว IT ร่วมใจพัฒนา" ครั้งที่ 1 19 ส.ค. 54
ฝ่ายจราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย (งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
ฝ่ายจัดหาของที่ระลึก(งานเกษตรภาคใต้ครั้งทึ่ 19) 10-11 ส.ค. 54
ฝ่ายบริการขนส่ง(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
ค่ายนวชีวัน 26-28 ส.ค. 54
ร้านค้าชมรมนักศึกษาทุน 12-21 ส.ค. 54
ร้านคาวบอยผับ(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
ฝ่ายสโตร์ 12-21 ส.ค. 54
แต่งแต้ม แบ่งฝัน ปันน้อง 24 ก.ค. 54
ม.อ.ภูเก็ตสื่อใจ สานสายใยรักแม่ ครั้งที่ 3 11 ส.ค. 54
STAFF สมโภชเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2554 11 ก.ค. 54
ร้านชมรมภาคพืชศาสตร์ 12-21 ส.ค. 54
STAFF ถวายเทียนจำพรรษา ปีการศึกษา 2554 12 ก.ค. 54
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและการเเสดง 12-21 ส.ค. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 09 มิ.ย. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 23 มิ.ย. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 30 มิ.ย. 54
ฝ่ายแปลงสาธิต(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 ) 12-21 ส.ค. 54
มาลัยน้องใหม่ 30 พ.ค. 54
10th BBA for the Heroes 20 ส.ค. 54
สร้างความสัมพันธ์ สร้างผู้นำและสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 03-04 ก.ย. 54
ค่ายมหิดล ปีการศึกษา 2554 10-11 ก.ย. 54
IFMSA-PSU Orientation Day ครั้งที่ 4 02 ก.ค. 54
เสริมสร้างสมรรถภาพทางทหาร 14 ก.ย. 54
สายโลหิต ดวงจิตศิลป์ ครั้งที่ 2 13 ก.ย. 54
บริจาคโลหิตทำดีเพื่อพ่อ 14 ก.ย. 54
อิ่มบุญผู้ให้อิ่มใจผู้รับ 07 ก.ย. 54
ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์ปลาอนุบาล 11 ก.ย. 54
รณรงค์เสริมสร้างความใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายและการช่วยเหลือกันผู้ประสบภัย 16-17 ก.ย. 54
เสริมสร้างสมรรถภาพทางทหาร 21 ก.ย. 54
นักศึกษาช่วยงานเนื่องในวโรกาสงานพระราชทานปริญญาบัตร 2554 22 ก.ย. 54
โครงการปลูกป่า ณ สวนสาธารณะหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 17 ก.ย. 54
โหรา-Charity 23 ก.ย. 54
โหรา-Charity 23 ก.ย. 54
โหรา-Charit 22 ก.ย. 54
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 ก.ย. 54
ค่ายมหิดล 10-11 ก.ย. 54
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตอน พัฒนาคณะ 24 ก.ย. 54
วันมหิดล ปี 2551 24 ก.ย. 51
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 12-13 ส.ค. 54
นิทรรศการสื่อการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา 23-24 ส.ค. 54
Student Volunteer for Finnish Group (25/9/11-26/9/11) 25-26 ก.ย. 54
Student Volunteer For Reitaku Group 2 (20 Aug 11) 20 ส.ค. 54
Student Volunteer For Reitaku Group 2 (22 Aug 11) 22 ส.ค. 54
Student Volunteer For Reitaku Group 2 (25-26 Aug 11) 25 ส.ค. - 26 ก.ย. 54
สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ 25 มิ.ย. 54
สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ 23 ก.ค. 54
สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ 20 ส.ค. 54
วาดภาพสีน้ำ 14 ส.ค. - 18 ก.ย. 54
กิจกรรมถนนเด็กเดิน 09-11 ก.ย. 54
โครงการรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2554 06-18 มิ.ย. 54
คืนศิลป์-ทรัพยสู่ชุมชน 24 ก.ย. 54
สอบขับร้องประสานเสียง คร้งที่ 1/2554 09 ส.ค. - 17 ก.ย. 54
สอนน้องร้องเพลง2553 รุ่นที่12 (2) 05-16 มิ.ย. 53
ค่าย PSU Rally ตอน ขับขี่ปลอดภัย ถวายองค์ราชันย์ 03-04 ก.ย. 54
รอมฎอนเดือนแห่งความประเสริฐ 01-31 ส.ค. 54
ปฏิบัติธรรมชมรมพุทธศาสน์ 26-28 ส.ค. 54
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนมิถุนายน 2554 17-30 มิ.ย. 54
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 01-31 ก.ค. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2554 09 มิ.ย. 54 - 09 ก.พ. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 09 มิ.ย. 54 - 09 ก.พ. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 09 มิ.ย. 54 - 02 ก.พ. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 09 มิ.ย. 54 - 02 ก.พ. 55
เปิดประตูสู่บ้านใหม่ 2554 08-10 ก.ค. 54
จิตอาสาพัฒนาหอพัก 14 ต.ค. 54
อาสาสมัครมัคคุเทศก์ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2554 (15 สิงหาคม 2554) 15 ส.ค. 54
อาสาสมัครมัคคุเทศก์ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2554 (16 สิงหาคม 2554) 16 ส.ค. 54
อาสาสมัครมัคคุเทศก์ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2554 (17 สิงหาคม 2554) 17 ส.ค. 54
วัน"ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" (Our soul is for the Benefit of Mankind) 24 ก.ย. 54
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 04 ก.ค. - 30 ก.ย. 54
จิตอาสาดูแลการใช้สนามกีฬา (19ต.ค.54) 19 ต.ค. 54
จัดบอร์ดนิทรรศการงานม.อ.วิชาการประจำปี2554ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 ส.ค. 54
งานม.อ.วิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 16-17 ส.ค. 54
โครงการทัศนศึกษาเหมืองแร่ในจังหวัดภาคใต้ 09-11 ก.ย. 54
โครงการSolidarityDay 17 ก.ย. 54
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง"ความปลอดภัยในอาคารปฏิบัติการและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง" 07 ก.ค. 54
โครงการรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า"คุณกฤษณะกฤษณภักดิ์" 14 ก.ค. 54
โครงการพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15 ก.ค. 54
โครงการร่วมใจปลูกป่าณชุมชนบ้านคลองเปลต.คอหงส์อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 10 ก.ย. 54
โครงการกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี 03 ก.ย. 54
ศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 08-10 ส.ค. 54
โครงการเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต 18 ก.ย. 54
โครงการIHPTการเพิ่มทักษะทางด้านโปรแกรมมิงสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์(การเรียนรู้ภาษาแอสเซมบลี้ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลZ80) 15-24 มี.ค. 54
โครงการIHPT(แนะนำการใช้โปรแกรมLabVIEW) 15-24 มี.ค. 54
โครงการIHPT(การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยOrCADPspice) 17-25 มี.ค. 54
โครงการพี่สอนน้องภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 07 ก.ค. - 30 ก.ย. 54
Big Cleaning Day สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาภาควิชาฯ 23 ก.ค. 54
โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมตอน"รักษาความสะอาดชายหาดไทยเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา" 09-10 ก.ค. 54
ร่วมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนคลองเรือทัศนศึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 15-17 ก.ค. 54
บรรยายเสริมความรู้หัวข้อการผลิตมาตรฐานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนระบบพื้นคอนกรีตและโครงสร้างเหล็กและการนำไปใช้งานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 09 ส.ค. 54
เข้าร่วมโครงการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่12 23-27 ก.ย. 54
โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา 19 ก.ย. 54
วิศวกรรมเครื่องกลพบผู้ปกครองปีการศึกษา2554 23 ก.ค. 54
บรรยายพิเศษ"ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์โดยสาร" 25 ส.ค. 54
นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา 15 ก.ย. 54
CoEสานสัมพันธ์น้องพี่ 11 มิ.ย. 54
ปิวปาถ่ายทอดประสบการณ์ณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาเขตภูเก็ต 08-10 ก.ค. 54
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ACM-ICPCระดับภาคใต้ประจำปี2554(วันจัดเตรียมงาน) 21-22 ก.ค. 54
แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ACM-ICPCระดับภาคใต้ประจำปี2554(นักศึกษาช่วยงานวันแข่งขัน) 23 ก.ค. 54
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ACM-ICPCระดับภาคใต้ประจำปี2554(ผุ้เข้าร่วมการแข่งขัน) 23 ก.ค. 54
กิจกรรมม.อ.วิชาการประจำปี2554(เพิ่มเติม 16-17 ส.ค. 54
ร่วมการแข่งขันThe2011ACM-ICPCThailandNationalProgrammingContest 01-06 ก.ย. 54
การแข่งขันฟุตบอลCoECup2011 13-16 ก.ย. 54
การจัดซุ้มตอนรับบัณฑิต 16-22 ก.ย. 54
ค่ายกลางวัน 09 ก.พ. 54
ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย 26 ก.พ. 53
การจัดงานบัณฑิตน้อยประจำปี2554 31 มี.ค. 54
การจัดงานรดน้ำผู้สูงอายุปี2554 11 เม.ย. 54
การจัดงานวันเด็กประจำปี2554 08 ม.ค. 54
ค่ายทรัพย์-พยาบาล 02-04 ก.ย. 54
ค่ายมหิดล 10-11 ก.ย. 54
ร้อยใจห่วงใยผู้ป่วย ณ อาคารเย็นศิระ 18 ก.ย. 54
ปันรัก สู่คนชราแห่งจงฮั้ว 23 ก.ย. - 23 ต.ค. 54
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารอย่างกรุณา 17-18 ก.ย. 54
รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการศึกษาที่1/2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 01 มิ.ย. - 30 ต.ค. 54
Thai & International student collaboration regarding flood victims 26/10/2011 26 ต.ค. 54
กิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร : ฝ่ายอาหาร 17 ก.ย. 54
