ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
[ประกาศรับสมัครมูลนิธิหอการค้าอมเริกันในประเทศไทย ประจำปี 2567]

1เดือนที่แล้ว

ประกาศรับสมัครมูลนิธิหอการค้าอมเริกันในประเทศไทย ประจำปี 2567
นักศึกษาสามารถสแกน QR CODE เพื่ออ่านรายละเอียดและกรอกเอกสารสมัครขอรับทุน
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาฯ โทร.074-282204
หรือติดต่อสอบถามทางมูลนิธฯ ได้ที่ 02-1193351