หน้าแรก
 
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบUntitled Document
กลับหน้ารายการ งานพิเศษ
รายละเอียด
งาน
:
รับสมัครนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมขอบคุณลูกค้าAIA
ประเภท
:
งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
:
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด(AIA)
ที่อยู่
:
ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ช่วงเวลา
:
08.00-17.00 น.
วันที่เริ่ม
:
07 OCT 2012 (อาทิตย์)
วันสุดท้าย
:
07 OCT 2012 (อาทิตย์)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
:
600
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
:
26
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
:
06 OCT 2012 (เสาร์)
ลักษณะงาน
:


รับสมัครนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมขอบคุณลูกค้าAIA

จำนวน 25 คน

ค่าตอบแทน : 9 ชั่วโมง 600 บาท รวมอาหารกลางวัน 

แต่งกายเรียบร้อย : เสื้อขาว กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหุ้มส้น (มีเสื้อเอไอเอสให้)

ลักษณะงาน : ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ รับลงทะเบียน พาผู้ร่วมงานนั้งประจำโต๊ะและช่วยเก็บของตอนเลิกงาน

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00-17.00 น.
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ

ผู้สมัคร
1 5310610243 นางสาวสุดารัตน์ มลิแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2 5310610085 นางสาวเทียนขวัญ บินดุเหล็ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3 5310110434 นางสาวฟารีด้า หวังบิลหมัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 5310610031 นางสาวจันทร์เพ็ญ พลายด้วง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
5 5310210180 นางสาวทิพวรรณ นาถนวผดุง คณะวิทยาศาสตร์
6 5210610318 นายอันวา หะยีนาแว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
7 5410410093 นายฟุรซาน บินซา คณะพยาบาลศาสตร์
8 5211110284 นางสาวอภิญญา บุ่งนาแซง คณะศิลปศาสตร์
9 5211110280 นางสาวหนึ่งฤทัย นิลดี คณะศิลปศาสตร์
10 5210110543 นางสาววรารัตน์ ลาเฉลิม คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 5410410163 นายวราชัย บุญเพ็ญ คณะพยาบาลศาสตร์
12 5211110158 นางสาวพิชานี พันธุ์ฉลาด คณะศิลปศาสตร์
13 5211110185 นางสาวมารียะห์ มะดะเรส คณะศิลปศาสตร์
14 5310210293 นางสาวปุญญ์วรัตม์ จันทรพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
15 5211110090 นางสาวธัญสุดา บิลหยี คณะศิลปศาสตร์
16 5211110051 นางสาวชโลทร ศรีหิรัญเดช คณะศิลปศาสตร์
17 5211110139 นางสาวชญาษร จุลิรัชนีกร คณะศิลปศาสตร์
18 5211110118 นางสาวณัฐพัชร พูลเทพ คณะศิลปศาสตร์
19 5410410052 นายณัฐพงษ์ ปัญญาแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์
20 5410410091 นางสาวนุชรี อิสโม คณะพยาบาลศาสตร์
21 5211110278 นางสาวโสรยา ไตรสินวัฒนกุล คณะศิลปศาสตร์


ผู้สมัคร : สำรอง
22 5410410158 นางสาววณัชชยาณ์ เรืองแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์
23 5410410143 นางสาวเมธินี โททอง คณะพยาบาลศาสตร์
24 5410410161 นางสาววรรณนิสา เจ๊ะมามะ คณะพยาบาลศาสตร์
25 5410210177 นางสาวเณศรา ณ ระนอง คณะวิทยาศาสตร์
26 5410210665 นางสาวอรอุมา ตรึกตรอง คณะวิทยาศาสตร์


 

จำนวนผู้สมัครในขณะนี้ 26 คน
งาน/โครงการนี้
มีผู้สมัครเต็มแล้ว