หน้าแรก
 
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบUntitled Document
กลับหน้ารายการ งานพิเศษ
รายละเอียด
งาน
:
สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4
ประเภท
:
งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
:
กองกิจการนักศึกษา
ที่อยู่
:
มอ.หาดใหญ่
ช่วงเวลา
:
ไม่จำกัด
วันที่เริ่ม
:
27 JAN 2012 (ศุกร์)
วันสุดท้าย
:
27 FEB 2012 (จันทร์)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
:
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
:
3
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
:
28 JAN 2012 (เสาร์)
ลักษณะงาน
:


สอนพิเศษ นร. 1 คน มีค่าตอบแทนชั่วโมงละ 100 บาท สอนใน มอ.

ผู้สมัคร
1 5210311018 นางสาวผกามาศ อรุณสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์
2 5110110692 นางสาวอรียา สังยาหยา คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

จำนวนผู้สมัครในขณะนี้ 2 คน
งาน/โครงการนี้
หมดเขตรับสมัครแล้ว