กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้าแรก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.ต่อเนื่อง ปี 2551 และกำหนดการสมัครกู้ยืมผ่านระบบ e–studentloan
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.ต่อเนื่อง ปี 2551 และกำหนดการสมัครกู้ยืมผ่านระบบ e–studentloan

ให้นักศึกษาปฎิบัติดังนี้

1.อ่านคำชี้แจงทุกข้ออย่างละเอียด

2.รายชื่อตามประกาศแบ่งผู้กู้เป็น 6 ประเภทดังนี้

2.1  ผู้กู้ต่อเนื่องมอ.                                      2.2  ผู้กู้ต่อเนื่องกรอ.

2.3  ผู้กู้ต่อเนื่องมัธยม                             2.4  ผู้กู้ต่อเนื่องสถาบันอื่น

2.5  ผู้รออนุมัติประเภทกู้ต่อเนื่องมอ.                     2.6  ผู้รออนุมัติประเภทกู้ต่อเนื่องกรอ.

3. ตรวจสอบรายชื่อของตนเองอย่างละเอียดทุกกลุ่มหากรายชื่อไม่ตรงกับประเภทการกู้ของตนเองให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข

4. กรณีส่งแบบคำขอกู้เรียบร้อยแล้วและมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ

5. ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มรออนุมัติเนื่องจากผลการเรียน กองกิจการนักศึกษาจะเสนอไปยังคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็น แต่ให้นักศึกษาดำเนินการสมัครเข้าสู่ระบบe – studentloan ตามกำหนดการ และดำเนินการทุกขั้นตอนเช่นเดียวกันกับนศ.อื่นๆเพราะเมื่อคณะแจ้งผลการพิจารณาการให้กู้ยืม/ หรือผลการเรียนภาค 2/2550 ของนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ กองกิจการนักศึกษาจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกับผู้กู้คนอื่นๆได้ทันตามที่กองทุนฯกำหนด  

6.นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นั้น เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญประกอบการสมัครให้รีบดำเนินการ

7. นักศึกษาประเภทกู้กรอ.ต่อเนื่องเฉพาะผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติแบบกยศ.คือมีรายได้ครอบครัวเกิน150,000 บาท/ปี ทั้งผู้มีสิทธิ์กู้และผู้รออนุมัติ กองทุนฯแจ้งให้รอกำหนดการเข้าระบบe–studentloan อีกครั้ง ซึ่งหมายถึงนักศึกษาดังกล่าวยังไม่ต้องสมัครเข้าระบบในครั้งนี้

8. เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมของระบบ e – studentloan ก่อนการใช้งานจริง กยศ.ได้เปิดให้ผู้กู้ยืมรายเก่าได้มีโอกาสทดลองใช้ระบบผ่านwww2.studentloan.or.thโดยไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้จนกว่าจะถึงกำหนดใช้ระบบจริง นักศึกษาจึงควรทดสอบเพราะหากมีปัญหาจะได้สามารถแก้ไขได้ทัน    กรณีมีข้อสงสัยให้อ่านรายละเอียดใน คู่มือและขั้นตอนการใช้ระบบ e – studentloan

9. กองทุนฯ แจ้งเปิดระบบe – studentloanให้ผู้กู้ยืมประเภทกยศ.ต่อเนื่องลงทะเบียน รับรหัสผ่าน และยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินโดยวิธีการกู้ยืมผู้กู้จะต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านก่อน แล้วรอผลตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน จึงจะเข้าไปkey ข้อมูลการกู้ยืมได้ ระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3  มีนาคม 2551 เป็นต้นไปที่ www2.studentloan.or.th/SLF/html/index.html (กรณีมีปัญหาติดต่อกองทุนฯ 02-610-4888)ดังนั้นจึงขอให้ผู้กู้ที่มีรายชื่อตามประกาศทุกประเภทกู้ (ยกเว้นผู้กู้ในรายละเอียดข้อ 7) รวมถึงผู้รออนุมัติ และผู้กู้กรอ.ที่มีคุณสมบัติแบบกยศ.ให้ลงทะเบียนและยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบระบบ e – studentloan ตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพราะกองทุนฯจะมีกำหนดระยะเวลาปิด-เปิดระบบ

9.นักศึกษาที่คาดว่าจะสอบentranceใหม่/หรือย้ายคณะ/ย้ายสถานศึกษา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และอย่าดำเนินการใดๆ เพราะจะทำให้มีข้อมูลซ้ำซ้อนมีปัญหาการกู้ยืมในปี 2551

10.เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาจึงขอให้นักศึกษาติดตามประกาศความคืบหน้าการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปอย่างใกล้ชิด(สัปดาห์ละ2-3ครั้ง)โดยให้ติดตามจากweb site กองกิจการนักศึกษา และweb site กยศ.http://www.studentloan.or.th/ ควบคู่กันไป เพื่อนักศึกษาจะได้ไม่พลาดการดำเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

  โดย : ผู้ดูแลระบบ โพสเมื่อ 2008-02-29 14:17:26


หน้าที่ 1

โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงตัวและให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้


ประกาศข่าว

กองกิจการนักศึกษา