กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ประกาศรับสมัครผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 1/2557  

                กำหนดการการรับสมัครนักศึกษากู้ยืม >>> ดาวน์โหลด
                คุณสมบัติผู้กู้ยืม ปี 2557
                >>> กยศ.
                >>> กรอ.
                >>> ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ และเอกสารประกอบการกู้ ที่ถูกต้อง
                >>> แบบฟอร์ม กยศ.
                >>> แบบฟอร์ม กรอ.
                >>> คุณสมบัติ ผู้รับรองรายได้
                
*** ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ***
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่กองคลังโอนเงินคืน(กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ครั้งที่ 8  

        กองคลังแจ้งกำหนดการโอนเงินคืนให้นักศึกษากยศ. ครั้งที่ 8 โดยโอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ ของนักศึกษา
        ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
        ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตาม เอกสารแนบ ปรับยอดเงินในบัญชีธ.ไทยพาณิชย์เพื่อตรวจสอบเงินโอน
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่กองคลังโอนเงินคืน(กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ครั้งที่ 2  

        กองคลังแจ้งกำหนดการโอนเงินคืนให้นักศึกษากยศ. ครั้งที่ 2 โดยโอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ ของนักศึกษา
        ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
        ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตาม เอกสารแนบ ปรับยอดเงินในบัญชีธ.ไทยพาณิชย์เพื่อตรวจสอบเงินโอน


  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่กองคลังโอนเงินคืน (กยศ.) ภาค 2/56 ครั้งที่ 1  

        กองคลังแจ้งกำหนดการโอนเงินคืนให้นักศึกษา กยศ. ครั้งที่ 1 โดยโอนเข้า บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ ของนักศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม 2557
        ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตาม เอกสารแนบ ปรับยอดเงินใน บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบเงินโอน
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาให้มารับสำเนาแบบยืนยันค่าเล่าเรียนคืน กยศ./กรอ.  

        ตามที่นักศึกษา กยศ./กรอ. ที่มีรายชื่อตาม เอกสารแนบ ได้ดำเนินการลงลายมือชื่อแบบยืนยันค่าเล่าเรียนไว้ แต่ยังไม่ได้รับสำเนาแบบยืนยันค่าเล่าเรียนคืน
        เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นกู้ปีการศึกษาหน้า ให้นศ. มารับสำเนาคืนได้ที่กองกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2557 เป็นต้นไปค่ะ