ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกองกิจฯ


# ขอใช้รถ

# การเงิน

# พัสดุ

# กิจกรรมนักศึกษา

# อื่นๆ

กองกิจการนักศึกษา


บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Intergrity, Wisdom, Social Engagement )