หน้าแรก
พัฒนา อบรม
งานพิเศษ
หอพักนักศึกษา
ลงทะเบียน กยศ.
 
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบลงทะเบียน กยศ. คลิกที่นี่และ LOGIN หน้าถัดไป

<-- โปรด Login(ด้านซ้าย) เพื่อเข้าใช้งานระบบต่างๆ

ระบบสารสนเทศนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกอบด้วยระบบ
    - กยศ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    - เงินยืมฉุกเฉิน

    - พัฒนาอบรม ประกวด แข่งขันต่างๆ
    - งานพิเศษ
    - หอพักนักศึกษา

*นักศึกษา ล็อกอินโดยใช้ PSU Passport (ช่อง Username เป็นรหัสนักศึกษา) เพื่อเข้าใช้งานระบบต่างๆ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSU Passport )

ยกเว้นเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หากต้องการเข้าสู่ระบบหอพัก(เพื่อจองหอ,พิมพ์ Bill Payment) ให้ล็อกอินโดยช่อง Username () เป็นรหัสบัตรประชาชน