กำหนดการทุนทำงานแลกเปลี่ยน  รุ่นที่ 98
ช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2557
*************************

9 - 25 เม.ย  2557

เปิดรับสมัครนักศึกษา  สมัครผ่าน web และ Print  ใบสมัครส่งที่กองกิจการนักศึกษา

 

 

30 เมษายน  2557

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน

 

 

** 1  – 10  พ.ค.  2557

นักศึกษาเลือกหน่วยงานผ่าน web  และรับใบส่งตัวที่กองกิจการนักศึกษา

 

** หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องมาเลือกหน่วยงานและรับใบส่งตัวที่กองกิจการนักศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น2

 

 

1 – 31  พฤษภาคม 2557

นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 1

 

 

2–6 มิถุนายน  2557

นักศึกษาส่งใบลงเวลางวดที่ 1 ผ่าน  web และ print ส่งที่กองกิจการนักศึกษา

 

 

1  –  30 มิถุนายน 2557

นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 2

 

 

1– 4 กรกฎาคม 2557

นักศึกษาส่งใบลงเวลางวดที่ 2  ผ่าน  web และ print  ส่งที่กองกิจการนักศึกษา

 

 

1– 25 กรกฎาคม 2557

นักศึกษาส่งใบลงเวลางวดที่ 3  ผ่าน  web และ print  ส่งที่กองกิจการนักศึกษา

 

 

28 –  31 กรกฎาคม 2557

นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 3