เสียงดนตรีแห่งน้ำใจไทยช่วยไทยเยียวยาผู้ประสบภัย 29 ต.ค. 54
ต่อเติมอาคารสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-31 ส.ค. 54
Thai & International student collaboration regarding flood victims 28/10/2011 28 ต.ค. 54
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรม อบรมพี่เลี้ยงรับน้องประชุมเชียร์) 16 พ.ค. 54
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรม รับน้องหอ) 21-22 พ.ค. 54
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรม น้อมรำลึกพระคุณครู) 16 มิ.ย. 54
ช่วยสรุปข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 27-28 ต.ค. 54
ค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 32 15-24 ต.ค. 54
บรรจุอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 13 ต.ค. 54
เศรษฐศาสตร์ค้น..คนต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2554 10-30 มิ.ย. 54
ค่ายหนังสือเดินทางครั้งที่ 3 07-08 พ.ค. 54
ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 6 22-24 ต.ค. 54
ค่ายคุณธรรมวันแม่ I Do Love Mom Camp 11-15 ส.ค. 54
เศรษฐศาสตร์เติมน้ำใจสู่สังคม (ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา) 12 ธ.ค. 53
น้องใหม่บำเพ็ญ 18 ก.ย. 54
อบรมพัฒนาจิตใจ "จิตสำนึกสาธารณะ..สู่แสงสว่างของสังคมไทย" 07 พ.ย. 54
โรงภาพยนตร์ คน ชีวิต (The Cinema) 01 ก.ย. 53 - 31 ม.ค. 54
เมล็ดพันธุ์ใหม่ 2554 19-21 ส.ค. 54
สานสัมพันธ์ชาว ม.อ.สู่ชุมชน 2554 15-18 ต.ค. 54
Engineering Job Fair ประจำปีการศึกษา 2554 01-03 พ.ย. 54
5 ส. คณะศิลปศาสตร์ 09 ก.ย. 54
โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีการศึกษา 2551 01 มี.ค. - 30 เม.ย. 52
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 ก.ย. 54
Healthy for kids ตอน "ฟันสวย ยิ้มใส สุขภาพแข็งแรง" 26-28 ส.ค. 54
บรรจุน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 05 พ.ย. 54
กำลังใจให้น้อง 24 ก.ย. 54
ครูสะตอ 11 ก.ย. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง (13ต.ค.54) 13 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง (17ต.ค.54) 17 ต.ค. 54
ส่งยิ้มสู่น้อง 26-28 ส.ค. 54
ค่ายห้องสมุด...พี่ให้น้อง ปี 5 15-17 ก.ค. 54
จิตสำนึกสาธารณะ..สู่แสงสว่างของสังคมไทย 07 พ.ย. 54
จิตสำนึกสาธารณะ..สู่แสงสว่างของสังคมไทย 07 พ.ย. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 25/10/54 ช่วงบ่าย 25 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 25/10/54 ช่วงค่ำ 25 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 26/10/54 (เช้า) 26 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 26/10/54 (บ่าย) 26 ต.ค. 54
ความสุขในจิต คิดและทำเพื่อสังคม 07 พ.ย. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 27/10/54 27 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 28/10/54 28 ต.ค. 54
ความสุขในจิต คิดและทำเพื่อสังคม 07 พ.ย. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 29/10/54 29 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 31/10/54 31 ต.ค. 54
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย (ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์) 07-08 พ.ย. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 28/10/54 (จังซีลอน) 28 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21/10/54 ภาคเช้า 21 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 29/10/54 (Big C) 29 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 29/10/54 (จังซีลอน) 29 ต.ค. 54
ค่ายมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554 10-11 ก.ย. 54
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
ชุมชนศึกษาชวนน้องสร้างฝาย 28 ส.ค. - 28 พ.ย. 54
สอนภาษาให้แก่นักเรียนศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองคอหงส์ 12 ก.ค. - 24 ส.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2/11/54 02 พ.ย. 54
กอดบุญ 17 ก.ย. 54
กิจกรรม ชม โชว์ ช้อป ชิม ชิลล์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย : จิตสาธารณะ 02 พ.ย. 54
ค่ายอมยิ้มเทอม 8 (ตอนภูผากลางอารัญ สร้างสรรค์ด้วยรอยยิ้ม) 16-22 ต.ค. 54
อนุรักษ์ป่าชายเลน ณ คลองมุดง 19 ส.ค. 54
ลอยกระทง ประจำปี 2554 10 พ.ย. 54
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2554 (ช่วยเตรียมกิจกรรม) 24 มิ.ย. - 24 พ.ย. 54
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2554 (ช่วยเตรียมกิจกรรม) 21 มิ.ย. 54
IHPTโครงการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบรูปทรงอิสระ(Freeform)และการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงด้วยUnigraphics 25-26 มิ.ย. 54
ทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนครปฐมชลบุรีและระยอง 17-19 ต.ค. 54
ค่ายการผลิตจิตอาสาครั้งที่4 21-24 ต.ค. 54
Big Cleaning Day 22-25 ม.ค. 54
ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์:eCamp 17-21 ต.ค. 54
อบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"เพิ่มเติมความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและพื้นฐานสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่ 01 พ.ย. 54
โครงการการทำงานสนามวิชาสำรวจ(SurveyCamp) 15-23 พ.ย. 54
กีฬาสัมพันธ์โครงการBigCleaningDayสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาภาควิชา 23 ก.ค. 54
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่12 06 มิ.ย. - 15 ส.ค. 54
“รับขวัญบัณฑิตใหม่รุ่นที่41ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล” 18 ก.ย. 54
จัดการแข่งกีฬามหกรรมจาบังเกมศ์ครั้งที่10 01-30 เม.ย. 54
ทดสอบทศนิยม 09-10 มี.ค. 54
เปลี่ยนขยะเป็นต้นไม้ 15 ก.ย. 54
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 24 ก.ย. 54
ปฎิบัติธรรมนำชีวิต 19-20 พ.ย. 54
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 15 เฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 84 พรรษา 15-18 ต.ค. 54
บริจาคโลหิต " โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา " 21 พ.ย. 54
ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ร่วมกับ สภอ.เมืองตรัง 23 มิ.ย. 54
จิตอาสาช่วยงานกิจกรรมนักศึกษา 20-22 พ.ย. 54
โครงการมหกรรมเปิบ 4 ภาค วิพิธทัศนา แลตรัง ผ่อเมือง เบิ่งอิสาน : จิตสาธารณะ 07 ก.ย. 54
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2554 : โครงการหอพักสีขาว 22 ก.ย. 54
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2554 : โครงการ “พูดพร่ำ ฮัมเพลง กับ ศุ บุญเลี้ยง ตอน เต็มใจให้” 23 ก.ย. 54
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2554 : โครงการประกวดการออกแบบและรณรงค์การใช้ถุงผ้า Bag for life : Back for green 23 ก.ย. 54
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2554 : นิทรรศการหนึ่งความดีหนึ่งความประทับใจ 23 ก.ย. 54
งานแสดง ในพิธีเปิด Asean ม.อ. วิชาการ 2011 11-16 พ.ย. 54
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 15 เฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 84 พรรษา 15-18 ต.ค. 54
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 15 เฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 84 พรรษา 26-27 พ.ย. 54
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 15 เฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 84 พรรษา 26-27 พ.ย. 54
ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช ครั้งที่ 2 26 พ.ย. 54
เสริมสร้างสมรรถภาพทางทหาร 23 พ.ย. 54
ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา 26 พ.ย. 54
ประดิษฐ์ด้วยจิตกตัญญู 08-11 พ.ย. 54
ค่ายนักอนุรักษ์ครั้งที่ 16 17-22 ต.ค. 54
ค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู้คู่พัฒนา ครั้งที่ 9 18-23 ต.ค. 54
โครงการค่ายพัฒนาชุมชน : มัสยิดเกาะลิบง 18-21 ต.ค. 54
ค่ายตุลา 54 17-24 ต.ค. 54
ค่ายมนต์รักษ์ดอกปาหนัน 18-23 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 27/10/54 (จำหน่ายเสื้อ งานเลี้ยงศิษย์เก่าคณะวิเทศศึกษา) 27 ต.ค. 54
ทำบ้านใหม่ให้สโมฯ 30 เม.ย. 54
ค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 15-23 ต.ค. 54
สายธารน้ำใจชาวใต้ ช่วยเหลือผู้ประบภัยน้ำท่วม 21 ต.ค. 54
ทอดกฐินสามัคคีพระราชทาน ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554) 04 พ.ย. 54
ทอดกฐินสามัคคีพระราชทาน ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554) 05 พ.ย. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 07/11/54 07 พ.ย. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 09/11/54 09 พ.ย. 54
เสริมสร้างสมรรถภาพทางทหาร 30 พ.ย. 54
เสริมสร้างสมรรถภาพทางทหาร 07 ธ.ค. 54
โครงการหอพักคือบ้าน ร่วมสร้างร่วมดูแล : หอพักในกำกับฯ 01 ก.ค. - 30 ก.ย. 54
โครงการลดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน : หอพักในกำกับฯ 04 ก.ค. 54
STAFF กะทู้มินิมาราธอน 11 ธ.ค. 54
น้ำใจชาวใต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง 21-24 ต.ค. 54
ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 10 19-20 พ.ย. 54
