หน้าแรก
 
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบหาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง  
วิทยาเขตหาดใหญ่
ประกาศ ข้อมูลหอพัก ระเบียบหอพัก เบอร์โทรศัพท์ คณะกรรมการ  

นศ.ที่มีความประสงค์จะจองหอพักผ่าน web จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 1. ต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
 2. เข้าสู่ระบบจองหอพัก
 3. ทำการเลือกหอพัก
 4. จดรายระเอียดหรือพิมพ์ข้อมูลการจองหอพักไปแสดงในวันรายงานตัวเข้าหอพัก

ก่อนนักศึกษาสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 1. การดำเนินงานหอพักนักศึกษา มุ่งพัฒนาหอพักนักศึกษาในลักษณะศูนย์ศึกษา อาศัยและเอื้ออาทร (Living Learning and Caring Center)
 2. มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักทุกคน นักศึกษาไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก็ได้ มหาวิทยาลัยมิได้บังคับ
 3. รายละเอียดหอพัก
 4. เมื่อมีปัญหา คำถาม/ปัญหาการสมัครหอพักนักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น. เท่านั้น)
  • หอพักนศ.ชาย โทร 0-7428-2681
  • หอพักนศ.หญิง โทร 0-7428-2669
  • หอ 8 9 โทร 074-276-000-7
  • หอ 10 11 โทร 074-276-777-8
  • **สำหรับนศ.บัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก) ให้ติดต่อจองหอพักได้ที่หมายเลข 074-276-777-8
**ข้อห้ามของนักศึกษาที่พักในหอพัก ห้ามมีและห้ามใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์พักในหอพักตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา