ประวัตินักศึกษาช่วยงาน


{{student.student_id}} {{student.student_name}}
คณะ : {{student.facuty}}
เริ่ม : {{student.date_start | date:'fullDate'}}
สิ้นสุด : {{student.date_finish | date:'fullDate'}}
กำลังปฏิบัติงาน
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน

กลับไปข้างบน