โครงการค่ายวิถีชุมชน ครั้งที่ 2 ตอนสร้างคนบนพื้นทราย 18-20 พ.ย. 54
ปลูกป่าชายเลน 24 ก.ย. 54
โครงการ 5 วิทยาเขตร่วมกัน สานสัมพันธ์คนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 09-12 ธ.ค. 54
วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2554 : ทำความสะอาดมัสยิดมาลีกียะห์ 24 ก.ย. 54
ค่ายเคาะผลึกครั้งที่2 13-18 ต.ค. 54
Mining Camp 2554 17-21 ต.ค. 54
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 12-13 พ.ย. 54
การประกวดโครงการนาวาฝ่าวิกฤติ 14-17 พ.ย. 54
การเขียนแบบวัสดุ3มิติด้วยโปรแกรมSolidEdge.ST 17-21 ต.ค. 54
IHPTการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์QCAD 29-30 ต.ค. 54
สัมมนาJournalclubหัวข้อ“เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพในอุปกรณ์ทางความร้อนและการไหลโดยใช้วิธีควบคุมการไหลของเจ็ท” 02 พ.ย. 54
การแข่งขันThe2011ACM-ICPCAsiaPhuketRegionalProgrammingContest 02-05 พ.ย. 54
การแข่งขันโครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว(TESATopGunRally2011) 21 ต.ค. - 01 พ.ย. 54
การแข่งขันโครงการนาวาฝ่าวิกฤต:Mobilityinthetimeofflood 14-18 พ.ย. 54
กิจกรรมแนะนำภาควิชาฯ 03-04 พ.ย. 54
เสริมสร้างสมรรถภาพทางทหาร 14 ธ.ค. 54
ชวนน้องเข้าวัด 17 ธ.ค. 54
ค่ายเศรษฐศาสตร์สานฝันแบ่งปันสู่ชุมชน 06-10 มี.ค. 54
ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11 03-04 ธ.ค. 54
ค่ายบำบัดใจคืนต้นกล้าให้ป่าชายเลน 21-24 ต.ค. 54
"ม.อ.สานฝันทางการศึกษา" 12 พ.ย. 54
"ม.อ.สานฝันทางการศึกษา" 13 พ.ย. 54
"ม.อ.สานฝันทางการศึกษา" 03 ธ.ค. 54
ฝ่ายพิธีการ งานม.อ.วิชาการ 2554 15 ส.ค. 54
การแสดงโขนสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554 10-11 ก.ย. 54
คอนเสิร์ตศิลปินใต้ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรุงเทพฯ ภาคกลาง 17 ธ.ค. 54
ค่ายอนุรักษ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 11-13 พ.ย. 54
จูงมือน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 19-22 ต.ค. 54
สานฝันปันรัก 25-27 พ.ย. 54
ดนตรีไทยเพื่อน้อง 27 มิ.ย. - 01 ก.ย. 54
น้ำใจชาวใต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง (จัดทำถุงยังชีพ) 24-25 พ.ย. 54
น้ำใจชาวใต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง ครั้งที่ 2 25-28 พ.ย. 54
กิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว 17-18 พ.ย. 54
โครงการคัดแยกสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (2 พ.ย.54) 02 พ.ย. 54
อบรม "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเชิงรุกและอาสาสมัครด้านการเยียวยาเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านภัยพิภัย" 20 พ.ย. 54
บริจาคโลหิตเพื่อพ่อของแผ่นดิน 23 พ.ย. 54
ค่ายพัฒนาห้องเรียน(น้อง) พัฒนานักศึกษา 02-04 ธ.ค. 54
สัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 01-07 ธ.ค. 54
ค่ายอาสาพาเยาวชน 02-05 ธ.ค. 54
เปิดตาให้น้อง เปิดโลกให้เรา 26 พ.ย. 54
ดูงานกระบวนการพิจารณาดคี 15 ก.ย. 54
ศึกษาดูงานและอบรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขัง 12 ก.ย. 54
โครงการคัดแยกสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (9 พ.ย.54) 09 พ.ย. 54
โครงการขนไม้อัดปูเตียง 19 มิ.ย. 54
ค่ายน้องใหม่ 54 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 13-15 ต.ค. 54
ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้า เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ฯ 08-13 ธ.ค. 54
เรารักพ่อ 2554 28-30 พ.ย. 54
Christmas for you 2011 11 ธ.ค. 54
สัมมนารวมพลคนอาสาภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฯ 11-13 พ.ย. 54
I Love you Mom 2011 12 ก.ย. 54
เก็บเกี่ยวข้าวนาโยนและให้บริการพลังบำบัดเรกิ 26 ก.พ. 54
ประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่2 02-04 พ.ค. 54
Using Reiki In Nursing Care 19-21 พ.ค. 54
ตามรอยพระราชา 17 ธ.ค. 54
kids นอกกรอบ 30 ธ.ค. 54
HRM สัมพันธ์ ตอน เติมสี ปันฝัน อาคารสวย 18-20 ธ.ค. 54
ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง 02-09 ธ.ค. 54
ITM อาสาทำดีตามรอยพ่อ สู่น้องๆ ในชนบท 06-08 ม.ค. 55
ค่ายมหิดล ปีการศึกษา 2554 10-11 ก.ย. 54
The love Project 09-10 ธ.ค. 54
Green Travel ตอน พี่ขอร้อง น้องขอลุย 26-27 พ.ย. 54
The Captain Camp 09-12 ธ.ค. 54
วิทยาการฯ สรรค์สร้างชุมชน ครั้งที่ 10 ตอน เศรษฐกิจพอเพียง 17-19 ม.ค. 55
ปันยิ้ม เปิดโลกกว้าง 14 ม.ค. 55
นักดนตรีอาสาพัฒนาคนตาบอดไทย 30 ธ.ค. 54
วันสถาปนาครบรอบสี่ปีคณะวิเทศศึกษา 26-27 ต.ค. 54
บริจาคโลหิต "ทำดีเพื่อพ่อ" 14 ธ.ค. 54
RCY Smile Kids 14 ม.ค. 55
สำนึกดี มีจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2554 26 ม.ค. 55
STAFF จัดกิจกรรมวันเด็ก 2555 14 ม.ค. 55
STAFF จัดกิจกรรมวันเด็ก 2555 14 ม.ค. 55
Gibbons Rehabilitation 20 ส.ค. 54
EM Ball Fight for Flood (รอบที่ 1) 03 ธ.ค. 54
EM Ball Fight for Flood (รอบที่ 2) 03 ธ.ค. 54
สานสัมพันธ์น้องพี่พัฒนาการเกษตรร่วมใจทำบุญ 26 พ.ย. 54
ค่ายเสริม สาน สร้าง 02-04 ธ.ค. 54
ช่วยงานศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย(จิตสำนึกสาธารณะ) 26-29 ต.ค. 54
กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษามุสลิม 19-20 พ.ย. 54
หนูรักษ์โลก 02-04 ธ.ค. 54
บอกเล่าศรัทธา เสริมสร้างสัมพันธ์ 07 ก.ค. - 30 ก.ย. 54
FIRST STAGE FIRST STEP # V 20 พ.ย. 54
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา 02 ธ.ค. 54
ไหว้ครูชมรมศิลปะป้องกันตัว 17 ก.ย. 54
ค่ายสมาธิกับธรรมชาติ (V - HAPPY CAMP) 18-21 ต.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2554 09 มิ.ย. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2554 16 มิ.ย. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2554 24 มิ.ย. 54
พลังอาสา พลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 30 01-03 ธ.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2554 30 มิ.ย. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 08 ก.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 15 ก.ค. 54
โครงการค่ายน้องใหม่เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 6 08-10 ก.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 23 ก.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2554 14 ส.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2554 22 ส.ค. 54
โครงการค่ายสร้าง ตอน ศรีตรังรวมพลคนอาสา...บุกเมืองกระบี่ 15-23 ต.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2554 28 ส.ค. 54
One Day Trip ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 15 ก.ค. 54
One Day Trip ประจำเดือนสิงหาคม 2554 13 ส.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 5 กันยายน 2554 05 ก.ย. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 12 กันยายน 2554 12 ก.ย. 54
One Day Trip ประจำเดือนกันยายน 2554 17 ก.ย. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 20 กันยายน 2554 20 ก.ย. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 27 กันยายน 2554 27 ก.ย. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 1 กันยายน 2554 01 ก.ย. 54
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนสิงหาคม 2554 23 ส.ค. 54
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำเดือนกันยายน 2554 14 ก.ย. 54
Sea turtle comservation @ Tab La Mu Naval Base 24 ต.ค. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 8 กันยายน 2554 08 ก.ย. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 15 กันยายน 2554 15 ก.ย. 54
นิทานภาษาอังกฤษสอนน้อง 2554 14 ม.ค. 55
ตักบาตรวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554 24 ก.ย. 54
โครงการสืบสานหนังตะลุงบัณฑิต ครั้งที่ 2 (จิตสำนึก,ทักษะสังคม) 11 ม.ค. 55
โครงการสืบสานหนังตะลุงบัณฑิต ครั้งที่ 2 (จิตสำนึกสาธารณะ) 11 ม.ค. 55
ช่วยงานรับสมัครนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ 26 ม.ค. 55
โครงการขยะมีค่า ปีการศึกษา 2554 01 มิ.ย. 54 - 31 ม.ค. 55
สานใจล้านดวงทดแทนคุณแผ่นดิน 01 ก.พ. 55
โครงการ psu Chorus ซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 01-10 ส.ค. 54
คืนสีสันสู่แดนศิลป์ 28 ม.ค. 55
โครงการจัดหาทุนฯ โครงการ SIFE PSU Trang 04 ก.พ. 55
ช่วยงานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 14 ม.ค. 55
ช่วยเตรียมงานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 13 ม.ค. 55
สานสัมพันธ์น้องพี่ สร้างความดีสู่สังคม ปี 6 29 ต.ค. 54
ช่วยงาน IAC นำนักศึกษาฟินแลนด์ทัวน์ 02 ก.พ. 55
พี่ สอน น้อง ร้อง เต้น 27 ม.ค. 55
Pharm Care สัมพันธ์ ปันฝันสู่สังคม 09-10 ม.ค. 55
การบรรยายพิเศษ"ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการประกอบตัวถังไอซี" 26 ม.ค. 55
ปลูกป่าชายเลน 09 ธ.ค. 54
Big Cleaning Day 09 ก.ค. 54
อบรมวาดภาพครั้งที่1 17-25 ก.ย. 54
กีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ครั้งที่3 11 ม.ค. 55
กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ"วิศวกรกับการเตรียมตัวเป็นAEC" 24 ม.ค. 55
พัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล(BigCleaningDay) 26 พ.ย. 54
โครงการทำความดีถวายองค์ราชัน : ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์หน้าหอพัก 21 ม.ค. 55
big cleaning day 28 ม.ค. 55
วาริชสู่ชุมชน 07-09 ม.ค. 55
กิจกรรม Big Cleaning Day 10 ก.พ. 55
สอนน้องร้องเพลงรุ่นที่ 13 (บังคับเลือก) 04-17 มิ.ย. 54
งานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 8 12 ก.พ. 55
สอนน้องร้องเพลงรุ่นที่ 13 (ความมีวินัย) 04-17 มิ.ย. 54
Biot สานฝันปันความรู้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 10 ก.พ. 55
จอกยางเซรามิกส์ ครั้งที่ 2 07-08 ม.ค. 55
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 14 ม.ค. 55
งานเวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ หัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีโครงการ / กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 05-06 ก.พ. 55
สองมือศิลป์สรรสร้างโลกสีเขียว 11 ก.พ. 55
หนุ่มสาวสาธารณสุขอาสา ฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย 14-18 ก.ค. 54
ทัศนศึกษาแร่และหินพื้นที่อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอละงูจังหวัดสตูล 07 ก.พ. 55
ทัศนศึกษาเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ 12 ก.พ. 55
ศึกษาภาคสนามที่เหมืองหินบริษัทผาทองทุ่งสงจำกัด 10-11 ม.ค. 55
ศึกษาภาคสนามที่เหมืองทองคำจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเลย 14-20 ม.ค. 55
ทัวร์โรงงานปี3 09 ก.พ. 55
IHPTการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์Draftsight 13-20 พ.ย. 53
นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลพบอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา2554 14 ธ.ค. 54
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานนักศึกษาชั้นปีที่4 23-26 ม.ค. 55
InWProgramIII 16 ส.ค. 54 - 14 ก.พ. 55
การแข่งขันจักรยานหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยรอบคัดเลือก 09-12 ม.ค. 55
ปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 15 ก.พ. 55
เสื่อสร้างคน (ดี) 11 ก.พ. 55
กิจกรรมช่วยงานมหาวิทยาลัย 16 ก.พ. 55
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม 04-05 มี.ค. 55
บริจาคโลหิต 25-27 ม.ค. 55
ช่วยงานวันเด็ก จ.พังงา 14 ม.ค. 55
ปลูกป่า ทำความสะอาดอนุรักษ์น้ำตกกะทู้ (3ธ.ค.54) 03 ธ.ค. 54
ปลูกป่า ทำความสะอาดอนุรักษ์น้ำตกกะทู้ (4ธ.ค.54) 04 ธ.ค. 54
ชีววิทยาสัญจร ครั้งที่ 4 21-22 ม.ค. 55
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการทางศิลปะและวัฒนธรรม 11-12 ก.พ. 55
สัมมนาชมรมปีการศึกษา 2554 และโครงการพี่ขับร้องน้องอิ่มใจ ปี 2554 05 ก.พ. 55
ค่าอาสาเพื่อน้อง "เติมรักด้วยรอยยิ้ม" 27-29 ม.ค. 55
โครงการ Big Cleaning Day 19 ก.พ. 55
ฺBecause of Love เพราะรักจึงมอบให้ 07-08 ม.ค. 55
ปลูกป่าชายเลน(ธรณีศาสตร์) 10-11 ก.พ. 55
ค่าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำครั้งที่ 4 11-12 ก.พ. 55
ประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 29 05-09 ธ.ค. 54
แสดงงานวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 54
แสดงศิลปวัฒนธรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 05 ธ.ค. 54
พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ 12 มี.ค. 54
สานสัมพันธ์อาจารย์สู่ศิษย์ HR 27 ม.ค. 55
ของเล่นเคลื่อนที่ 18 ก.พ. 55
ฟังธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเนินพิจิตร อ.นาหม่อม จ. สงขลา 03 มี.ค. 55
ช่วยจัดทำข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2551 05 มี.ค. 55
ฝายร้อยรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 10-12 ก.พ. 55
จิตอาสาร่วมพัฒนาบึงขุนทะเล (ปลูกต้นไม้) 03 มี.ค. 55
ร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพนักศึกษา 01 มี.ค. 55
เหลียวหลังแลหาดใหญ่ 26-27 พ.ย. 54
วันปิดหอพักนักศึกษา (จิตสำนึกสาธารณะ) 12 ก.พ. 55
ฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 13 04-05 ก.พ. 55
ลูกพระบิดา จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 12-13 มี.ค. 55
ลูกพระบิดา จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 12 มี.ค. 55
ความรักที่มองไม่เห็น (คุณครูCD) 13 ก.พ. 55
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาพหุวัฒนธรรม 15-23 ม.ค. 55
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานนักศึกษาชั้นปีที่3 27-28 ม.ค. 55
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานนักศึกษาชั้นปีที่2 05 ก.พ. 55
ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 01 ก.พ. 55
ประกวดโครงงานดีเด่นวิศวกรรมเครื่องกล-เมคาทรอนิกส์2554 09 ก.พ. 55
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4ปีการศึกษา2554 10 ก.พ. 55
ปัจฉิมนิเทศ(งานเลี้ยง)นักศึกษาชั้นปีที่4 10 ก.พ. 55
การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 19 ธ.ค. 54 - 23 ม.ค. 55
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี4 17 ก.พ. 55
ทำบุญชุมนุมเคมีสัมพันธ์ 11 ก.ค. 54
วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ตอน เคมีร่วมใจทำความดี 25 ก.ย. 54
เคมีสัญจร ครั้งที่ 10 07 ม.ค. 55
ค่ายนิติสัมพันธ์ครั้งที่ 7 (ต้นรักนิติศาสตร์) 03-06 มี.ค. 55
การประกวดโครงการM-150Ideology2011โซลาร์เซลล์เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า 14-30 ต.ค. 54
บรรยายพิเศษ หัวข้อ 09 ก.พ. 55
โครงการ 04 ก.พ. 55
มอบประมวลกฎหมายแก่นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
ช่วยงานเจ้าหน้าที่หอพักเช็คครุภัณฑ์ในห้องพักวันที่ 3 มีนาคม 55 03-04 มี.ค. 55
วิทยาศาสตร์รวมใจลดการใช้และนำกลับมาใช้ใหม่ 25-26 ม.ค. 55
บอกเล่าศรัทธา เสริมสร้างสัมพันธ์ 2 25 ต.ค. 54 - 28 ก.พ. 55
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 14 มิถุนายน 2554 14 มิ.ย. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 05 ก.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 12 ก.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 19 ก.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 26 ก.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 2 สิงหาคม 2554 02 ส.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 9 สิงหาคม 2554 09 ส.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 16 สิงหาคม 2554 16 ส.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 23 สิงหาคม 2554 23 ส.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 30 สิงหาคม 2554 30 ส.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 6 กันยายน 2554 06 ก.ย. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 13 กันยายน 2554 13 ก.ย. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 01 พ.ย. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 08 พ.ย. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 15 พ.ย. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 22 พ.ย. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 29 พ.ย. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 6 ธันวาคม 2554 06 ธ.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 13 ธันวาคม 2554 13 ธ.ค. 54
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 3 มกราคม 2555 03 ม.ค. 55
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 10 มกราคม 2555 10 ม.ค. 55
จิตอาสาพัฒนาหอพักชาย 26 มี.ค. 55
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 24 มกราคม 2555 24 ม.ค. 55
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 31 มกราคม 2555 31 ม.ค. 55
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 07 ก.พ. 55
กลุ่มเซลล์สามัคคีธรรมนำชีวิต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 14 ก.พ. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2554 27 ต.ค. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 03 พ.ย. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 10 พ.ย. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 17 พ.ย. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 24 พ.ย. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2554 08 ธ.ค. 54
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 5 มกราคม 2555 05 ม.ค. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 26 มกราคม 2555 26 ม.ค. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 02 ก.พ. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 09 ก.พ. 55
V - CHEER ผู้นำเยาวชน คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 27-29 ม.ค. 55
ปล่อยปลาประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2554 17 พ.ย. 54
ปล่อยปลาประจำเดือนธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2554 13 ธ.ค. 54
ปล่อยปลาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554 14 ก.พ. 55
