หน้าแรก
 
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบUntitled Document
กลับหน้ารายการ งานพิเศษ
รายละเอียด
งาน
:
รับสมัครนักศึกษาช่วยแจกใบปลิว
ประเภท
:
งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
:
หนังสือพิมพ์โฟกัส
ที่อยู่
:
สงขลา
ช่วงเวลา
:
15.30-17.00น.
วันที่เริ่ม
:
03 FEB 2012 (ศุกร์)
วันสุดท้าย
:
03 FEB 2012 (ศุกร์)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
:
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
:
13
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
:
03 FEB 2012 (ศุกร์)
ลักษณะงาน
:


รับสมัครนักศึกษาช่วยแจกใบปลิว
งานมหกรรมบ้าน และวัสดุตกแต่ง 2012

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.30 - 17.00 น.

ณ. สถานที่โรงเรียนและสถานที่ต่างๆในอำเภอหาดใหญ่

  1. ร.ร.ธิดานุเคราะห์
  2. ร.ร.แสงทอง
  3. ร.ร.ศรีสว่างวงค์
  4. ร.ร.พลวิทยา
  5. ร.ร.ศรีนคร
  6. ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
  7. รพ. ม.อ. และในเขตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษา จุดละ 2 คน

ค่าตอบแทน 200 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-077-7189,086-473-1996 k.สัก

หมายเหตุ ให้นักศึกษาที่ลงชื่อมาพร้อมกันที่หน้าเซเว่น โรงช้าง ม.อ. เวลา 14.00 น.

ผู้สมัคร
1 5110210611 นางสาวสกาวรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
2 5410210599 นางสาวสุนิสา เส็นหล๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
3 5410210733 นางสาวฮามีดะห์ เจะแต คณะวิทยาศาสตร์
4 5310510155 นางสาวปณิตา โชติอัคคี คณะวิทยาการจัดการ
5 5411210021 นางสาวซาปีน๊ะ แขกพงค์ คณะเศรษฐศาสตร์
6 5210210056 นางสาวคอลีเปาะ อาแว คณะวิทยาศาสตร์
7 5310510217 นางสาวยุภามาส ใสคล้าย คณะวิทยาการจัดการ
8 5210210104 นางสาวฟาอีซะห์ ยะโกะ คณะวิทยาศาสตร์
9 5310510318 นางสาวอนุสรา มุสิกพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
10 5311110245 นายศิรศานต์ สนตอน คณะศิลปศาสตร์
11 5210110688 นายเสฎฐวุฒิ คงวัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


ผู้สมัคร : สำรอง
12 5210110250 นายธีระศักดิ์ รัตนพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 5410210732 นางสาวฮามีด๊ะ กามาเซ๊ะ คณะวิทยาศาสตร์


 

จำนวนผู้สมัครในขณะนี้ 13 คน
งาน/โครงการนี้
มีผู้สมัครเต็มแล้ว