หน้าแรก
 
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบUntitled Document
กลับหน้ารายการ โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่าง ๆ
รายละเอียด
งาน
:
โครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11
ประเภท
:
โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่าง ๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
:
งานแนะแนวและจัดหางาน
ที่อยู่
:
กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
:
3วัน
วันที่เริ่ม
:
02 DEC 2011 (ศุกร์)
วันสุดท้าย
:
04 DEC 2011 (อาทิตย์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
:
37
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
:
05 DEC 2011 (จันทร์)
ลักษณะงาน
:


โครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11

           ขอเชิญพี่ ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ที่รักในกิจกรรมออกค่าย ชอบบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเรียนรู้ชุมชน ต้องการแบ่งปันความรักให้แก่น้องๆ สมัครเข้าร่วมโครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสุขเกษม อ.สะเดา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2554 รับจำนวน 30 คน สนใจสมัครผ่านเว็บกองกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนัดประชุมเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อม ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา17.30น.ณ ห้องประชุม210 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา 074 - 282203 - 5 สายภายใน 2203-5 บ้านวัยใส 074 - 282214  สายภายใน 2214  (ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงชื่อในทรานสคริปกิจกรรม)

ผู้สมัคร
1 5211110217 นางสาววิภาวี แก้วเทพ คณะศิลปศาสตร์
2 5211110179 นางสาวมัทนียา ช้างนรินทร์ คณะศิลปศาสตร์
3 5211110223 นางสาวแววเทียน สว่างวรรณ คณะศิลปศาสตร์
4 5410610158 นางสาวณดา วัฒธาดิษยนันท์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
5 5410610009 นางสาวกรติมา สิขิวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
6 5211110193 นางสาวรอมดียะห์ ปาเซเลาะ คณะศิลปศาสตร์
7 5211110197 นางสาวลาโฉม บิลยีหลี คณะศิลปศาสตร์
8 5110210734 นางสาวอรนลิน สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
9 5110210788 นางสาวอำพา ปิยะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
10 5110210186 นางสาวณัฐิกา ไชยชนะ คณะวิทยาศาสตร์
11 5211110101 นางสาวนฤมล มีเสน คณะศิลปศาสตร์
12 5110210481 นางสาวรสสุคนธ์ ขันธโสภา คณะวิทยาศาสตร์
13 5410610287 นางสาวนัฎ สระสวย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
14 5310210659 นางสาววาริน ษัฏเสน คณะวิทยาศาสตร์
15 5310210415 นางสาววิชชุดา สุขนุ้ย คณะวิทยาศาสตร์
16 5210210592 นางสาวสิริรัตน์ สิทธิรัตนตรีกุล คณะวิทยาศาสตร์
17 5210210090 นางสาวจุฑากานต์ ทองหลาม คณะวิทยาศาสตร์
18 5210210780 นางสาวนูรีซาน สามัญ คณะวิทยาศาสตร์
19 5410610339 นางสาวอรวรรณ กาฬจันโท คณะทรัพยากรธรรมชาติ
20 5110110540 นายวิศรุต ยามา คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 5211214040 นายธีรวุฒิ ขวดหรีม คณะเศรษฐศาสตร์
22 5311110298 นางสาวอภิญญา มะกะ คณะศิลปศาสตร์
23 5210210757 นายกษิวิชญ์ ดำเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์
24 5311110016 นางสาวกัญญาณัฐ เกียรติวานิช คณะศิลปศาสตร์
25 4910110321 นายพลธวัช ถาวโรฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
26 5210210106 นางสาวฉัตรบงกฎ คชไกร คณะวิทยาศาสตร์
27 5310513086 นางสาวฮายาตี จำปากลาย คณะวิทยาการจัดการ
28 5110110529 นายวิทยา พิษพรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 4910110110 นายชัยณรงค์ จันทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 5210110680 นางสาวสุรอยญา แซะอามา คณะวิศวกรรมศาสตร์


ผู้สมัคร : สำรอง
31 5310610316 นายเกียรติศักดิ์ นิยมเดชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
32 5210210503 นางสาววลัยรัตน์ ดอหล๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
33 5210610322 นายอาดือนัน มะรือสะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
34 5310515044 นางสาวปิตเราะห์ อาแว คณะวิทยาการจัดการ
35 5310515090 นางสาวหทัยทิพย์ ไพรพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ
36 5310410148 นางสาวรุซัยนี เจ๊ะเส็น คณะพยาบาลศาสตร์
37 5310410134 นางสาวมีนา มะหะหมัด คณะพยาบาลศาสตร์


 

จำนวนผู้สมัครในขณะนี้ 37 คน
งาน/โครงการนี้
มีผู้สมัครเต็มแล้ว