Inner Peace ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2554 26 ต.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 03 พ.ย. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 18 พ.ย. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 25 พ.ย. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2554 03 ธ.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2554 10 ธ.ค. 54
Inner Peace ประจำวันที่ 23 มกราคม 2555 23 ม.ค. 55
Inner Peace ประจำวันที่ 31 มกราคม 2555 31 ม.ค. 55
One Day Trip ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 05 พ.ย. 54
One Day Trip ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2554 10 ธ.ค. 54
One Day Trip ประจำวันที่ 28 มกราคม 2555 28 ม.ค. 55
One Day Trip ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 12 ก.พ. 55
ถวายมหาสังฆทาน ๙ วัด ขอพรพระปีใหม่ 07 ม.ค. 55
สานสัมพันธ์ advisee & advisors ปีการศึกษา 2554 01 มี.ค. 55
โครงการค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 7 13-15 ม.ค. 55
ส่งรักส่งยิ้ม 2554 07-08 ม.ค. 55
สำรวจค่าย 54 08-09 ก.ค. 54
ประชาสัมพันธ์ค่าย Libra Camp 2 (ค่ายตราชู) 01 ก.ค. - 15 ก.ย. 54
ขวดใสเติมหัวใจให้สังคม ปี 2 01 ก.ค. 54 - 29 ก.พ. 55
การศึกษากับมิติจิตใจ "ก้าว..ที่กล้าเริ่มได้อย่างไร" 23 ก.ค. 54
แข่งขันทักษะทางด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ(SchneiderElectricChallenge2011) 21-23 มี.ค. 55
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมโยธาประจำปีการศึกษา2554 16 ก.พ. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาควิชาวิศวกรรมโยธาประจำปีการศึกษา2554 15 ก.พ. 55
THPTการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์QCAD 05-06 มี.ค. 55
COEเพื่อสังคม? 28-29 ม.ค. 55
อบรมพัฒนาจิตใจ Go&Get Bright With Format Jit 24 ก.ค. 54
วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ′54 07 ส.ค. 54
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ งาน ม.อ.วิชาการ คณะนิติศาสตร์ 2554 15-17 ส.ค. 54
ต้นรัก รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ครั้งที่ 3 27 ส.ค. 54
Spice on tour เพื่อน้อง 12-13 พ.ย. 54
วางพวงมาลาวันมหิดล′54 24 ก.ย. 54
อบรมพัฒนาจิตใจ:สำนึกสาธารณะ 07 พ.ย. 54
สายเลือดสานสายใยรวมน้ำใจลูกสงขลานครินทร์ 84 พรรษา 11 พ.ย. 54
ค่ายพัฒนาชุมชน 2555 09-23 มี.ค. 55
ค่าย"ร่วมสร้างสายใย เพาะกล้าใหม่ใจบำเพ็ญ" 04-16 มี.ค. 55
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ (Com Camp) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 14-20 มี.ค. 54
วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ 16 ม.ค. 55
ทัศนศึกษาเหมืองแร่และวัสดุประจำปี2555 02-17 มี.ค. 55
สานสัมพันธ์กีฬา3COM(เพิ่มเติมรายชื่อ) 06 ก.พ. 53
ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์(ComCamp)ครั้งที่22ประจำปี2555 19-25 มี.ค. 55
ขบวนแห่พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรรมราชชนก (บังคับเลือก) 23 เม.ย. 55
จิตอาสาช่วยงานพิธีอัญเชิญพระรูปฯ 24 เม.ย. 55
ช่วยงานคณะ การสอบสัมภาษณ์ admission ปีการศึกาา 2555 15 พ.ค. 55
จิตอาสาช่วยจัดกิจกรรม 12 พ.ค. 55
ค่ายนักศึกษาแพทย์อาสาสงขลานครินทร์ 30 มี.ค. - 30 เม.ย. 51
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 29 เม.ย. - 07 พ.ค. 55
พี่เลี้ยงโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ฝ่ายทะเบียน 21-24 พ.ค. 55
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 28-30 พ.ค. 55
แข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์แชร์บอล 01 ก.พ. - 21 พ.ค. 55
การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์(YECC2012) 19-23 มี.ค. 55
IHPTการเพิ่มทักษะทางด้านโปรแกรมมิงสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ 12-22 มี.ค. 55
IHPT(แนะนำการใช้โปรแกรมLabVIEW) 12-21 มี.ค. 55
IHPTการเพิ่มทักษะทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบการสื่อสาร 13-23 มี.ค. 55
45 ปี วิศวะ ม.อ.45ความดีภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 02-07 มี.ค. 55
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะวิศวกรรรมศาสตร์สำหรับการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา2554และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคดนดลยีสะอาดและคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ 03-04 มี.ค. 55
เบิกฟ้าสู่เส้นทางวิศวกร ประจำปีการศึกษา 2555 26-27 พ.ค. 55
โครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ ปีการศึกษา 2555 08 มิ.ย. 55
หน่วยปฐมพยาบาล สงขลานครินทร์เกมส์ 01-08 พ.ค. 55
กิจกรรมผู้ให้ วันเด็กแห่งชาติ 08 ม.ค. 53
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 วิทยาเขต 09-12 ธ.ค. 54
ธรรมะสร้างรั้วครอบครัวอบอุ่น 06-08 ก.ค. 55
International Temple Fair 2012 (จิตสาธารณะ) 13 มิ.ย. 55
ธรรมขวัญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2555 (จิตสาธารณะ) 01 ก.ค. 55
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 04 มี.ค. 55
ไหว้ครูภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครูภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครูภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 มิ.ย. 55
อาสาสมัครช่วยงานการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์เกมส์" 01-08 พ.ค. 55
บริจาคโลหิต 06 มิ.ย. 55
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 30 พ.ค. 55
ร่วมประชุมผู้นำกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ประจำเดือนมิถุายน 2555 07 มิ.ย. 55
ปลูกจิตสำนึก ใช้ชีวิตพอเพียง 27 มิ.ย. 55
บ่มเพาะนักศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม 12 ก.ค. 55
ไหว้ครูภาควิชาจุลชีววิทยา 14 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ(Staff) 27 มิ.ย. 55
Big Cleaning ร่วมแรงใจนักกิจกรรม 31 มี.ค. - 01 เม.ย. 55
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 21-22 ม.ค. 55
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 14-15 ม.ค. 55
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 10-11 พ.ค. 55
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 27 พ.ค. 55
ปรับทัศนคตินักศึกษาปี 1 09-20 มิ.ย. 55
วันทำบุญตึกและพิธีประดิษฐ์ฐานรูปหล่อศ.ดร.สตางค์มงคลสุขประจำปี2555 06 ก.ค. 55
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2555 09 มิ.ย. 55
โครงการสานสัมพันธ์ย้อนหลังวันวาน 16 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนศ.ชั้นปที่2 12 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศน์และพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่2 06 มิ.ย. 55
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกงานสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 09-10 มิ.ย. 55
โครงการต้อนรับศิษย์เก่าเข้าภาควิชาฯงานวิศวฯ...ดงยางคืนถิ่น 16 มิ.ย. 55
โครงการกิจกรรมไหว้ครูภาควิชาฯประจำปีการศึกษา2555 14 มิ.ย. 55
การทำบุญภาควิชาฯประจำปี2555 13 มิ.ย. 55
กิจกรรมต้อนรับศิษย์เก่าในงาน?วิศวฯดงยาง..คืนถิ่น? 16 มิ.ย. 55
การเข้าร่วมแข่งขัน?โครงการหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เตะฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2555?(THAILANDHUMANOIDROBOTSOCCERCHAMPIONSHIP2012)รอบคัดเลือก 01-06 มี.ค. 55
การเข้าร่วมแข่งขันโครงการหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เตะฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2555(THAILANDHUMANOIDROBOTSOCCERCHAMPIONSHIP2012)แข่งขันรอบแรก 24-28 พ.ค. 55
เทคนิคการแพทย์ ม.อ. รวมใจคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิต 2555 ครั้งที่ 4 10 มิ.ย. 55
จิตอาสาเฮฮารอบเกาะ ครั้งที่ 3 02 มิ.ย. 55
ประชุมเชียร์ MT ปี 2555 05-12 มิ.ย. 55
IAC Phuket Tour 2012, Extending Care to our Community 04 ก.ค. 55
เปิดบ้านทานตะวัน ประจำปี 2555 28-29 พ.ค. 55
ไหว้ครูภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 14 มิ.ย. - 14 พ.ค. 55
ไหว้ครูภาควิชาธรณีศาสตร์ 14 มิ.ย. 55
รวมช่อเข็มใหม่ ช่วงที่ 2 05-15 มิ.ย. 55
จุลชีววิทยาเพื่อน้อง 05 ก.พ. 55
ค่ายมหิดล 2554 10-11 ก.ย. 54
วันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2554 24 ก.ย. 54
น้องใหม่ใจอาสาพัฒนา ตอน น้องใหม่ทำบุญตักบาตร 23 มิ.ย. 55
น้องใหม่ใจอาสาพัฒนา ตอน น้องใหม่พัฒนาคณะ 23 มิ.ย. 55
ตักบาตรน้องใหม่ 14 มิ.ย. 55
ค่ายผู้นำอาสาพัฒนา 4 จอบ 13-19 พ.ค. 55
บรรยายธรรม 18 ก.ค. 55
ไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 14 มิ.ย. 55
ค่ายจุดประกาย 22-24 มิ.ย. 55
ค่ายแลหลังบ้าน 07-08 ก.ค. 55
ค่ายน้องใหม่ ′ 55 ตอนแสงเทียนในขุนเขา 22-24 มิ.ย. 55
พี่น้องปลูกป่า 14 ก.ค. 55
รักษ์ธรรมชาติ รักษ์พืช รักษ์ดิน 10 ธ.ค. 54
ค่ายสิงห์สัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 13-15 ก.ค. 55
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 เพื่อแม่ของแผ่นดิน 24 ก.ค. 55
อนุรักษ์ประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องอัฐบริขาร 08 ก.ค. 55
ปฎิบัติธรรม เนกขัมมบารมี เนืองในวันแม่ 11-13 ส.ค. 55
STAFF โครงการสมโภชเทียน และแห่เทียนจำนำพรรษา 23 ก.ค. 55
