กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้าแรก ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์
ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์

         ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยี่ยมบ้าน / เยี่ยมโรงเรียน การคัดเลือกรอกแรก ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 นั้น

       ขอเรียนว่า เนื่องจากผู้สมัครในปีการศึกษา 2556 มีคุณสมบัติการรับทุน (ฐานะยากจนพอๆ กัน ผลการเรียน ภาระหนี้สิน การช่วยเหลือทางบ้านพอๆ กัน) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษาฯ จึงต้องประชุมหารือเพื่อทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความสมบูรณ์และ
ครอบคลุมนักเรียนที่ขาดแคลนมากยิ่งขึ้น

       จึงเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก เป็นประมาณปลายเดือนมกราคม 2556

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  โดย : ผู้ดูแลระบบ โพสเมื่อ 2013-01-04 08:56:56


นักศึกษา มอ

โพสเมื่อ
2013-01-06 01:10:29  
ความคิดเห็นที่ 1
อยากทราบข่าวเรื่องทุนเอสโซ่ค่ะ
เราต้องรอทางโน้นเค้าประกาศใช่ไหมค่ะ
แล้วถ้าทางโน้นเค้าให้ไม่ผ่าน
ก็แสดงว่าไม่ได้ทุนใช่ป่าวค่ะ???

หน้าที่ [1]

โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงตัวและให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้


ประกาศข่าว

กองกิจการนักศึกษา