โครงการเปิดขอบฟ้าคุณธรรม : การประกวดการเขียนเรื่องเล่าความดีที่ศรีตรัง 22 ส.ค. 55
รู้ตัว รู้คิดไม่ผิดวินัย 18 ส.ค. 55
เตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการทำประโยชน์ให้ชุมชน 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 55
ทรัพยารวมใจพัฒนาคณะ ปี2555 15 ก.ค. 55
พิธีไหว้ครูและพิธีรับเข็มติดเสื้อกาวน์ 14 มิ.ย. 55
สานสายใยหัวใจเขียวมะกอก 05-15 มิ.ย. 55
ช่วยงานกีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 11 บังคับเลือก 12 ส.ค. 55
จิตอาสาช่วยงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 11 12 ส.ค. 55
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมกับเหล่าคนอาสา 20 พ.ย. 54
วิทยาการฯ สรรค์สร้างชุมชน ครั้งที่ 11 10-12 ส.ค. 55
กิจกรรมเปิดหมวกสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 13 พ.ย. 54
วันครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2555 15-16 ก.ค. 55
นำเสนอโครงการเยาวชนคิดดีทำดี 84 โครงการกับครอบครัวข่าว 3 29 พ.ย. 54
เข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 04-06 ธ.ค. 54
ขยายผลโครงการขวดใสเติมหัวใจให้สังคม 05 ธ.ค. 54 - 29 ก.พ. 55
โครงการถวายเทียนพรรษา9วัด 14 ก.ค. 55
โครงการ?COEDayPK?HYวันแรกพบก่อนก้าวเข้าภาคคอม? 24 มิ.ย. 55
โครงการบรรยายพิเศษประสบการณ์ด้านSoftwareDevelopmentและCMMI 14 ก.ค. 55
บรรยายพิเศษรู้จักงานและเตรียมความพร้อมสู่วิศวกรมืออาชีพ 17 ส.ค. 55
บรรยายพิเศษ"การศึกษากับความสำเร็จและคุณสมบัติทั่วไปของบุคลากรที่ตลาดแรงงานต้องการ" 17 ส.ค. 55
โครงการส่งเสริมบริจาคโลหิต 20 ส.ค. 55
โครงการประชุมเสวนางาน"วิศวฯดงยาง...คืนถิ่น"ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 16 มิ.ย. 55
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่2 21 มิ.ย. 55
โครงการ"การคิดอย่างเป็นระบบ(SystemsThinking)" 14 ก.ค. 55
"วิศวกรรมเครื่องกลพบผู้ปกครองนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน" 14 ก.ค. 55
"วิศวกรรมเครื่องกลพบผู้ปกครองนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน" 14 ก.ค. 55
โครงการนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลพบอ.ที่ปรึกษาปี1/2555 07 มิ.ย. 55
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวแก่นักเรียนมัธยมภาคใต้ 01-06 ก.ค. 55
ร้านชมรมพืชศาสตร์(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
ฝ่ายสโตร์(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
ฝ่ายนายสะอาด(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
ร้านคาวบอยผับ(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
สานสายใยรัก ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง(วันเด็ก) 13 ม.ค. 55
ทำดีเพื่อแม่ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 13 ส.ค. 55
ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล (งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
ร้านวาริช Sea Food (งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
Big Cleaning Day จังหวัดภูเก็ต 06 ก.ย. 55
แสดงพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต 10 ส.ค. 55
ขายธงวันมหิดล 08 ก.ย. 55
ปฎิบัติธรรม เนกขัมมบารมี เนื่องในวันมหิดล 07-09 ก.ย. 55
แสดงพิธีเปิดสมโภชเทียนพรรษา 2555 24 ก.ค. 55
Intercultural Exchange Between Thai-China 24 ส.ค. 55
ช่วยงานสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้(KM Workshop) 08 ก.ย. 55
โครงการค่ายน้องใหม่รักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 13-15 ก.ค. 55
งานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ครั้งที่ 4 04-05 ส.ค. 55
หลังคาสีเขียว @ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2555 03-28 ก.ย. 55
5 ส.และพัฒนาคณะฯ ประจำปี 2555 14 ก.ค. 55
ส่งเสริมพลังงานทดแทน ในรูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เกาะโหลน(26/8/55) 26-28 ส.ค. 55
ส่งเสริมพลังงานทดแทน ในรูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เกาะโหลน(28/8/55 เช้า) 26-28 ส.ค. 55
ส่งเสริมพลังงานทดแทน ในรูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เกาะโหลน(28/8/55 บ่าย) 26-28 ส.ค. 55
สายโลหิต ดวงจิตศิลป์ ครั้งที่ 3 13 ก.ย. 55
สุขภาวะกายและจิต ตอน วิชาไปวัด 11 ก.ย. 55
ทำบุญหอพัก 16 มิ.ย. 55
ขายของน้องใหม่ สานสัมพันธ์พี่น้อง 24 พ.ค. - 04 มิ.ย. 55
ค่ายเสริมสร้างเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 18 10-13 ส.ค. 55
ค่ายอาสาพาเยาวชน 10-13 ส.ค. 55
สอน สาน ต่อ 10-12 ส.ค. 55
คืนความสดชื่นให้บ้านเลขที่ 7 24 ก.พ. 55
วิทยาศาสตร์ 45 ปี ทำดี ปีมหามงคล ตอน ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 15 ก.ย. 55
โครงการค่ายน้องใหม่เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 7 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 55
โครงการ Light of goodness 02 ส.ค. 55
ค่ายนักศึกษาแพทย์อาสาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 14 31 มี.ค. - 09 เม.ย. 55
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2555 "เยาวชนจิตอาสา" 07-09 ก.ย. 55
ค่ายครูสะตอ 14 ก.ค. 55
ค่าย PSU RALLY ตอน เรียนรู้และพัฒนา สู่วิถีแห่งความยั่งยืน 13-15 ก.ค. 55
แต่งแต้ม แบ่งฝัน ปันยิ้ม 15 ก.ค. 55
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษา University Technologi Petronas 12-13 ก.ย. 55
กิจกรรมมอ.วิชาการประจำปี2555(เพิ่มเติม) 16-17 ส.ค. 55
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ACM-ICPCประเทศไทย2012(ACM-ICPCThailandNationalProgrammingContest) 05-11 ก.ย. 55
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ACM-ICPCประเทศไทย2012(ACM-ICPCThailandNationalProgrammingContest) 05-11 ก.ย. 55
การแข่งขันTheACM-ICPCThailandSouthernProgrammingContest2012(สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน) 11 ส.ค. 55
การแข่งขันTheACM-ICPCThailandSouthernProgrammingContest2012(สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน) 11 ส.ค. 55
เติมสี เติมฝัน ปันรักให้สังคม 10-11 ส.ค. 55
โครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเรตากุ ประเทศญี่ปุ่น 19 ส.ค. - 08 ก.ย. 55
ค่ายน้อง-พี่ สื่อใจเข้าใจสิ่งแวดล้อม 25-26 ส.ค. 55
บริการขนส่ง(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
โหรา-Charity 24 ก.ย. 55
จราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
โหรา-Charity 24 ก.ย. 55
โหรา-Charity 23 ก.ย. 55
5 ส. คณะศิลปศาสตร์ 14 ก.ย. 55
โครงการเปิดขอบฟ้าคุณธรรม : การประกวดการพูดเล่าเรื่องข้อคิดที่ได้จากหนังสือ "คำพ่อสอน" 22 ส.ค. 55
ค่ายคุณธรรมวันแม่ (I do love Mom Camp) 10-12 ส.ค. 55
บรรยายธรรมครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 22 ก.ย. 55
ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 16 สิงหาคม 2555) 16 ส.ค. 55
โครงการร่วมใจปลูกป่าชายเลน 08 ก.ย. 55
โครงการร่วมใจปลูกป่าชายเลน 08 ก.ย. 55
โครงการร่วมใจปลูกป่าชายเลน 08 ก.ย. 55
โครงการศึกษาภาตสนามที่เหมืองยิปซั่มบริษัทโชคพนาไมนิ่งจำกัด 06-07 ก.ย. 55
กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ"คอนกรีตชนิดพิเศษ"ในโครงการอบรมYoungTechnicalTalent2012เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานซีเมนต์และคอนกรีต 12 ก.ย. 55
1. การแข่งขันTheACM?ICPCThailandSouthernProgrammingContest2012(สำหรับนักศึกษาช่วยกิจกรรม) 10-11 ส.ค. 55
การแข่งขันCoECUP2012 15-16 ก.ย. 55
การแข่งขันCoECUP2012 15-16 ก.ย. 55
Civil&Envi รวมใจเป็นหนึ่งครั้งที่ 1 30-30 มิ.ย. 55
โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมโยธานอกสถานที่ประจำปี2555 24-25 ส.ค. 55
โครงการร่วมแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่13 21-25 ส.ค. 55
โครงการร่วมแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษาครั้งที่6 04-08 ก.ย. 55
โครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ"การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่" 21 ส.ค. 55
โครงการกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ของภาควิศวกรรมเคมี 01 ก.ย. 55
ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ 23 มิ.ย. 55
ค่ายชมรมคริสเตียน 17-19 ส.ค. 55
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 10 ส.ค. 55
ปฎิบัติธรรมชมรมพุทธศาสน์ 24-26 ส.ค. 55
เหลียวหลังแลหาดใหญ่ 08 ก.ย. 55
ค่ายเติมสีโรงเรียนสวย 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 55
Healthy for kid’s ตอน “ทอรัก ถักฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม” 11-13 ส.ค. 55
สำรวจพื้นที่ค่ายศรีตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 25 ส.ค. 55
ทดสอบความกล้า ค้นหาผู้นำ ตอน ม.อ.พันธุ์แกร่ง 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 55
ร่วมรำลึกงานสืบ นาคะเสถียร 01-07 ก.ย. 55
เราะมะฎอนเดือนแห่งความประเสริฐ 21 ก.ค. - 19 ส.ค. 55
วันถือผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 22-24 ก.ย. 55
“วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 22 ก.ย. 55
โครงการนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลพบอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา1/2555ครั้งที่2 13 ก.ย. 55
โครงการนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลพบอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา1/2555ครั้งที่2 13 ก.ย. 55
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2555 30 มิ.ย. 55
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ 24 ก.ย. 55
ช่วยเตรียมการจัดโครงการไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2555 22 มิ.ย. 55
ช่วยจัดสถานที่ในโครงการไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2555 29 มิ.ย. 55
วันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2555 23 ก.ย. 55
PSU Mr.&Miss Freshmen Awards 2012 (ประกวดดาวเดือน) 14 ส.ค. - 08 ก.ย. 55
บริจาคโลหิต 11 ก.ค. 55
บริจาคโลหิต 12 ก.ค. 55
ค่ายมหิดล 2555 14-16 ก.ย. 55
ถวายพระบรมสารีริกธาตุและถวายเทียนพรรษา 16 ก.ย. 55
PSU/Phuket Plantation at FHT building 27 ก.ย. 55
ขวดเติมใจให้สังคมสู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้พิการทางสายตา 03 ก.พ. 55
วันเทคนิคการแพทย์ไทย "เทคนิคการแทพย์ใส่ใจคุณ ใส่ใจสังคม" 29 มิ.ย. 55
รักษ์บ้านเกิด 26 ส.ค. 55
วิถีปูสู่การท่องเที่ยวชุมชน 22 ส.ค. 55
Mosquito crisis Candle activity 27 ก.ย. 55
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ประจำปีการศึกษา 2554 22 พ.ย. 53
โครงการศึกษากับมิติจิตใจครั้งที่ 8 16 ก.ค. 54
Trip at Sirinarth National Park, Naiyang Phket 01 ก.ย. 55
โครงการศึกษาการระเบิดเหมืองหิน 29 ก.ย. 54
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการ800แผ่นสานฝันวัดทุ่งงาย 17-23 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการปลูกจิตอาสาพัฒนาวัดโคกนาว 01-02 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการปลูกจิตอาสาพัฒนาวัดโคกนาว 01-02 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการปันน้ำใจแก่เด้กน้อยบ้านสทิงหม้อ 15 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการบ้านปลาดุก 01-02 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการสร้างสันให้น้อง 15-16 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการบูรณธรรมสถานมูลนิธิพระธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล 16 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการปันน้ำใจสู่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา 02 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการแท๊งค์สวยด้วยมือเรา 22 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการปรับปรุงทัศนียภาพคูน้ำณศุนย์อาหารโรงช้าง 15-16 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการเติมเต็มสีสันจากพี่สู่น้อง 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการเติมเต็มสีสันจากพี่สู่น้อง 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 55
กำลังใจให้น้อง 22 ก.ย. 55
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 14-16 ก.ย. 55
ค่ายคุณธรรมวันแม่ (I Do Love Mom Camp) 10-12 ส.ค. 55
โครงการทัศนศึกษาเหมืองแร่ในจังหวัดภาคใต้ 14-16 ก.ย. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 21 มิ.ย. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 28 มิ.ย. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 05 ก.ค. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 12 ก.ค. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 23 ส.ค. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 30 ส.ค. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 06 ก.ย. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 13 ก.ย. 55
สัมมนาสโมสรนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2554 08 ก.พ. 54
หลังคาสีเขียว @ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำเดือนตุลาคม 2555 01-31 ต.ค. 55
เข้าร่วมอบรมการผลิตผ้ามัดย้อม 15-16 ก.ย. 55
ร้านชมรมธรณีศาสตร์(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
ร้านชมรมพัฒนาการเกษตร(งานเกษตรภาคใต้ตรั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
บ่มเพาะวิถีแพทย์ เรียนรู้ สู่ชุมชน 13-18 ต.ค. 55
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (คณะแพทย์) 24 ก.ย. 55
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2555 28 มิ.ย. 55
คืนมัจฉาสู่วารีประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 24 ก.ค. 55
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำวันที่ 11 กันยายน 2555 11 ก.ย. 55
คืนมัจฉาสู่วารี ประจำวันที่ 25 กันยายน 2555 25 ก.ย. 55
ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 12 08-09 ก.ย. 55
ประดิษฐ์ด้วยจิตกตัญญู 22-24 ส.ค. 55
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 ก.ย. 55
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Workshop)เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยหัวข้อ ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2555 07-09 ก.ย. 55
เสาร์ลั้ลลา พาเพื่อนมา เหวนภูเก็ต 29 ก.ย. 54
ค่ายมหิดล ปีการศึกษา 2555 15-16 ก.ย. 55
สัมมนาไทยศึกษา ประจำปี 2555 26 ก.ย. 55
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 18-25 ต.ค. 55
ค่ายมหิดล ปีการศึกษา 2555 16 ก.ย. 55
IAC extending care to local community 20-21 ต.ค. 55
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท ครั้งที่ 16 13-16 ต.ค. 55
การบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง 22 ก.ย. 55
โครงการขยะมีค่า ครั้งที่ 1-2555 05 มิ.ย. - 15 ต.ค. 55
วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2555 : ฟังบรรยาย ดีที่ได้ทำ...ดี++ 24 ก.ย. 55
ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี 03 พ.ย. 55
ค่ายส่งยิ้มสู่น้อง 14-16 ก.ย. 55
นักศึกษาช่วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553 07 พ.ย. 55
โครงการวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาสังคมครั้งที่9"ร่วมแรงร่วมธรรมณวัดป่าแสงธรรมบ้าพรุ" 20 มิ.ย. - 17 ต.ค. 55
โครงการการทำงานสนามวิชาสำรวจ(SurveyCamp)ปีการศึกษา2555 15-24 ต.ค. 55
โครงการการทำงานสนามวิชาสำรวจ(SurveyCamp)ปีการศึกษา2555 15-24 ต.ค. 55
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล (ดำน้ำเก็บขยะ) 30 ก.ย. 55
ค่ายนักอนุรักษ์ ครั้งทึ่ 17 17-23 ต.ค. 55
การแข่งขันการพัฒนาทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว(EmbeddedSystems:TopGunRally) 21-27 ต.ค. 55
โครงการพี่สอนน้องภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 07 ก.ค. - 28 ก.ย. 55
โครงการพี่สอนน้องภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 07 ก.ค. - 28 ก.ย. 55
ค่ายลูกสงขลาฯเรียนรู้คู่พัฒนา ครั้งที่ 10 16-23 ต.ค. 55
งานวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2555 24 ก.ย. 53
จิตอาสาเตรียมงานทอดกฐินวัดนิโครธาราม 10 พ.ย. 55
สังเกตการณ์ประชุมเชียร์ 05-15 มิ.ย. 55
การประชุมผู้นำกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 06 พ.ย. 55
ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 04 พ.ย. 55
บริจาคโลหิตเพื่อพ่อของแผ่นดินครั้งที่ 4 20 พ.ย. 55
จิตอาสาช่วยงาน กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลร่วมกับสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งืที่ 9 18 พ.ย. 55
โครงการวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาสังคมครั้งที่9"ร่วมแรงร่วมธรรมณวัดป่าแสงธรรมบ้าพรุ" 20 มิ.ย. - 17 ต.ค. 55
โครงการร่วมพัฒนาและปรับปรุงภุมิทัศน์โรงเรียนวัดกระดังงา 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 55
โครงการยกพลพัฒ(นา)วัดทุ่งงาย 13-16 พ.ย. 55
โครงการรู้สร้างฝาย 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 55
โครงการขวดน้ำใสปันน้ำใจสู่น้องบ้านสงขลา 22 ส.ค. - 18 ก.ย. 55
ทำบุญชุมนุมดนตรีสากลคณะวิทยาศาสตร์ 07 ก.ค. 55
ค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 17-26 ต.ค. 55
โครงการBigCleaningDay 03 พ.ย. 55
ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2555 03 พ.ย. 55
โครงการMiningCamp2555 13-23 ต.ค. 55
บรรยายพิเศษเรื่องก้าวสู่AECอย่างมั่นใจนักศึกษาไทยต้องไฟแรง 28 พ.ย. 55
ค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2555 (ร้อยรักรวมใจ บุนนาคช่อใหม่ ใต้ร่มศรีตรัง) 26-28 พ.ค. 55
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2555 ช่วงที่ 1 (คุณธรรม จริยธรรม) 27-29 ม.ค. 55
โครงการเสวนาศิษย์เก่า"การทำกิจกรรมให้สนุกการเรียนเป็นเลิศ" 26 พ.ย. 55
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2555 ช่วงที่ 2 (คุณธรรม จริยธรรม) 11-12 ก.พ. 55
โครงการค่ายเคาะผลึกครั้งที่3 15-21 ต.ค. 55
โครงการคืนป่าสู่ธรรมชาติ 17-18 พ.ย. 55
ปลูกต้นไม้สองข้างทางเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ตามโครงการ บ้านสวย หมู่บ้านงาม นามหนองคล้า 05 ธ.ค. 55
โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์:eCampปี2555 22-26 ต.ค. 55
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจิตอาสาช่วยงานกิจกรรม 03 ธ.ค. 55
ลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 05 ธ.ค. 55
โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ครั้งที่5 15-20 ต.ค. 55
โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ครั้งที่5 15-20 ต.ค. 55
การแข่งขันACM-ICPCAsiaHatyaiRegionalProgrammingContest2012 15-16 พ.ย. 55
นักศึกษาช่วยจัดกิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันACM-ICPCAsiaHatyaiRegionalProgrammingContest2012 13-16 พ.ย. 55
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดควนหินกอง 20 พ.ย. 55
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 04-07 พ.ย. 55
การแข่งขันโครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว 19-29 ต.ค. 55
การแข่งขันโครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว 19-29 ต.ค. 55
“ ค่ายอนุรักษ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ” 16-18 พ.ย. 55
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 08 ธ.ค. 55
ค่ายตุลา’ 55 ตอนหนึ่งตะวันพันแสง ร้อยแรงแห่งศรัทธา 16-26 ต.ค. 55
กาชาดเทิดไท้องค์ราชัน 10 ธ.ค. 55
โครงการพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี(BigCleaningDay) 30 พ.ย. 55
ลอยกระทง ประจำปี 2555 28 พ.ย. 55
Inner peace ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2555 18 มิ.ย. 55
Inner peace ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2555 26 มิ.ย. 55
Inner peace ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 03 ก.ค. 55
Inner peace ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 11 ก.ค. 55
Inner peace ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 18 ก.ค. 55
Inner peace ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 26 ก.ค. 55
Inner peace ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2555 10 ส.ค. 55
Inner peace ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2555 17 ส.ค. 55
Inner peace ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2555 25 ส.ค. 55
Inner peace ประจำวันที่ 1 กันยายน 2555 01 ก.ย. 55
Inner peace ประจำวันที่ 9 กันยายน 2555 09 ก.ย. 55
Inner peace ประจำวันที่ 23 กันยายน 2555 23 ก.ย. 55
Inner peace ประจำวันที่ 30 กันยายน 2555 30 ก.ย. 55
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2555 20 ก.ย. 55
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2555 20 ก.ย. 55
Inner peace ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 07 พ.ย. 55
Inner peace ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 13 พ.ย. 55
Inner peace ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 21 พ.ย. 55
Inner peace ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 28 พ.ย. 55
หนูรักษ์โลก 23-25 พ.ย. 55
งานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2554 28 ต.ค. 54
งานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 02 พ.ย. 54
ตักบาตรวันจันทร์ ฟังธรรมในสวน 11-12 ก.พ. 55
โครงการกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ของภาควิศวกรรมเคมี 01 ก.ย. 55
การแสดงงานไหว้ครูสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 27 ก.ค. 55
ค่ายอุดมการณ์รักชาติและต่อต้านยาเสพติด 17-18 พ.ย. 55
หลังคาสีเขียว @ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำเดือนธันวาคม 2555 03-31 ธ.ค. 55
โครงการค่ายสร้าง ตอน ปีกกล้าเมืองตรังสร้างฝันด้วยสองมือ ประจำปีการศึกษา 2555 14-25 ต.ค. 55
Good Shepard Development Vocation Training Center 01 พ.ย. - 13 ธ.ค. 55
ค่ายตาปีศรีตรัง ครั้งที่ 13 2554 07-17 มี.ค. 55
แบ่งปันรอยยิ้ม 04-08 มี.ค. 55
เยาวชน คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ 7 06-07 ธ.ค. 55
พลังอาสา พลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ (Supervisor) ครั้งที่ 31 23-24 พ.ย. 55
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา 05 ธ.ค. 55
ค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 33 17-26 ต.ค. 55
Vites Adventure 16-18 พ.ย. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 01 พ.ย. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 08 พ.ย. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 15 พ.ย. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 พศจิกายน 2555 22 พ.ย. 55
ตักบาตรประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 29 พ.ย. 55
ตักบาตรประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2555 22 ธ.ค. 55
โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2555 28 พ.ย. 55
ปล่อยปลาประจำเดือนธันวาคม 2555 26 ธ.ค. 55
ศิลปศาตร์บอกรักวันพ่อ 27 พ.ย. - 04 ธ.ค. 55
เครื่องดนตรีเพื่อน้อง (บริจาค) 23-26 ธ.ค. 55
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 12 ม.ค. 56
โครงการกีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ครั้งที่4 27 ธ.ค. 55
จัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556 11 ม.ค. 56
อนุรักษ์ประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและอัฐบริขาร 08 ก.ค. 55
ค่ายมนต์รักริมเลใต้ 16-22 ต.ค. 55
เปิดตาให้น้อง เปิดโลกให้เรา 25 พ.ย. 55
Paper Save World 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 55
มหกรรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2555 (สำนึกดี มีจิตสาธารณะ) 04 ก.พ. 56
งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 21 พ.ย. 55
งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 22 พ.ย. 55
ปรับปรุงห้องน้ำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 10 ม.ค. 56
โครงการค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 8 ตอน หมีพาช้างไปหาน้อง 11-13 ม.ค. 56
โครงการส่งเสริมบริจาคโลหิต 15 ม.ค. 56
IAC Activity Extending Care to PSU,Phuket 19 ธ.ค. 55
โครงการศึกษาภาคสนามที่เหมืองหินบริษัทผาทองทุ่งสงจำกัดและบริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสงจำกัด 05-06 ม.ค. 56
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556 12 ม.ค. 56
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556(นอกสถานที่) 12 ม.ค. 56
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556(นอกสถานที่) 12 ม.ค. 56
ทำบุญเลี้ยงพระภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติและสังสรรค์ปีใหม่ 25 ธ.ค. 55
การเรียนรู้ทรัพยากรหินและแร่ 24 ม.ค. 56
กิจกรรมเสริมสูตรพุทธอาสา พัฒนา 26 ม.ค. 56
หลังคาสีเขียว @ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2556 02-31 ม.ค. 55
ปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณอย่าทิ้ง 15-31 ม.ค. 56
ปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณอย่าทิ้ง 15-31 ม.ค. 56
ปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณอย่าทิ้ง 15-31 ม.ค. 56
ปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณอย่าทิ้ง 15-31 ม.ค. 56
ปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณอย่าทิ้ง 15-31 ม.ค. 56
ปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณอย่าทิ้ง 15-31 ม.ค. 56
เมล็ดพันธ์ใหม่ 55 24-26 ส.ค. 55
โครงการCOEคืนสู่เหย้า(กิจกรรมตอนรับบัณฑิต 07-10 พ.ย. 55
ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์:การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน(การอบรมและการแข่งขัน(รอบคัดเลือก)) 15-21 ม.ค. 56
ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์:การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน(การอบรมและการแข่งขัน(รอบคัดเลือก)) 15-21 ม.ค. 56
ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์:การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน(การอบรมและการแข่งขัน(รอบคัดเลือก)) 15-21 ม.ค. 56
โครงการ?COEเพื่อสังคม?ภายใต้ชื่อโครงการทาสีทาฝันปันน้ำใจ.....จากพี่สู่น้อง 11-13 ม.ค. 56
บริจาคโลหิต "สานใจล้านดวง ทดแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555" 05 ก.พ. 56
โครงการพบอ.ที่ปรึกษาปีการศึกษา2/2555ครั้งที่1 01 พ.ย. 55
ทำบุญภาควิชาฯ 10 ม.ค. 56
โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานปี2 19 ม.ค. 56
โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานปี2 19 ม.ค. 56
ค่ายจิตอาสา 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 55
วันเด็กสุขใจ 12 ม.ค. 56
อาสาสร้างสัมพันธ์รวมกันเป็นหนึ่ง 18-20 ม.ค. 56
สีบลูสู่ชมชนครั้งที่ 1 27 ม.ค. 56
โครงการค่ายต้นกล้ายุวชนพุทธ ประจำปีการศึกษา 2555 18-20 ม.ค. 56
โครงการค่ายอมยิ้มเทอม 10 (ตอนสายธาร เคียงภูผา พัฒนาส้านแดง) 19-26 ต.ค. 55
โครงการค่ายอมยิ้มเทอม 9 (ตอน อิงธารา ปันน้ำใจ) 06-15 มี.ค. 55
โครงการทัศนศึกษาแร่และหินพื้นที่อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอละงูจังหวัดสตูล 27 ม.ค. 56
ประดิษฐ์ด้วยจิตกตัญญู 25 ธ.ค. 55
ค่ายเติมฝันปันรักวันเด็กครั้งที่4 11-13 ม.ค. 56
ค่ายสร้างหนอน(หนังสือ) 04-06 ม.ค. 56
บริจาคโลหิต 11 ก.พ. 56
สองมือศิลป์สรรสร้างโลกสีเขียว 13 ม.ค. 56
พี่ขับร้องน้องอิ่มใจ ปี 6 05 ก.พ. 56